HÍREK

 
Ma reggel azon gondolkodtam, hogy micsoda csoda hatások mutatkoztak meg tegnap – de vajon mennyien éreztek belőle valamit? Megmondom őszintén: én sem éreztem semmit.
Pontosabban a CSENDET éreztem – magamban. És nyugalmat.
Urana „villanásszerű” felismerései nem villanásszerűen érkeztek, hanem a „naugyemegmondtam” néma rábólintásával. Ha szigorúan veszem, ezek a felismerések is egy villanás alatt érkeztek, egy elkapott mozdulatból, egy elharapott mondatból, egy elhallgatásból, amikor a válasz elvész az éterben...de ezek nem a nagy homlokracsapós euforiáját hoztak, hanem egy rábólintás "aha" élményét....
 
A tegnapi „egy-egyezés” BENT mutatta meg magát, az egyensúly megőrzésében. Ami maga az ERŐ.
A KINT kapcsolatai pedig megmutatkoztak tiszta önvalójukban. Urana „rávillantott” a MINŐSÉGEKRE. Így IS – meg úgy IS. Mindenkivel „őszintén az ő szintjén”.
Ennek eredményeképp el lehetett jutni egy csendes rezignáltsághoz, elfogadva, hogy senki MAGJÁHOZ hozzá nem lehet férni, ha ő „nem adja ki MAGÁT”. Ha nem nyílik meg.
Szélsőséges helyzet: lehet bárkit bármire kényszeríteni, az csak a „külső magatartásában” fog megnyilvánulni. De BENT MAGÁBAN, hogy mit gondol, mit érez, milyen a tudata, mit lát és mit érzékel, mennyit ért – mindig REJTVE MARAD.
Ember emberhez SOHA NEM FÉRHET HOZZÁ.
Ember ember számára csak CSATORNA LEHET, „információs közvetítő”, mint a neuronok hálózatában. De ahogy a neuronok csillámai sem férnek hozzá a másik idegsejt magjához – úgy az emberi hálózatok szövevényében is csak a csillámok kapcsolódnak, a „necc”, a gondolati, az érzelmi hálón kiváltott HATÁSON KERESZTÜL. Azt, hogy ez a hatás kiben mit vált ki BENT, TEN-MAG-jában, azt SOHA SENKI MÁS NEM FOGJA MEGTUDNI.
Legfeljebb csak érzékelni tudja, ha EGY HÚRON PENDÜLNEK.

A MAG mindig REJTEKI.
Kicsiben és nagyban egyaránt.
Kérdezték már tőlem, hogy hogyan lehetséges az, hogy Magyarországot mindig mindenki eltaposni akarja?
Mondtam, hogy ez a jelen kor-körben „természetes”, hisz ez a világkor szellemiség a NEM, a TAGADÁS kora, amikor a „Termesztett Mag” el akarja játszani a „vad-alanyt”. Mint tudható, a NEM-esített növény magja nem szaporodik, a növény előbb-utóbb visszaáll az ALAP-természetére.
A nemesített növény továbbra is nemesítéssel, „OLTÁSSAL” „terjeszthető”.
Nos, emberi léptékben a NEM, a tagadás szellemisége, létének jogosultságát igazolandó, azt akarja bizonyítani, hogy „öntermő”. Saját magját szórja. Pedig újra és újra látható, hogy terméketlen....
Az ŐSMAGOT, amiből eredt, el akarja tüntetni, hisz amíg megvan, addig ÉL AZ EMLÉKEZET, hogy az EREDET másról szól.
De kozmikusan az EREDET nem szűntethető meg. Így a Földön SEM.
Lehet a MAG-ot eldugni, „betaposni” a földbe – akkor még előbb fog kicsírázni. Sőt! Szétszóródik!
Úgyhogy nem kell aggódni, két okból kifolyólag is: egyrészt a NEM-iség, az OSZTOTTSÁG, a HASADÁS korszelleme CSAK időleges az időtlenségben; másrészt a MAG ÖRÖK.
CSAk EMLÉKEZNI KELL RÁ.
Ráadásul ez a MAG bennünk van.
Amihez hozzáférni senki nem tud – rajtunk kívül.
A MAG ŐRZI A KÓDOKAT. Bennünk IS – és az emberi közösségben IS. A MAG látszólag kicsi, sőt, a növény LEGKISEBB része, mégis a MINDEN VAN BENNE.
NA, ehhez tartsuk magunkat....

És hogyan jön mindez a HÍREKHEZ?
Úgy, hogy nem mindegy, mit engedünk be.
Be kell kapcsolni a TUDATOSSÁGOT – a „zsigeri agy” gondolkodását.
Az „új világ” szövedékei most manifesztálódnak a kapcsolódásainkban. Más az érzékelés, más a működés és aki már ebben él, nem engedheti meg magának a régi mintákat, melyek visszahúzzák.
Mert ugye a KAPCSOLÓ BENNÜNK VAN.

Napunk kísérő angyala ma JEREMIEL, aki „sorsangyalként” az „Eleve elrendelés” igazságát adja HÍRÜL újra és újra nekünk, hogy újra és újra EMLÉKEZZÜNK: nem az a lényegi, amit kint látunk, hanem az, amit LÉNY-ÉG-i módon MAG-unkban MEG-élünk...