HIT-EL

 
HITEL...manapság szinte nincs olyan ember, akinek ne lenne hitele. De van-e HIT-ÉLE? HIT-ÉL-ETE?
Van-e ÉLE a HITének? ÉL-e a HITE?
 
Hitel-Világ-Stádium.... Széchenyi nevezetes könyvének a címe nagyon beszédes, a tartalmának ismerete nélkül is. Hisz a világ stádiumát meghatározza a hitel.
Na de MELYIK és MILYEN HITEL?
A pénzben mérhető? És CSAK a pénzben mérhető?
HONNAN ered az a pénz, amiből a hitel lesz? TISZTA vagy TISZTÁTALAN forrásból? A hitel, eredetének a homályát szándékozik tisztára mosni, vagy alapvetően tiszta hozadékból eredő, ami további tiszta célokat szolgál?
Szécsenyi azt vallotta, hogy hitel nélkül nem hozható mozgásba a fejlődés. Az arab világban tiltják a kamatot, mondván, hogy rosszra sarkallja az emberi természetet. De tényleg „rossz” a kamat? Vagy az az emberi szándék, mely rossz célra fordítja?
Hol van mindennek a kulcsa?
Az EMBERBEN. TEN-MAG-a minőségében.
Saját HITében és hitelességében..
 
Sokan átkozzák a pénzt, a kamatot, mindent, ami hozzá köthető, ugyanakkor vágyják, és sóvárogják a gazdagságot. Nos, a kettő nem fér össze és kioltja egymást. Aki szidja a pénzt, ne várja, hogy áramoljon hozzá. A pénz önmagában nem rossz. Egy tökéletes és ideális találmány, mely mint egy forgóajtó, egy KÖZTES, SEMLEGES CSEREÉRTÉKet teremt a termékek forgatagában. Általa mindenki azt kapja és annyit, amire valóban szüksége van. Csupán az a kérdés: mi a CSERE ÉRTÉKE?
Amikor valaki a TISZTA SZÍVÉRE hallgat, akkor nagyon jól fel tudja becsülni, minek mi az értéke. Mennyi tojást ér egy kiló krumpli? Egyszer ennyit, másszor annyit, a terméstől függően. Meg attól, kinek melyikre mekkora szüksége van.... A pénz mint ESZKÖZ be tudja állítani mindkettő árát, egymáshoz való viszonylatát, TISZTESSÉGES ALAPON. A baj ott kezdődik, amikor valakiben fellép a harácsolás és lekapcsol benne a józan paraszti ész és korlátlanul képes kizsigerelni a másikat.
A pénz olyan, mint az atom. Önmagában teljesen helyénvaló, semmi ártó nincs benne – az ártás ott kezdődik, amikor a hatalomvágy, a leuralás, az érzéketlenség, az ÖSSZHANG, a HARMONIA kibillenéséből eredően ALJAS EMBERI SZÁNDÉKOK kezdik irányítani.
A pénz emberi találmány. Vele együtt a hitel is.
De a HITELESSÉG NEM!
 
A hitelesség tenmagunk ÉRTÉKMÉRŐJE. HITÜNK mutatója.
Ahogy a hitelképesség is a pénzügyi világban.
Tehát, ami az ANYAGban megnyilvánuló, az mindig honnan ered? MAG-unkból! Azt tükrözi, amilyen MAG-unk vagyunk.
Mi adunk MAG-unkról kifelé TÜKRÖT és ahogyan mi működtetjük a dolgainkat, annak minősége mint visszacsatolás megmutatja azt, ami bennünk van.
Miért fontos épp ma a HITEL-ről és a hitelességről beszélni?
Azért, mert ez lesz a „kiválasztás szűrője”. (rátüsszentés!)
 
ÉREZZÜK és TUDJUK, kor-kör-váltásban vagyunk.
Ami jön, mert „JÖVŐ”, annak van egy REZGÉSMINTÁJA.
Egy HANGOLTSÁGA. Egy MI-NŐ-s-ÉG-e.
Ami nem hímségi, hanem NŐ-S-ÉG-i, ami ráadásunk MI-nd-nyáj-unk része...
Aki ezt „tagadja”, az a jelen kor mintájába ragadó.
Aki azonban ÉRZI, hogy mi jön, mert számtalan JELET lát és érzékel, annak a HITE egyre erősebb és egyre BIZONYOSABB. Van hite, éli a hitét, ezáltal hitelessé válik. De kinek is?
Annak a „jövő”-nek, amivel már összerezeg.
 
Univerzumunk irányítója és központja a NAP, mint központi „vezérlő egység” végig vezérli és levezényli a kor-kör-váltás programját. Kivezeti a régit – és bevezeti az újat.
Ő nem fog senki felett dönteni és ítéletet hozni. Azt megtesszük mi magunk – saját MAG-unk minőségének megélése révén.
Épp 10.01-et mutat az óra: ez aztán az igazi rábólintás!!!
10 = új sík, új minta, új világ
01 = ebben a mi helyünk, minőségünk, magunk, amivel új létformát kezdünk..
Meglátva MAG-unk IGAZ LÉNY-ségét a VALÓS-ÁG-ban!
Ma NAP-HOLD kvadrát van. HALAK és TEJÚT kapcsolódnak össze. Mit jelent ez?
Szellemben bőség és áramlás, ha a lélek és a lélek HITE az Isteni IGAZSÁG útján jár!
Csak így, és csak ebből születik IGAZ VALÓSÁG! És nem egy színház....

Ma 25-e van. HOLD és MERKÚR a számmisztikában... Kettősség és újjászületés. VÁltozás. Mozgás, mely kiemel a FÉL-ELEM osztottságából és átemel a 7-ességbe, a HIT teljességének, egységélményéenk a megélésébe...

Napunk kísérő angyala ma GABRIEL, aki mindig a JELEKRE, az üzenetekre, az érzékelés fontosságára hívja fel a figyelmet.
Tegnap óta ÚJ SZELEK FÚJNAK. Illetve az új szeleknek egy MÁS milyensége.... Mi döntjük el, hogy a vitorlánkat ennek a láthatatlan szélnek az áramlásába fordítjuk, mert tudjuk és hisszük, hogy ez a szél repít a jövő felé – vagy csak azt hisszük, és az éljük, amit kint látunk a színház aktuális színpadán, a VETÍTŐ vásznon?? (10.07)