BIZTONSÁG

 
Mikor érezzük magunkat biztonságban? Ha az élet körülöttünk kiszámítható és nyugodt. Megvannak benne a stabil pontok, amelyek után igazodni lehet. Az újszülötteknek az evés-alvás ritmusa az első ilyen igazodási pont – bár, ha belegondolunk, ez egész életünkre megmarad. Kell a kiszámítható ritmus, kell a megfelelő mennyiségű alvásidő, különben hamar megérezzük, hogy „megborulunk”.
És ez még csak a létsík mezeje. Hol van ehhez képest az ÉRTÉS síkja?
 
Pedig az igazi megborulás akkor következik be az életünkben, ha NEM ÉRTJÜK, mi miért történik velünk, körülöttünk? (9.44...) Érezzük, hogy van valamilyen mögöttes értelem és összefüggés – na de mire azt összerakjuk, sok tapasztalásnak kell megtörténnie...hogy ráébredjünk: igazából NINCS RAJTUNK KÍVÜL MÁS VEZETTETŐ... csak mi, TEN-MAG-unk.
Ha erre rájövünk, ezt felismerjük, akkor két lehetőség áll előttünk: menekülünk a felejtésbe vagy FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK.
Ennél erősebb és nagyobb kihívás nincs is, mint a FELELŐSSÉGTUDAT tudata.
 
Nagyon sokan nem bírják elviselni és menekülnek előle, akár egész életen át. Lehetőleg olyan kapcsolatokba, ahol mindig háríthatnak, ahol mindig eljátszhatják az ártatlan, a semmiről nem tehető szerepet. A legtöbb leuraló, nárcisztikus ember ilyen: alapvetően tele van félelemmel, a félelem pedig a legrosszabb manipulációs magatartást hozza elő belőle és bevonz egy másik BIZONYTALAN embert a bűvkörébe, akivel a meccseit játszhatja. Érdekes ilyen kapcsolatoknál megfigyelni, hogy ez a „bevonzott” fél előtte általában mennyire stabil személyiség volt, megállt a lábán, tudta, mit akar az élettől, elkötelezetten haladt az útján. Látszólag....
Mert ha VALÓBAN ilyen volt – akkor hogyan tudta egy leuraló, zsaroló nárcisztikus figura a bűvkörébe vonni?
Hát úgy, hogy ez a stabilitás csak KIFELÉ tűnt annak!
Egészen biztos, hogy otthon, amikor magára maradt, szenvedett az egyedülléttől, vágyott egy szerető társra, akiért BÁRMIT megtett volna... És lőn... Aztán a „ lőn”-nel együtt megérkezett a tanítás, hogy NE AKARJ kicsikarni az élettől olyat, ami nem a tiéd – mert úgyis te húzod a rövidebbet. Vagy elveszik, vagy elveszel...(9.55...)
De hangozzék ez bármily „kegyetlenül”, ez sem az ÁRTÁSUNKAT szolgálja, hanem a LÁTÁSUNKAT. Azt, hogy ÉRTSÜK és ÉREZZÜK, mi miért történik velünk! Tudjunk hagyatkozni a „belső vezérlő egységünkre”, aki mindig súg és mindig jelez, hogy mi a helyes irány – ha nem nyomjuk el az agyunkkal, az elménkkel.
Ilyenkor „tudattalanul” cselekszünk és utólag rakjuk össze, hogy lám-lám, mennyire nem volt véletlen, hogy egy érzésre hallgatva elmentünk például egy rendezvényre, ott megismerkedtünk valakivel, akivel jól elbeszélgettünk és ÁLTALA kerültünk kapcsolatba olyan emberrel, aki kulcsfigura lett az életünkben..
 
Nagyon jól tudjuk, hogy VÁLTÁSBAN, változásban vagyunk.
Aminek kulcskérdése, magja nem más, mint SAJÁT MAG-unk megismerése.
A változó idők turbulenciája a „Terembura” támogatásával együtt az IGAZSÁG-ÉRZETET hivatott megmozgatni bennünk, ami azonnal magával hozza a MAG-MEG-tisztulásunkat is.
Mindehhez elengedhetetlen azonban egy stabil belső ÉRTÉKREND. Amelyet nem kell tanulnunk, egyszerűen bennünk van.
Ami VEZET minket. Ami TART minket. Ami tartást ad.
A változó idők egyik legerősebb próbatételei épp a TARTÁST hivatottak „kikezdeni”. Mennyire vagyunk „hívők”? "Elhívottak"?
Mennyire vagyunk ELKÖTELEZETTEK a belső megérzéseink mellett? Milyen gyorsan is mivel lehet megingatni, kibillenteni minket?
Hol van a mi biztonságtudatunk? Kiben hiszünk?
Mihez ragaszkodunk? Mi a kapaszkodónk?
Aki KINT keresi – annak hamar megtalálja az orra a földet....
Aki BENT keresi – az ÉRZI és ÉLI is a VEZETTETÉS stabil biztonságtudatát.
 
Ma újra GABRIEL áll mellénk, aki, mint tudjuk, a VEZETÉS, a SÚGÁS angyala. Emlékeztet újra és újra: minden tudás BENNÜNK VAN.
Csak emlékezni kell!
Mint Harry Potternek!
(Én csak most kezdtem el olvasni a sorozatot és hát mit ne mondjak: brilliáns! Persze, megfelelő tudatszintről értelmezve...)
 
A „Teremburán” SATANA és VÉNUSZ együttállása a VíZÖNTŐ csillagkép múltva ömlő vizénél most erőteljesen EZT az EMLÉKEZÉST hivatott működésbe hozni. Előhívni mindazt, amit meg kell tisztítani. Mi az, amit meg kell tisztítani?
Saját MAG-unkat. MAG-erőnket. MAG-US-I képességeinket...
Mert csak általa találjuk meg saját bizonyosságunkat és biztonság- TUDAT-unkat!