A TUDÁS MINT A JÖVŐ ZÁLOGA

 
(kicsit hosszú lesz...)
 
A tudás mindig is a jövőnk záloga volt, hisz amit megtanultunk otthon, az iskolákban, abból profitáltunk később. AZTa tudást éltük, ABBÓL a tudásból éltünk.
MOSTANSÁG azonban MÁS a helyzet. MÁS VILÁG-ot élünk – mert világunkba érzékelhetően beköszöntött a „MÁS VILÁG”.
Ez a „MÁS VILÁG” egy MÁS-SÍK TUDÁSÁT „várja el” tőlünk.
Nem elég a tanult tudás: az EMLÉKEZÉS TUDÁSA az, ami MINDEN TUDÁST FELVÁLT.
Az EMLÉKEZÉS pedig nem kint található, nem kövekben, agyagtáblákban, hagyományokban, piramisokban és régészeti leletekben, hanem EGYEDÜL ÉS KIZÁRÓLAG MAG-ukban!!
Minden EGY-ÉN-ben, azaz MIND ÉN-kiben.
Ez a MAG-tudás a MAGja „mind-én” „egy”-én JÖVŐBELI „MEGVÁLTÓDÁSÁNAK”, egységtudatának, ami nem más, mint az ÉG-i tudat, a MAG-unkba kódolt „ISTENTUDAT”, a „TEN-MAG”.
Ez az IGAZ „MAG”-váltás, mind-én-ki megváltódása, amikor erre EMLÉKEZNI KEZD.
 
Aki ÉBER, aki JELEN van, mindezt MÁR ÉLI IS – hisz rengeteg segítség érkezett a „MÁS VILÁG” felől, mióta betolta a SZER ELEM energiáját a Szíriusz a tavaly augusztusi helikális felkelésekor.
Akkor MINDEN megváltozott, minden addigi jóslás felülíródott, megadva minden EGy-ÉN, ÉGi ÉN számára a SZER ELEMBEN való ÉBREDÉS lehetőségét. Ez volt ISA-EMANUEL IGAZI második eljövetele - amit az "elmések" természetesen sem akkor NEM LÁTTAK, sem azóta nem érzékelik és várhatják is létezésük utolsó lehelletéig az eljövetelét, de még akkor sem fogják megtapasztalni, mert NEM AZ ELMÉNEK SZÓLÓ.
Akinek a SZÍV-e VISZ, áramoltat, az benne van a NŐ-vekedésben, a BŰ-s-ÉG-ben, az ÉRZÉKELI a REZGÉSEKET, "fogja az adást", tehát "képben van"....
 
E "röpke" bevezetés után nézzük, miről is üzen a mai nap:
 
Mint oly sokszor, ma is előbb érkeztek az iránymutató hatások, mint hogy nekiültem volna a Rituálénak. Ezeket mindig élvezem, mert olyanok, mint egy igazi időjárás előrejelzés: megadják a felütést mindahhoz, amit a nap ígér, amit a rituálé aztán „már csak pontosít”.
 
Reggel, a magamnak húzott első kártyalap a KÍGYÓ volt.
Na, gondoltam, már megint mit rejteget a nap?
A KÍGYÓnak többféle értelmezése lehetséges: lehet egy ÚJJÁÉLEDÉS, lehet KIGYÓGYULÁS és lehet KÍSÉRTÉS – attól függően, hogy a kártyalapot olvasó TUDATSZINTJE HOL REZEG.
De megnyilvánulhat akár mindhárom hatás is egy napon belül, külön-külön témákban.
Az egyikben megkísért a kétség (pl önmagunkat és látásmódunkat illetően);
a másikból kigyógyulunk: elengedünk egy ábrándot, amit hiába kergettünk vagy megtalálunk egy VALÓBAN HATÉKONY gyógymódot valamilyen problémánkra;
a harmadikban pedig teljesen újjáléledünk, mert érkezik egy villanásszerű gondolat, vagy hallunk valamit, ami helyére tesz bennünk addig bizonytalan gondolatokat, legyen az a világi történésekkel kapcsolatos vagy bármi egyébbel, a magunk portájának a tájékán
(no, erre most 3x rá is tüsszentettem....)
 
Reggeli után „azuram” bekapcsolta Drábik Jánossal készült interjút („Az ember, aki már látott világháborút”) és ahogy én is (újra) hallgattam, csak mosolyogtam magamban, hogy UGYANAZT mondja, mint én – csak Drábik egyet nem mutat meg: a KIUTAT!
Mi az „ugyanaz”, amiről ő is beszél, meg én is?
Az EMBERI TUDATÉRT VÍVOTT HÁBORÚ! (Mondjuk én NEM tudatnak nevezem, hanem ELMÉNEK, mert a TUDAT azért sokkal több és más síkú..)
Ez a háború „nyilvánosan” elindult a coviddal, most folytatódik a háborúsdival és ő is azt mondja: lesz még egy sokkal drámaibb harmadik felvonás, egyelőre még csak a „bemelegítést” kapjuk...

Mit mondogatok én már két éve?
ÉBREDJÜNK A KÁPRÁZATOKBÓL!!!
HOL a MEGOLDÁS?
MAGUNKBAN!
Drábik tudása hatalmas, alapos, tényszerű.
DE! EVILÁGI - NEM MUTAT KIUTAT.
Elmond mindent, amit az ELME tudhat a jelen korról és a tervezett várható világrendről – de arról, hogy ebből hogyan tudunk kilépni, nincs szó.
Drábik bemutatja a VILÁG történéseit.
De ez csak a színpad.
Amit a világról tudhatsz, az csak FÉL TUDÁS marad mindig.
Amit MAGADRÓL tudsz – az az „EGÉSZ”-S-„ÉG” tudása.

Elmondtam már nagyon sokszor, de elmondom újra: a „Terembura” konstellációi mindig AZ EMBERT TÁMOGATJÁK, ÉBRESZTIK, ŐREÁ HATNAK – és NEM ESEMÉNYEKET JELÖLNEK.
Az ESEMÉNYEK, a világ folyása ADOTT.
A „Terembura lakói” úgymond ezt „tudják”, ezért OLYAN HATÁSOKAT PULZÁLNAK, amik MINKET EMLÉKEZTETNEK, SEGÍTENEK, ÉBRESZTENEK arra, hogy NE VESSZÜNK BELE a KÜLSŐ események sodrába. KIUTAT mutatnak mindig és mindenkor az EGY ÉN számára.
Emlékeztetnek és LÁTTATNAK, hogy tudjuk: ami KINT ZAJLIK az a „SORSÚT”, amibe azért születtünk bele, mert ABBAN tudjuk megélni AZT az ÉLETCÉLT, amiért itt vagyunk. Amit FEl-VÁLL-altunk. Ez a VAGYOK-iságunk „VAGY OK”-a.

Miben tudunk mindig VÁL(l)-toztatni?
Nem a vállalásunkban, hanem annak SÚLYÁBAN, annak „nehézségében”. Mennyire hagyjuk LE-HÚZni magunkat?
Mennyire leszünk a NEHÉZ-ségi erő „áldozatai”?
Az ÉBREDÉS azzal indul, amikor rájövünk: a KAPCSOLÓ BENNÜNK VAN.
Fel vagy le?

Drábik mondja: az IGAZSÁG KIMONDÁSA MINDENEK FELETTI!
EGYENES BESZÉD VAN.
Pont.
Szívemből szól!
Hányni tudok attól, mikor megérzem az igazság kenését, különös tekintettel arra a kijelentésre: mindennek helye van a világban.
Ha ez így lenne, akkor nem kellene semmiféle tanítás, nem kell az ébresztés, nem kell az EMLÉKEZÉS, hisz gyilkos és áldozat, hülye és okos szépen megférnek egymás mellett, hagyni kell mindenkit olyannak lenni, amilyen akar.
Nos, ez a LEGNAGYOBB MASZATOLÁS, amit létezik!
Nem véletlenül ontja magából pont ezt a tanítást a legintenzívebben a spirimaszlag, hisz ez nem más, mint a „spirituális liberalizmus”. Ez az ELME LEGKÍVÁLÓBB FERTŐJE.
Aki ezt beveszi, azonnal tanubiznyságát adja tenmaga ELME-EMBER minőségének, és egyben annak is, hogy bizony az ÉRZÉKELÉSE a békafertály alatt van.

Az IGAZI TUDÁS az ÉRZÉKELÉSBEN VAN.
A MAG-tudatban.

Mi, akik a magyar nyelvet beszéljük, erre mindenkinél hamarabb rájöhetünk, hisz a kozmosz tudása a „szánkban van”. Csak ÉRTENI kell(ene) saját nyelvünket.
Ha vesszük a fáradságot és elkezdjük boncolgatni a szavainkat, közben ÉRTVE ÉREZVE a GYÖK-ökben rejlő GYÖKERES TUDÁST – akkor nagyon hamar ki tudnánk emelkedni a MEGTÉVESZTÉSek hálójából.

Az ÉRZÉKELÉS az EGYETLEN KIÚT abból a manipulációból, ami ma a KÜLVILÁGOT uralja.

Ez a „hetedhét” próba, mellyel ITT és MOST, a hétrétegen belül, magunkkal, magunknak, magunkért meg kell „küzdenünk” (bár én a KÜZD-ELEM szót nagyon nem szeretem).

A TUDÁS HATALOM. Mindig is az volt itt a Földön.
De már átpolarizálva, hisz a "hatalom" mit jelent "ALAP"-vetően?
A 6 irányba való kiterjedést. Tehát a tudásom azért van, hogy minden irányba HAT-ni tudjak, amikor ITT ÉLEK a Földön.
A tudás ALAP-vetően MIND-ÉN-KI-é.
MIND ÉN-ben benne van.
Minden "ÉN" ÉLET-KÓDJA.
Mindenki elérheti – csakis MAG-án múlik.
Mi a MAG? REZGÉS. ALAP-MINTA. H-AN-G-OLT-ság.
Ami hang, az információ – mert ez rezegtet be, azaz hoz MOZGÁSBA.
Ha MAGAMBAN azon a HANG-on rezgek, amin az információ kódolva van, akkor MEGHALLOM azt, amit TUDNOM KELL!
Ez ennyire egyszerű!
 
Az IGAZ információ, mint TUDÁS, KIEMEL, FELEMEL, LÁTTAT és ÉRZÉKELTET - mert TISZTA, EGYENES, EG-ÉN-es, IG-ÉN-es IGE, ami IGÉNYES, mert IGÉNYLI a MAGAS REZGÉST!
Ami MAG-as, az MAG-US-i is, hisz MAG-ŐS-i!
 
Akiben ÉL-Ő ez a tudás, SOHA NEM lesz eltéríthető, megtéveszthető, bármikor hátat tud fordítani a SZÍN-HÁZ színészeinek és drámájának....
 
A HATALOM befolyása ott indult, mikor az ÉLŐ MAG-tudást el-AL-tatták...
Ideje hát ÉBREDNI, ÉBER-nek lenni!
De ezt már Jézus is elmondta több mint 2000 évvel ezelőtt...
 
Napunk angyala ezek után ki más is lehetne, mint GABRIEL, a FELSŐBB világok üzen-Ő-je, a „súgó”, aki ébreszti a gondolatot, ébreszti a látást, hallást....
Ma érdemes a KÉK színt előtérbe hoznunk: segít a szellemi harmonizálásban, az elme lekapcsolásában, elcsendesít, hogy a BELSŐ ÉRZÉKELÉSÜNK jobban érvényre juthasson.
Mert EZ AZ EGYETLEN KIÚT az ELME MANIPULÁCIÓJÁNAK a „háborújából”.