A vidoe után, délután diktálta be nekem Horváth Krisztina az alábbi, nap közben érkezett írás.
A szinkronicitás egyszerűen lenyűgöző!!

A NŐN KERESZTÜL FORDUL BE A FÉRFI
avagy
A SZER ELEM IGAZ ENERGIÁJA
 
Csak, aki a szívében él,
az tudja felemelni a magosba ezt az energiát
Az tudja tovább s feljebb engedni magán,
hogy TUDATI kapuk táruljanak benne tovább.
Egyedül csak egy pontig haladhat.
S e ponton túl, csak egy szívében élő NŐ-n kereszül juthat.
S mikor eljut odáig, hogy ezt tudja látni s el tudja fogadni,
s egoja már nem rántja vissza,
akkor tud megtörténni a teljes átlényegülés.
De csak akkor, ha a NŐ mellette „Tiszta”.
Addig ő képtelen kapcsolódni azzal a mi-NŐ-S-éggel,
s így, nem jöhet létre az ÁT-LÉNY-ÉG-ülés sem.
Csak ha elengedi elméje irányítását,
s szívébe betér, akkor ismeri fel,
hogy ő még magjában nem egész.
És szüksége van a NŐ-re, akin keresztül, aki által
a MI-NŐ-s-ÉGI tartományba léphet, s érhet.
S ha ez megtörténik,
a férfi és nő eggyé, egy lénnyé, egy-s-éggé érik.
Se amíg csak a „földi örömöktől” várja boldogságát,
addig a világosságba le nem teheti lábát.
Oda be nem térhet, mert a teljes átlényegüléshez
teljesen más minőség szükséges.
Hiszen nem a Nőnek van a Férfira szüksége,
hanem a Férfinak a Nőre,
mert általa tudja megélni azt a csodát,
ami ajándékként hullna reá.
S hogy mit is jelent, mikor a Nap a Holddal együtt táncol?
Hogy a Férfiról és a Nőről lehullnak már a földi láncok, s a fátyol,
s felszabadítva magukat saját magjuk által,
szívükbe betérve
újra eggyé, egy-s-éggé, egy térré válnak.
De e táncba nem a férfi, hanem a nő vezet.
Hisz ő érzi a LÉNy-EGEt.
S a nőn kereszül fordul be a férfi,
S ő így tud az Át-LÉNy-ÉG-ülés kapuján átlépni,
s az EGY-be belépni,
De egyedül a férfi nem tud táncba menni,
A nő viszont képes önnön magát átemelni.
Nincs szüksége a férfira ahhoz,
hogy átlényegítse magában a Magot.
Mert a MI-NŐ-S-ÉGE eredendőn ADOTT.
A férfinak ez egy lehetőség,
hogy a nőn keresztül a nő által válhasson
tehetővé s teremt-NŐ-vé!