BELSŐ ERŐ

 
Ma megint összejátszik a számmisztika és a „terembura”, hisz a Hold a RÁK csillagkép ollójának és az OROSZLÁN fejének az átfedése előtt járva pontosan a „11”-ben megnyivánuló ERŐT jelképezi - ezért nem véletlen az sem, hogy a Tarotban is az ERŐ száma. (Érdekes, hogy a 8 és a 11 felcserélésre került, mert egy időben a 8-as számhoz rendelték az ERŐ fogalmát és a 11-hez az IGAZSÁGOT – de aki ismeri a számok misztériumát, annak egyértelmű, hogy ez így nem tükrözte a valós energiai hátteret.
 
Az 11 nem más, mint „én és ÉN”, azaz az ego és a Felsőbb Én KÖZ-ŐS-sége. Ha „szoros az együttműködés”, akkor tud az ember minden problémán túljutni és minden célt elérni.
A 8 pedig mint a KAPU, az ÁTJÁRÓ száma megmutatja a „hol volt-hol nem volt” áramlásában a LÁTSZATOK MÖGÖTT rejlő valós összefüggéseket.)
A HOLDnak ma, ahogy a 11-es számnak is KETTŐS üzenete van: hol a „góc” és mi a „megoldás hozzá”.
Tehát, ha ma valamivel szembekerülünk, ami a múltból eredő, akkor egészen biztosan meg fog hozzá a megoldás is érkezni, hogy a góc oldódjon. Sőt, ne csak oldódjon, hanem meg is oldódjon!
 
A legnehezebb ezekben az oldásokban annak felismerése és elfogadása, hogy a „kapcsoló bennünk van”. Nélkülünk semmi nem megy és nem fog átalakulni, megváltozni.
Természetesen vannak rajtunk kívül álló megváltoztathatatlan dolgok. Ez alap. De azon tudunk változtatni – mondhatni CSAK azon -, hogy mi hogyan viszonyulunk a helyzethez, a kérdéshez, a témához, ami becsenget. Belemerülhetünk a gondba és sápítozhatunk felette, meg panaszkodhatunk, hogy milyen „áldozatok” vagyunk – de meg is ránthatjuk a vállunkat, hogy ez van, hátralépek, kivárok, a feladatokat közben elvégzem, jelen vagyok, aztán ahogy lesz úgy lesz...
Tegnap nagyon „klassz” társaságban voltam, ahol természetesen előkerült a kártya. Természetesen kíváncsi volt mindenki, vajon mutat-e jövőképet? És természetesen mindenki megtapasztalhatta, hogy NEM. Adott problémára mutatott megoldást, hogy a kérdező hogyan álljon hozzá – de aztán azt, hogy a végkifejlet UTÁN mi lesz – semmi. Volt, akinek konkrétan megmutatta: elértél egy kör végére, innentől CSAK a JELEN van, a pillanat – NINCS JÖVŐBE TEKINTÉS.
Miért?
Mert a „jövő JÖVŐ”, amit már érzünk, még nincs teljesen itt.
Mi ugyan már benne élünk, felülemelkedve a külvilág dolgain – de azt, hogy mi lesz a „jövőben” a dolgunk, mit hoz nekünk: nem láthatjuk meg. Majd akkor és ott, amikor oda érünk....
 
Addig mit tehetünk?
JELEN LENNI. Élni a jelen minden pillanatát. Kihegyezett füllel, éles fókuszra állított szemmel, ÉRZÉKELVE minden pillanatot, melyekben bármilyen JEL érkezhet.
Ez egy „felfokozott” állapotnak, szó szerint jelenlétnek tűnhet – de nem az. Mert aki megszokta, hogy így él, annak teljesen normális. Kiveszi mindenből az üzenetet, ami felett más simán elsiklik.
Tehát összefoglalva, mi a JELENBEN a feladat?
Az ÉRZÉKELÉS mentén való LÉTEZÉS. A JELENLÉT. A JELEN LÉT.
(Nem mondok semmi újat...)
Ez látszólag semmiben nem különbözik az eddigi mindennapos létezéstől – de csak látszólag. Kifelé nem látszik. De belül teljesen MÁSKÉPP élünk, teljesen MÁSKÉPP érzékelünk, látunk, gondolkodunk, cselekszünk. A SZÓT már IGÉVÉ fordítjuk...ami nem más, mint a BELSŐ ERŐ TETTEKRE VÁLTÁSA.
 
Miért nem mondok újat? Mert minden nap ébredhet valaki, minden nap leeshet valakinek a tantusz, minden nap bekövetkezhet valakinél a váltás...Olvasta eddig is, még értette is: na de ÉLNI!!!
Az csak akkor történik meg, ha egy tapasztalás átégeti a tudást bennünk.
Egyszerre van jelen MA IS az éterben az ARATÁS és a TOVÁBBLÉPÉS.
Most már nem úgy, hogy egy folyamatos ok-okozati összefüggés leképeződésében létezünk, hanem úgy, hogy volt létezésünknek egy OKA, annak megvolt az „aratása”, az OKOZAT megélése – de ezzel slussz-passz, ende gut-alles gut. Itt a vége fuss el véle... Teljesen ÚJ MINŐSÉG veszi kezdetét.
Tiszta lappal indulás....

Egy élet indul – egy élet lezárul...

Napunk kísérőangyala METATRON, a GYERMEKEK támogatója.
De mi ez a „gyermek”?
A bennünk ÚJJÁÉLEDT MAG-minőség, ami új életre csírázott ki...
(12.11-kor..)
 
Kép: Daniel Merriam munkája