KIESÉS AZ IDŐBŐL II...

 
Ma ugyan nem éltem meg látványosan az időből való kiesést, de az ÉRZET, az ÉRZÉKELÉS szintjén továbbra is JELEN VAN. Természetesen NEM VÉLETLENÜL.
Ugyanis tegnap óta megmozdult a „KINT”. Megmozdult..megmozdult... persze...Evidens, hogy EDDIG IS mozgásban volt, de most már azok is látni, tapasztalni fogják, akik eddig nem. Még mindig csak veréblépés szinten – de mindazok, akik BENNE VANNAK az ÁRAMLÁSBAN, a FOLYAMATban, a „zsigereikben” érzik és TUDJÁK, hogy „eljött az idő”..
 
Már a tegnapi „észközeimben” is megjelent a 7-es ház, ami a „Külvilág”, a társas kapcsolatok háza. Az „ÉN” kivetülése, „SZEMBEN”-állása. Tegnap a RÁK jele és SATANA társultak hozzá, jelezve, hogy a MAG még „BENT” van, de már eljött a „sorsszerű” IDŐ, hogy KI-CSÍ-RÁ-zzon. Azaz, kint, a „napvilágon” megmutassa magát.
 
Ma a 7-es ház mellé a PLÚTÓ társult és a SZŰZ.
Az analógia a tegnaphoz adott, hisz a SZŰZ a „REND” jelölője, a PLÚTÓ pedig a MAG maga, az az ÚJ MAG, ami MEG AKAR nyílvánulni.
A kártyákban a HAJÓ helyett a „mag” egyenes megfelelője, a GYERMEK jelent meg - tehát a MAG LÁTHATÓAN ÉLETRE KEL!
A Hajó annyiban érvényes továbbra is, hogy a "hegyek felett" hajózzunk az "ÉGI VIZEKEN", magyarul: maradjunk ki minden játszmából és MAG-unkra figyeljünk csupán!
Az angyalkártyákból ma AZRAEL érkezett, aki SATANA „angyali formájaként folytatja a tegnapot, hisz ő közvetíti a „kötelező” fordulat üzenetét (9.22....), jelezve: MARADJUNK TENGELYBEN.
Tehát? Tapintható, hogy MEGVALÓSULÁS, átíródás zajlik.
 
Hogyan és milyen formában válik ez majd láthatóvá?
Ezt szokás szerint hagyjuk meg az égieknek, erről SOHA nem fogunk információt kapni, mert aki már „OTT” van, a híd túloldalán, az amúgy is kimarad minden történésből, aki meg még a „játszma részese”, az megéli azt, amit meg kell élnie.
Ahogy a háborúsdi, a „menekült”-áradat és az őket segítők is EGY JÁTSZÓTÉREN JÁTSZANAK. Kölcsönhatásban állnak egymással – amihez nekünk MÁR semmi közünk nincs. Akinek „elhívása” van, hogy segítsen, hát menjen és tegye. ŐDÓGA. De mi ne hagyjuk, hogy lelkiismeretfurdalást keltsenek bennünk, azért, mert mi érezzük, hogy semmi közünk nincs az egészhez.
 
A „Terembura” konstellációi is ezt támasztják alá: a HOLD még mindig a SKORPIÓ és a KÍGYÓTARTÓ csillagképekben halad, a TEJÚTON. Közben „kvadrátolja” a VÍZÖNTŐ JÖVŐBE ömlő vizénél és a HALAK visszaúszó fejénél haladó NEPTUNT és a MERKÚRT.
A Merkúr a „GYERMEK”, a „MAG” jelölője.
A Neptun pedig az ÉGI MANNA áramoltatója, ő TENGRIT, a VÍZANYA, aki MOZGÁSBA hozza a JÖVŐ JÖVŐT, árasztva a BŐSÉGET , ami meghozza a KÍGYÓGYULÁSUNKAT , az ISTENI AKARAT EREJÉBŐL fakadóan! (9.29 és 11 fok... megint bólintanak a számok...)
De ezt a "mozgásba jövést" még mindig CSAK ÉREZNI lehet. Bent, magunkban. Az érzet megjelenési formája lehet némi melankóliával fűszerezett felfokozott várakozás, amit a NŐK ismernek nagyon jól, mert olyan, mint a szülés előtti napok hangulata...
A NŐK mindig tudják, hogy „eljött az idő” – legyen szó bármiről is, hisz a HOLDDAL összeköttetésben pontosan azt élik, ami a HOLD-MINŐSÉG lényege. A férfiakban ez az adottság nincs meg általában – ezért KELL a nőre hallgatniuk (a SZER RENDJE szerint) és nem a saját egojukat követni, ami legtöbb esetben problémához, ütközésekhez, bajhoz vezet...
 
Ma 24-e van. Ma IS kíséri a napot a dátum, hisz a 24 miről szól?
A HOLD, az érzékelés, a ráérzés TÉRBE hozásáról.
Valamint a TE és ÉN kapcsolatának gyümölcséről, ami a 6, ami KITERJEDÉS a TÉR minden irányába (mert 6 irány van).
A 6 a szerelem, a BŐSÉG, a „gyümölcs”, a TER-MÉKENYSÉG száma, amit mi, itt a TÉR-ben, adott IDŐ-ben láthatóvá teszünk, ÉG-i akaratból....
Tehát?
Megint minden EGY. És ha egy, akkor EGY IRÁNYba mutat.
Feladat: JELEN lenni, ÉRZÉKELNI, KIMARADNI abból, aminél érezzük, hogy NEM A MIÉNK, hátradőlve figyelni, TISZTÁNAK maradni, TISZTELETTEL viseltetni – elsősorban MAGUNK iránt -, és ha így teszünk, másokkal is TISZTESSÉGESEK maradunk még akkor is, ha NEMET mondunk olyan dolgokra, amik LÁTSZÓLAG humánusak – de a valóságban a HAMIS ÁG játékszerei.
Gondoljunk mindig Dorian Gray történetére: MOST EZ zajlik!
Kívül szép és ártatlan – mélyen romlott és büdös.
 
Maradjunk továbbra is MAGUNKNAK MAGUNKBAN és csak MAGUNKRA figyeljünk, mert BENT hallunk meg mindent, ami LÉNYÜNKNEK fontos.