HŰ-S-ÉG

 
HŰ-vagy HŐ?
HŰ-S-ÉG – összetartás. FENN-tartás. FEL-tartás. TARTÁS.
HŐ – eleve felfelé szálló. FELTART-Ó.
Tehát az igazi hűség milyen? FENN-TART-Ó.
Ami TART.
Mondhatnánk el-KÖTEL-eződésnek is, de ez már KÖTÉS, ami lehet, hogy TART, de nem
SZABAD-ÁG-Ú.
Az ÉG-i HŰSÉG IGE bennünk, ennek megfelelően cselekszünk, mert a TUDATUNKAT hatja át.
TART. TARTÁST ADÓ.

Érdekes, hogy a FELTART már kétértelművé vált, ahogy az eredeti ÖL-ből „öl” lett, ahogy a TÁM-AD szóból is „támadás”. Ami FEL-TART, az elsődlegesen FEL-FELÉ emelő.
(Na, ha most itt belemélyedünk a gyökökbe és értelmekbe, hamarosan „el is veszünk” bennük, hisz a „FEL-É” már önmagában több értelmet is ad. „FEL” eleve ad egy irányt.
Az „É” mellől lemaradt a „G”, amellyel mindjárt egy másik IRÁNYT ad a FEL szónak.
A „FELÉ” már bárki felé irányulhat, aki állhat fent, lent, előtt, mögött, oldalakon....
Ezért ha a „FEL”-t akarjuk hangsúlyozni, akkor, mint minden hangsúlynál, duplázódik az, ami hangsúlyt kapó..Így lesz FEL-FELÉ a felfelé..Annyi FELÉ irányulhat az irány, ahány FÉLE irány van...)
Tehát, ami FEL-TART, az elvileg felfelé emelő. Közelebb visz az ÉG-hez. KI-emel a síkból, mert amit feltartanak az LÁT-szik.
Arra RÁ-LÁT-unk.
Akkor hogyan lett a FELTART-ból AKADÁLYOZÓ szó???

A HŰ-S-ÉG alapvetően a HŐ-s-ÉG-hez kapcsolható, mert NEM FÖLDI ÉRTÉKEKHEZ vagyunk hűek, hanem az égiekhez. Ezt a hűséget forgatta ki MINDEN VALLÁS, mely FÖLDI-EMBERI KÖTÉSEKKÉ tekerítette a HŰSÉGET. „Amit isten egybekötött, ember szét ne válassza”. Alapvetően ez így van. Csakhogy az isteni „kötés” SZABAD AKARATBÓL eredő és nem egyházi, hatalmi és pénzérdekből.
Aki „kötést tesz másra” – maga is „kötés által vész el”, mert rátekeredik a nyakára és szó szerint megfojtja mindaz, amit más ellen elkövetett..

A szavak tiszta értelmének kitekerője is az egyházhoz, a hatalmi, ÁTPOLARIZÁLÓ érdekekhez köthető. Hisz kinek érdeke kiforgatni a szavakat? Aki HAZUDIK. Aki SZEM-BE MEGY.
Aki a SZEM-ET téveszti meg és SZEM-ÉT-té teszi a tisztát, mert maga is SZEMÉT.
Vagy SZEM-IT-A?
Magyar nyelvben minden lényegi ott van.

Mert MIND-ÉN-KI nyelve, SZAVA, IGÉ-je, ami ÉGI.
És ami ÉGI, az eleve TISZTA, ami TISZTA, az TE(L)JES, ami TE(L)JES az a „TEJ-ÚTRÓL” eredő, az FEHÉR, ami FEHÉR az EGYSÉGES, ami EGYSÉGES az EGY-s-Égi, ami egységi, azt magyarázni se kell, hogy ÉG-ÉG-i. Ami kettőzött, az pedig HANG-SÚLY-os.
Mert a HANG az IGE, ami ÉGI, és ami MOZGÁSBA, ÁRAMLÁSBA, NŐ-vekedésbe hozó...
Ami ÉL-ő, az NŐ-vekvő. Ami ÉL, az NŐ.
És ennek SÚLYA van!
Ahogy minden HANG-nak, minden KI-JEL-entésnek is.
Ezért nem mindegy mit és hogyan veszünk a szánkra, mert a szó IGÉVÉ válik. ÉP-ÍT, azaz ÉPPÉ, EGÉSSZÉ TESZ, vagy SZÉT-zúz, rombol, összedönt, roskaszt..
Na jó, abbahagyom....
De ugye érthető? És legfőképp: ÉREZHETŐ a LÉNYEG?

Az, hogy LÉ-ben vagyunk, hogy LÉNYEK vagyunk a LÉ-ben, ami ÉGI. Mint lev-EG-ő....
A magyar nyelvben a SZÓ valóban MÁG-IA, mert összekapcsolja az EGET a FÖLDDEL.
Hol? MAG-unkban.
Kozmikusan CSAK az ÉRT-hető és ÉRTEL(e)ME-zhető, annak VAN ÉRT ELEME, ami MEG-MAG(y)ARÁZHATÓ.
(Tényleg abbahagyom 🙂.....de nehéz...)

Ma 20-a van.
Most is elkísérnek minket a dátumok, összhangban az adott, aktuális nap üzenetével.
Tegnap 19-e lévén, a FELTÁMADÁS ÖSSZEGZÉSÉT élhettük meg. Szó szerint ÁTKERÜLTÜNK immár egy MÁS SÍK-ra. TÁM-aszt kaptunk. Mépedig FEL-FELÉ. Mag-unkból kifelé – mégis FENT-ről LE-FEL-é..
(na, most LE vagy FEL? És mégis EGY!) Minden MAG-unkban válik EGGY-é, misz a MIND-ÉN, az nem más, mint az a MAG, ami mindent tartalmaz... Ami EGY. És ami ÉG. Amiben ott a TŰZ ereje, mely mozgásba hozza LÉ-T, azaz a „VIZ”-et, mely VISZ...
(Nem tudom abbahagyni 😀)..

Magunkban EGY-e-SÜL az ÉG a Földdel (SÜL=HŐ) - egy teljesen MÁS HANG-oltságban a „FEL-TÁM”-adás-a (kapása) után. Más hang = Más rezgés – mely rezgésben immár MÁS INFORMÁCIÓKAT HALLUNK MEG.
Mindig mondom: minden információ REZGÉS. Ami szabadon bárkinek rendelkezésére áll – aki UGYANEZEN a SZiNTEN REZEG. Tehát hol a kulcs a tudáshoz, az értéshez? MAG-unkban.
Hol van a „kapcsoló”? Vagy inkább a „HANG-KULCS” a hangoláshoz?
Igen, IGÉN, IGE-n: MAG-unkban....
(9.22-kor..)

A 20-as számon MÁS HANGOLTSÁGÚ minőség indul útjára.
Ami mit kíván tőlünk?
HŰSÉGET.

Ha megéltük a MAG-átíródást, a MAG-MEG-VÁLT-ást, akkor innentől már nincs más dolgunk, mint HŐT adni, ki-SUGÁR-ozni a HŰ-s-ÉG-et, ami MELEGET ÁD és a „fagyos lelkületűek” is „fel-ENGED-hetnek” tőle....

Napunk kísérő angyala URIEL, aki FEL-IS-MER-és át-HAT-ó erejét adja nekünk - ha a felismerések ÁT-ÉG-tek bennünk. Amikor valami átég, az élővé válva képes IGÉZ-ni, azaz tettekre sarkallni..(na, erre most kétszer is rátüsszentettem...)