BÖLCS-ELET

 
(ma is hosszú lesz....)
 
9.39-et mutat az óra, 9 fok van és a 9-es házat dobták az asztrokockáim.
Tehát, el sem kerülhető, hogy a 9-es számmal van dolgunk. 16-án. Ami pedig 7. Mégpedig az a 7, vagy heteésség, ami után NINCS TOVÁBB, ITT – ezért tartozik hozzá a „Torony” a Tarotban. De ez a „torony” megint átcsúszott az alacsony szintű értelmezésbe, a képi megjelenítés okán, mint a VISSZAVONHATATLAN VÁLTOZÁS jelölője – de miért értelmezzük ezt ROSSZNAK??
Annak, aki ÚGY éli meg, lehet rossz. De ez azonnal minősíti a TUDATOTSZINTET.
 
(Itt megint javaslom a Skorpió Akadémia youtube csatornán az „Összetett számok” témáját, ahol erről szó van, annak, akit mélyebben érdekel).
 
A 16 után mi jön? A 17=8 – ami már maga az ÁTFORDULÁS.
18 =9 amikor eljutunk a VÉGÁLLOMÁSRA, amikor LEARATJUK azt, amit vetettünk.
19 = „bevégeztetett”. Ez a TÉNYLEGES „NINCS TOVÁBB” – csak már egy MÁS SÍKON.
20 = FELÉBREDÉS (és nem „támadás”) egy új világban, mely még titkokat rejt (hisz a 2 a Holdhoz tartozó), de úgyis mindent időben megtudunk, HA ODAÉRTÜNK, hisz a Hold a TÉRBEN (0) mindig azt jelzi, MINEK MIKOR VAN ITT AZ IDEJE. Ugyanezt az Univerzumban SATANA teszi – ezért IS van kapcsolatban a Holddal és nem a Földdel... A 20-ban megjelenik az EGYÜTTMŰKÖDÉS is, hisz a 2 lehet két fél, de lehet két EGÉSZ (két ÉG ÉSZ) is, akik EGY-ÉN-súlyban tudnak együttműködni egymással, az EGY, a másik EGY-gyel, aki egy MÁS valaki, hisz MÁS OK-ból van velem-mellettem....
Nem leuralásban, nem kibillenve, hanem egy szinten, Egy-a-Mással...
 
Érezzük a számok komzikus misztériumát?
 
Hogy mennyire FONTOS ismerni őket, hisz a számok azok, amelyek mindig „kéznél” vannak? És általuk tudnak a felsőbb ÉN, a felsőbb világok BÁRMIKOR üzenni nekünk, és pont azért, mert mindig „kéznél” vannak?
Visszatérve a 9-re: a 9 nem más, mint a 7 „felsőbb oktávja”.
A 7 a FÉNY világának a TELJESSÉGE. De a Fény nem egyenlő a Mindenséggel, mivel annak RÉSZE. Tehát, van tovább is.
A kilépés a 8, a beérkezés a 9.
A 8-ban betakarítunk, learatjuk, mit vetettünk.
A 9-esben LEZÁRUNK és ELŐKÉSZÍTÜNK. A betakarításon már túl vagyunk, kiértékeljük az eredményt és ennek tudatában készítünk ÚJ terveket, de immár egy magasabb szinten. Érettebbek lettünk, bölcsebbek, mely bölcsességet tovább tudjuk vinni a következő „állomásig”. A bölcselet tehát nem más, mint az a TUDÁS, ami az ÉLETET meghatározza. Ez a BÖLCS-ÉLET.
A bölcselet NEM a földi tanult okosságokat jelenti, nem a kémia, a matematika, az orvostudomány, a régészet, legkevésbé a történelem tudását, ismeretét – hanem az ÉLET ÉLÉSÉNEK A HOGYANJÁT.
A bölcsesség a zsigereinkben kódolt KOZMIKUS tudás.
Nevezhetjük Isten-és Emberismeretnek is.
Ez a tudás adja az ÉRTÉK-REND-et és a MÉRTÉK-tudatot. Tudjuk mikor miből (és kiből) ELÉG.
Hol vannak a HATÁROK. Az enyém és a másé.
Minden TANULT tudást, ami a Földhöz köthető – távozásunkkor letesszük. Ezt nagyon jól bemutatja a Nosso Lar c. film, mikor a doki odaát akar az ideát tudásával gyógyítani. LEHETETLEN. Viszont az ODAÁT tudása IDEÁT IS használható!!! Tehát? A szellem, a lélek BÖLCSELETE, a KÉPESSÉGEK mindig megnyílváníthatók az anyagban – ezeknek kellene a földi okosságokat ÁTHATNIUK. Az, hogy ez nem így van, nem véletlen, ez az anyag próbája a lélek számára.
 
Ha már próba, tegnap családon belül épp ezekről a próbákról beszélgettünk. Arról, hogy mennyire JÓT TETT a COVIDOS időszak!! Aki nem így élte meg – nem véletlen. De nálunk teljességgel letisztította a kapcsolatokat, mindenkit „elvitt”, akivel nem vagyunk összhangban. Megtanultunk TISZTÁN LÁTNI, beindult a SZÍVSZŰRŐ, a RÁÉRZÉS, a belső HALLÁS.
Tehát ellenünk volt ez az időszak? NEM!
Akinek igen, annak bizony nagyon sok DÓGA VAN MÉG MAGÁVAL.
A mostani háború sincs ellenünk – ha van egyáltalán háború. Ugyanis a mostani külvilág a TELJES MEGTÉVESZTÉS JÁTSZMÁJA és a SZŰRŐNK PRÓBÁJA. A média tökéletesen játszik: elfedve a valóságot, az igazságot, VETÍT EGY KÉPET bizonyos célok mentén. Aki LÁT, az ÁT-LÁT. Aki nem, az a vetítést nézni. Lehet persze most nekem esni, hogy pl a „bucsai vérengzés” mi volt?
Aki a vetítést látja, annak úgysem lehet elmagyarázni, hogy „moziban ül”, mert nem érzékeli, hogy moziban ül...
 
A mi fejlődésünk, bölcsességünk MÉRCÉJE: mennyire látunk ÁT a színjátékokon??
 
Aki átlátott a covidon, azok közül rengetegen „elbuktak” most a „második felvonásban”.
(10.01 – hisz TÜKRÖZŐDIK a TÜKÖR...).
Sok spirimatyi meg spirimanci hajtogatja, hogy „meghallgatom ezt is, meghallgatom azt is, aztán az érzéseimre hallgatva kiszűröm az igazságot.
Na, pont ebben és itt van a BUKTA!!! Mert EZ A SORREND mutatja azt, hogy az illető AGYAS, SEHOL NINCS az ÉRZÉKELÉSE!!!
Ha érzékelne, akkor ELSŐRE ki tudNÁ szűrni, hogy mi van a háttérben, mi az IGAZSÁG. Ugyanis, akinek TISZTA A TENGELYE, az mindig az IGAZ ÁGRA van HANGOLVA. Annak nem kell földi hallás, nem kell hírcsatorna sem egyik, sem másik oldalról sem, mivel AZONNAL ÉRZI, hogy mi az igaz és mi a hamis.
Az emlegetett spirimatyik és mancik azok, akik A LEGVESZÉLYESEBB TORZÍTÓK – mert pontosan EGY LÉNYEGIT GÁTOLNAK: a FELÉBREDÉST. Ők csak BESZÉLNEK a szívről – de NEM ÉLIK.
Vigyázzunk: a legsíkosabb TÉVÚT a SZELLEMI MEGTÉVESZTÉS útja.
Az ELME azonnal befogadja a SZÉP SZAVAKAT, a „világbékét”, a „meditáljunk Földanyáért”, „eljött a szív ideje” – és hasonló maszlagokat, elnyomva a MAGból, magban bejelző émelygést, ami pedig mindig bejelez a HAMIS HANGOK hallatán...

A jövőbeli megtévesztés a spirik terepe lesz - MÁR MOST legyünk rá "meg-ÉL-ezve".

Ha már „feltámadás” napja van: mi NEM TÁMADUNK FEL.
Mielőtt valaki nagy szemeket meresztene, hogy "demiért??" - máris mondom: azért, mert NEM TÁMADUNK!!
Gondolkodjunk: mit keres a „támadás” szó az ÉBREDÉSBEN???
Jézus ki is volt? A SZÍRIUSZI HAJNALCSILLAG. A HAJNAL mit hoz mindig?
A „támadást” vagy az ÉBREDÉST??
Nohát...

ÉRZÉKELJÜNK RÁ a GONDOLATISÁGOK és a FOGALMAK mögött meghúzódó TARTALOMRA!
A SZÓ MÁGIA. A szó IGE. A szó IGÉZ. A szó KI-GYÓGYÍT vagy megbetegít. Hogyan?
A RÁOLVASÁSON, a HANG-on keresztül.
A HANGUNK pedig megfelel a HANGOLTSÁTUNKNAK.
A hangoltságunk pedig a TUDATSZINTÜNKNEK.
Ezért nagyon lényeges a TARTALOM és a tartalmat megtöltő ENERGIA, ahogyan kimondjuk a szavakat.
Ha ÉREZZÜK, hogy egy fogalom TORZ, és TORZÍTÓ hatású, akkor eredjünk utána, keressük meg, MIÉRT érezzük ezt?
HA érezzük és értjük is, hogy mi miért került torzításra és mi az IGAZ, a LÉNy-ÉGI, akkor alakítsuk át. Vagy épp vissza a tiszta eredetnek megfelelően.

Ezek a felismerések vagy/és megismerések adját az ismeretek gyűjteményét, ami a bölcsességből fakadó, de egyben gazdagítja is a bölcseletünket. A bölcselet, a BÖLCS ÉLET a jövő JÖVŐ-vel való összecsengés alapja lészen.

Tehát: nekünk nem kell feltámadni – elég ha ÉB-redünk, hogy ÉBER-ek legyünk, mert aki ÉBER, az van JELEN a jeleknek a jelenben...és képes meglátni a "tolvajt"...

A mai TELIHOLD idején, mikor a Földről nézve a Hold a SZŰZ csillagkép lábánál áll, és az őt megvilágító Nap pedig a HALAK fefelé úszó szálánál, akkor mi az üzenet? Mit kell meglátnunk?
A KIEMELKEDÉST a „hagyományokból”, a megszokásokból, a ragadványokból.

ÉBREDÉS VAN!
FELÁLLÁS VAN!
KIÁLLÁS VAN!

Mutatva a nap dinamikájának erősségét, ma kettő angyal is mögénk áll: RAFAEL, a KÍGYÓ-GYULÁS erejét hozva, valamint SANDALPHON, a GYŐZ-ELEM angyala.
Jézus a FELÉBREDÉSSEL miről üzent? Az ÉL-et győzelméről, a „IO-AKARAT”-ról, mely nem más, mint a MA-MA a M-INDENSÉG AKARATának megnyilvánulása MÁ-ban...