NAP ÉS FÉNY

 
Amikor kisüt a Nap – jól érezzük magunkat.
Amikor fényesen ragyog – felragyogunk mi is. Szétárad bennünk az erő, töltekezünk, melegszünk, különösen most tavasszal. Alig várjuk, hogy vége legyen a hideg éjszakáknak, elég volt a télből, a „szorításból”, hisz a hideg egyfajta „szorító, BE-húzó erő”, míg a meleg „bőséges” és KI-áradó – ezért húzza ki a növényeket a téli „beszorultságukból”.
A NAP kinyitja a kapukat.
 
A „Termeburán” ez a kapunyitás úgy jelenik meg, az „észközök” egyértelmű utalásain túl, hogy a NAP ma SATANÁHOZ kapcsolódik (a Földről nézve), és mint tudjuk, Satana nem más, mint a KAPUŐR.
A TÉR és az IDŐ őre a FÉNY tartományában.
Ő is egy "behúzó" energia a Nap "kiárasztásával" szemben, de csak úgy, hogy "pontosít": mikor minek jött el az ideje a FÉnyben, azaz, mikor ér EGY-be a TÉR és az IDŐ valaminek a megÉLéséhez.
Emiatt az "Idő" minősége miatt kapcsolódik Satana a Holdhoz és nem a Földhöz, hisz a Föld lakóinak mindig a HOLD pulzálja ugyanezt a satanai minőséget: mikor minek van itt az ideje...
A mitológiában Satanához társítják az "AL"-világot, az ÁTJÁRÓT őrző FEKETE KUTYÁT is, az UR-DUG-ot.
Mikor léphetünk ÁT vagy NÉZHETÜNK át a MÁS SÍK-ra?
Csak ha IDEJE van a TÉRBEN.
Azaz, ha megértünk rá. Ha KÉSZ-ek vagyunk.
Ha készek vagyunk, milyenek vagyunk?
EGY-S-ÉG-esek. Egyben vagyunk. Koncentráltak, tudjuk, hogy mit akarunk, mely akaratunk megegyezik a MÁS-világok akaratával.
Ez az ERŐ MAG-ja.
Ezt a koncentrált erőt képviseli SATANA, a MAG-ában őrzőtt MIND-ÉN-ség tudásával, a bölcsességgel.
Ezért tartják őt, a "bölcsek kövének" - hisz ő TUDJA "EZT" a világot IS, meg a "MÁS" világot IS. Ezért KAPU.
A kapuban pedig, az UR-DUG nem tesz más, mint őrzi a "bölcsek kövét" őrzi az illetéktelenek előtt...

Kezdjük ÉREZNI az összefüggéseket és azok mélységes eltorzítását?

A cigánykártyában és a Lenormand kártyában is (szerintem ez utóbbi a cigánykártyából ered), az ÁTJÁRÓ, a KAPU a „Hűség” ill. a „Kutya” lapjához köthető (szerintem ugyanaz).
A kutya egy SÍRON fekszik és ŐRZI a gazdáját – illetve annak emlékét.
A síron egy fejfa, ami KERESZT alakú és a sírból kinő egy INDA, melyen sorra burjánzanak a ZÖLD LEVELEK. Tehát KERESZTÚT-hoz érkezett a lélek...
Az inda és a zöld levelek mindig a FOLYTONOSSÁG, azaz a LÉ, a LÉ-T-EZÉS, az ÉLET, a NŐ-vekedés szimbolumai. A LÉ-LEK folyamatos és létező és áramló, tehát ÁLLANDÓ.
Ha pedig állandó, akkor Ő az a megváltoztathatatlan EGY ÁLLANDÓ, mely a folytonos áramlásvan, változásban a "KŐ".
A NŐ-vekedés, a változás, azaz a VÍZ, a LÉ = NŐ.
A KŐ satanai, tehát szintén NŐ.
Akkor hol van itt a HÍM?
Hát SE-HOL.
Hol volt- hol nem volt?
Volt IS - NINCS IS.. Mert VOLT mint NŐ - és NINCS mint HÍM...

KAPU - SATANA - HOLLE ANYÓ...
Látszat és látszatokon túli VALÓS-ÁG...

A magyar nyelvben MINDEN KOZMIKUS TUDÁS BENNE VAN!
EGY-ÉRTELMŰEN ÉRT-hető és értelmezhető, hogy az IST-EN-I LÉTMINŐSÉG = NŐ-i.
A Földi létben a NŐ az, aki ezt a "NŐ"-I minőséget MEGTESTESÍTI.
Tehát a NŐ-s-ÉG, ráadásul a MI-NŐ-ség, ANDROGÜN, ami nem egyenlő a „hímnős” kifejezéssel - ez TORZ és OSTOBA.

"MI-NŐ-S-ÉG". Azaz? MI MIND-nyájan a MIND-ÉN-ekben NŐK vagyunk, ez adja a MINŐSÉGÜNKET. Ha így működünk, akkor tényleg MINŐSÉGET teremtünk...
Egyébként egy HÍM minőségét is mindig a NŐ ADJA!
Értjük? Érezzük?
 
Minden lélek NŐ-i.
Mint tudjuk, minden csecsemő NŐ-nek indul, majd a 6-7-ik hét környékén történik egy SZEKVENCIA ZÁRÁS, ami a férfilétet LEVÁLASZTJA a NŐITŐL, azaz elveszti az ÉLETADÓ képességét.
De ez se nem rossz, se nem jó: ez a VANSÁG a DUALITÁS RENDSZERÉBEN.
Megtapasztalás lehetősége, hogy milyen TÁVOL KERÜLNI az ÉLET MAGJÁTÓL – és hogyan lehet VISSZATALÁLNI hozzá a LÉLEK MINŐSÉGÉN keresztül..
 
Ha már beléptünk a Húsvét ünnepkörébe és ma épp HÚSHAGYÓ KEDD-nél tartunk, akkor ma aktuális elhagyni az ANYAGOT, a TESTET és a dolgok MÖGÉ LÁTNI.
Mi a dolgok MÖG-é látás?
A MAG-látás, ami nem más, mint a MÁSIK oldal MEG-látása.
A MÁS SÍK-ra való ÁTLÁTÁS. Mi van a KAPUN TÚL?
Hát MIND-AZ, amit a „sátán kutyája”, az UR-DUG őriz..

Ahogy leírom ezt a „sátán kutyája” elnevezést, minden tombol bennem, lázad és „ordít”, mert érzem azt a végtelenül aljas torzító, HASÍTÓ ERŐT, amivel az EREDENDŐEN TISZTA minőséget kicsavarták, a NŐT, az ISTENNŐT „SÁTÁNIVÁ” tekerítették, majd ráadásként még megtöltötték lényét FÉL ELEMMEL is, hogy az „embernek” eszébe se jusson KÖZVETLEN KAPCSOLATBA lépni vele – azaz MAGÁBA nézve felfedezni, hogy Ő EGY AZ ISTEN-NŐ-vel!

Nemrég volt egy álmom egy fekete kutyával és egy fekete házzal. Mi volt a dolgom velük? SZEMBE NÉZNI, ahhoz, hogy az engem fojtogató visszatartó erőt le tudjam dobni.
Ha SZEMBE NÉZÜNK, akkor LÉLEKKONTAKTUST hozunk létre.
Ha lélekkontaktust hozunk létre, akkor KÉP-esek vagyunk belelátni a MÁS-(S)IKBA.
De ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha ÉLŐ bennünk a MAG-ERŐnk!
Gondoljunk bele, mennyien NEM képesek a másik ember szemében nézni??

Ha bennünk van a MAG-ERŐ, akkor képesek vagyunk működtetni is (9.55....)
Ha képesek vagyunk működtetni, akkor képesek vagyunk IGÉVÉ alakítani a szót, a szándékot, az akaratot.
De melyik akaratot? Az EGO-ét vagy a MIND-ÉN-S-ÉGÉT?
Ez a nagy különbség a "Mágiában".
Aki az ego akaratával dolgozik - az bizony mindent visszakap...
Aki a MINDÉNSÉG AKARTÁVAL, az a legnagyobb MÁGUS, MAG-ŐS, mert BŐSÉGET teremtő MAG-vető és arató.
Árasztja a NŐ-vekedést, ami nem más, mint a NAPBA ÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONY energiája.
Meleget ád, NŐ-veszt és TERMÉKENNYÉ tesz, mert MAG-a is termékeny...

Ennek MEGLÁTÁSÁT, megértését pulzálja ma a NAP a térbe, SATANÁVAL "karöltve".

Most, Húsvétkor, 270 napra a SZÍRIUSZ HELIKÁLIS FELKELÉSÉTŐL, meg fogjuk látni, "A" KERESZT-ÚT-HOZ érve, hogy milyen MAGOT hozott el nekünk AUGUSZTUSBAN (E)-M-ANU-EL.
Most fog ÉL-etre kelni M-ANU igazából.
Még őrzi a "SÍRT", azaz a SÍRI világot az UR-DUG - de hamarosan KINYÍLNAK A KAPUK és lehull a TOJÁS-héj, annak is, aki nem érezte az augusztusi "húsvétot" és a FELTÁMADÁST BOLDOGASSZONY KÖTÉNYÉBEN!
MOST kel ÉL-etre a SÍRI-US-I MAG!

Az „ERŐ VELED” – mondta Jedi mester.
És igen, a szembenézéshez ERŐ KELL.
MAG-ERŐ.
Ma a HOLD szemben áll a MARS-sal (10-01), a NŐ-ség bolygója a MAGERŐ bolygójával – összekapcsolva az OROSZLÁNT a VÍZÖNTŐVEL. Mit jelent ez SZÁMUNKRA??
(És NEM az események determinációjában!!!)
A KIEMELKEDÉS egyetlen útja, mely VALÓBAN ERŐT adó: a megtisztulás az „út porától”, a karma kötésétől és annak torz tudásától. Ezért most meg Jézus a tanítványok lábát.

NEM AZ ELME tudása fog bárkit is előre vinni, hanem a LÉLEKÉ, a SZÍVÉ. Nem az számít, mennyit és mit tanultunk ilyen –olyan szellemi vezetőtől, bibliából, meg akárhonnan, milyen hagyományokat ápolgatunk és őrzünk – hanem az, hogy MAG-unkban mi rejtőzik?

Ideje az ŐRZŐK SZEMÉBE NÉZNI!

Napunk kísérő angyala ma megint GABRIEL.
Most nem „hírhozóként” érkezett, bár benne van a mai napban ez is – hanem inkább a TÁPLÁLÁS lényegiségét hozza.
Ha már ráébredtünk (IS)-TEN-MAG-unk IGAZ-s-ÁGÁRA, akkor ne engedjük a „hús” által elfedni, ne engedjük MASZLAGOKKAL etetni – hanem maradjunk meg a TISZTA FORRÁS tápláló LÉ-T-ELEM-ében, ami a SZER ELEMben, maga a TISZTA NŐ-I-S-ÉG.
Ez a LÉTMINŐSÉG MI-NŐ-S-ÉG-i garanciája..

(10.44-kor közzétéve, 12-én, 12 fok mellett.. csak a számok kedvéért.. Aki nem érti, hallgassa meg a Skorpió Akadémiát a yt csatornán)