EGYÜTT-EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT

 
Folytatva a tegnapi napot: ha egy beavatás után sikerül tengelyben maradva élni mindazt, ami átégett bennünk, mégpedig
É-rezve-É-rtve É-lve, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy igazi CSODÁK vesznek körül minket!
Ami egyébként teljesen logikus.
Miért?
Azért, mert – ahogy oly sokszor elmondtam már – a beavató megélés egy MÁS SÍKRA "emel" minket. Annak a működése pedig számunkra egyenlőre még csodának számít.
De mi az, hogy "más síkra EMEL"?
Áthangol.
De miért „emel”? Nos a válasz megint a magyar nyelvben, annak mágikus tudásában rejtőzik: ha "emel", akkor "MAGAS" tartományokba visz. Ha "FENT" vagyunk, akkor a MAGASBAN vagyunk és kitágul a perspektívánk, úgy látásban, mint hallásban.
De ami MAG-AS, az nem más, mint MAG-OS!!
 
Tehát amiről azt gondoljuk, hogy FELFELÉ irányuló, az tulajdonképp befelé irányuló!
Remélem, előbb-utóbb csak koppan a tantusz, hogy MINDENT MAG-UNKBAN ÉLÜNK MEG!
Ha átléptünk egy „energiakapun”, és áthangoltuk magunkat egy MÁS SÍK másik mintázatára, akkor előbb-utóbb ÖSSZE-találkozunk azokkal, akik ugyanebben a tartományban vannak. Akikben az „ALAPHANG” ugyanaz.
Azt fogjuk tapasztalni, hogy MINDEN MEGOLDÓDIK, hogy megtaláljuk azokat a társakat, akikkel csodákat megélve tudunk együttműködni. Itt már csakis a MÉLTÓ-ság lesz az egyetlen meghatározó minőség.
Megint csak a „Gyönyörű zöld” c. filmre tudok hivatkozni, mert talán az mutatja be a legjobban. Vagy akár a Nosso Lar – csak ott MÉG a halálon túli tartományokban.
 
Korunk nagy lehetősége, hogy már NEM KELL a TESTET levetni ahhoz, hogy „más síkra” kerüljünk. Mert ha testben ráébredünk arra, hogy mindenhol és mindenben MIND ÉN VAGY-OK - tehát legyek bárhol bármilyen formában az Univerzumban, a TUDATOM mindig MEGHATÁROZÓ marad. Tehát ha bárhol, akkor ITT IS meg tudom MAGOM VALÓSÍTANI.
A testi formám pedig hozzá fog igazodni a tudathoz.
Mert a TUDAT alakítja a DNS-mintázatot is.
Mindazok, akik ezt képesek magukban ÉREZVE-ÉRTVE-meg-ÉLNI, azok itt maradhatnak a Földön addig, ameddig szabad akaratukból úgy döntenek. Haláluk nem lesz (a jelenlegi értelmezés szerint) „előre programozott”, hisz a test nem fog öregedni. Ugyanúgy nem fog öregedni, ahogy nincs öregedés a TÉRen és az IDŐn túl sem. Magának a TÉR és IDŐ minőségének is más lesz a szerkezete, mert más lesz a MI-NŐ-S-ÉGe és más lesz az a SZER is, ami a FÉNY minőségét betölti.
Ez lesz a VILÁG-osság!
Magyar nyelvben minden LÉT-KÓD és IS-MER-et benne van.
Csak értenünk kell – és NEM MÁS NYELVŰ emberek ELMEPROGRAMJAIT átvennünk!!!
BENNÜNK a MAG-ÉRTÉS működik, mely EGY az „UNI-VERS-ummal”, ami nem más, mint az EGY IGE.
De mi az EGY? Az EG. És mi az IGE? Az EG "I"-hangja, ami a legmagasabb HANG, az "I"-ndító, mely mindent meghatároz.
Ez az I-gén, az ISTEN GÉN. Mely mindent MOZGÁSBA HOZ.
Itt a Földön általunk...
 
Azt mondják az elmematyik: TÚLNÉPESEDÉS VAN!
Tökéletes tükreként annak, hogy SEMMIT NEM ÉRTENEK a kozmikus helyzetből.
Miért vagyunk oly sokan? Mert visszatérnek a LELKEK, hogy a testi MAG-VÁLTÁST meg tudják élni.
Hogy RÉSZESEI legyenek a „nagy” lehetőségnek. Ami mégegyszer NEM LESZ. Legalábbis a „közeljövőben”....
Csakhogy lehetünk bármennyien is, aki NEM ÉBRED, aki nincs JELEN a jelenben a jeleknek – az nem lesz a „jövő JÖVŐ” részese.
Az ki fog lépni úgymond „örökre” a FÖLD tartományából.
Mindazonáltal, ahogy Jézus mellett a lator az utolsó pillanatban is képes volt megvilágosodni – úgy ez BÁRKIVEL és MINDENKIVEL megtörténhet.
Az ESÉLY ADOTT.
 
ÚJRA KAPUBAN vagyunk – tenmaguk meg-VILÁG-osodásának egy újabb fejezetéhez érkeztünk, aminek indítója a "fel-TÁM-AD-ás" volt.
Ma 29-e van, ami az „együtt” beteljesedése, immár egy más síkon. Ez a 11. De a 11 olyan, mint az IKREK jele (nekem ma ezt dobták a kockák), és ha jól megnézzük: mindegyik KAPU. Ezen a kapun átlépve megint MAGOS-abbra hangolódhattunk.
De a 11 még mit jelképez? Meg az Ikrek jele is?
Azt, hogy EGYÜTT. Hogy az EGYEK EGYÜTT működve tudják TARTANI a TERET. Aminek alapja a MÉLTÓSÁG. A méltányosság.
A MEL-lé rendelés.
És ha már mellé-rendelés: óhatatlanul feljön a szó, "MELL".
És MEGINT a NŐ az, akiben a MINDÉNSÉG TÖKÉLETESEN megnyilvánul! Mire szolgál a MELL? TÁPLÁLÁSRA!
Mi folyik át a mellen? Az ANYA-TEJ!
Mi az anyatej? Égi szinten a "TEJ-ÚT" mannája, a legtökéletesebb, EG(Y)-S-ÉGES TÁPLÁLÉK, mely által NŐ-vekedhet a "gyermek".
FEL-NŐ.
MEg-ÉR-ik. Mert el-ÉR hozzá az ÉT-ek.
A két MELL sosem egyforma, mégis KETTEN vannak, EGYÜTT, egymás MELL-É rendelve, felváltrva táplálnak. (Tehát a "mellett", "mellé" helyhatározóink is a "MELL" tőből erednek.)
És mi az anyatej?
Az ETETŐ SZER ÉTKE, a SZER ÉLTETŐ TÁPLÁLÉKA, ami a "szeretet", "szeretetből" eredő. Ezért minden NŐ-vekedés ALAPFELTÉTELE.
Elmondhatjuk: minden az orrunk előtt van – csak LÁTNI KELLENE.
És ÉRTELMEZNI TUDNI azt, amit látunk.
 
A „jövő JÖVŐ” alapműködésének feltétele már a tiszta ÉRZÉKELÉS, amiben már benne van a TISZTA ÉRTÉS is, hisz eleve TISZTÁN HALLUNK, TISZTÁN LÁTUNK - tehát TISZTÁN ÉRZÉKELÜNK.
Együtt- Egy-MÁS-sal, EGY-MÁS-ért.
Mert minden EGY.
 
Napunk kísérő angyala RAGUEL, a „harmonikus kapcsolatok” angyala.
Nincs is mit hozzátenni...