„19”

 
Mi a 19? A KEZDET és a VÉG. Amiben ott a kilépés, a lezárás, mely egy korábbi kezdetből indult – de ott már az új kezdet is, ami kiindulása a következő körnek, hisz a 19 = 10 = 1....
Ebben a lezárós-nyitós állapotban sokféle érzet tud megjelenni bennünk: alapból az ELÉG VOLT!! - a régit illetően, de ez az "ELÉG!!" lesz az a robbanó erő, mely átemel mindjárt az újba, mely újat ugyan jó ideje ÉREZZÜK MAG-unkban, de a beteljesedés türelmét még rendesen gyarkoroltatják velünk. Ez a türelem-gyakorlás, valamint a régi minta lenyomata, így, együtt, bizony felér egy Cern-nel magunkban....
 
Már elindult a KÍGYÓ bőrének a levedlése, már látható az új tiszta, puha szépség – de a szakadt bőr, az ÉLETTELEN ott van még a testen, amihez kell a DÖRZSÖLÉS, hogy végleg leessen és az enyészeté legyen...
Ha már KÍGYÓ, és ÚJ VILÁG - akkor itt az idő, hogy RENDBE tegyük a hozzá kapcsolódó eszméket és téveszméket.
Nem véletlen, hogy Ő A LÉTEZÉS SZIMBOLIKÁJA.
Az élet REZGÉS.
Ami rezgés, az HULLÁM.
Ami hullám, az ÁRAMLÓ, ami áramlik, az TERJEDŐ, ami terjedő az NŐ-vekedő, ami növekedő, az TÁG-uló, ami táguló az BŐSÉGET „teremtő”....
A kígyó mozgása tökéletesen leképezi azt a hullámmozgást, ami a LÉTEZÉS mozgása.
Ez a SPIRÁL, vagy S forma jelenik meg a DNS-láncban, mely LÉNYÜNK KÓDJAIT tartalmazza. MEly kódok S-íriuszi eredetűek...
Tehát a kígyó az ÉLET KÓDJÁT IS szimbolizálja, mely az EREDŐTŐL a S-íri világtól indul.
A kígyó minden évben MEGÚJUL – hisz minden évben leveti a régi „felszínt” és előbújik alóla egy ÚJ minőség. Ahogy a DNS is képes megújulni, ha a TUDATUNK TÁGUL..
A kígyót lehet bűvölni – és ő is tud bűvölni. Mivel? HANGGAL.
A mesékben mennyiszer megjelenik, hogy a BETEKEREDETT KÍGYÓT hanggal TEKERÍTIK KI és húzzák FEL-felé..!
Ez nem más, mint a „HANGTERÁPIA”.
Mint mágia...Ez a mágia pedig mi? A MAG-ERŐNK KÍGYÓ-zása.
Mely egy olyan TŰZERŐ, ami ÉL-etre k-EL-t...
Aszkelpiosz botján KÉT KÍGYÓ tekeredik FELFELÉ, mely FENT EGGYÉ válik, mivel az EGY SZELLEM-iség, az EGY-s-ÉG TUDATA az, ami a TELJESSÉG, ami nem más, mint a TELJES KI-GYÓGYULÁS szintje.
Értjük a nyelvünkben rejlő mélységes mágusi, kozmikus TUDÁST???
Tehát a KÍGYÓ egy SZIMBÓLUM.
A kígyó SZISZEG, közben "merev" tekintettel képes BŰVÖLNI.
Amivel MÁS-ÁLLAPOTBA visz. Azt, aki HAGYJA MAGÁT.
Tehát, mit jelképez a KÍGYÓ?
Ugyanazzal az erővel lehet GYÓGYÍTANI, mint BÉNÍTANI.
A különbség a TUDATOSSÁGBAN rejlik.
 
A Kígyó mellett a „SARKAN”, avagy „sárkány” szimbólumát is helyére kell tenni.
A SAR-KAN=ARANYKOR URA.
Egy SAR az az időkör, amit pl a NIBIRU is megtesz.
A KAN mindig az „uralkodó” minőség. Mely KÉPVISELI és TARTJA a SAR minőségét. Az, hogy a SAR szóból ma „sár” és „sz@r” lett, nem véletlen....
SARUS BOLDOGASSZONY pedig nem azért „sarus”, mert sarut visel a lábán!!!
A „Terembura” teteján a „SÁRKÁNY” csillagkép már egy „torzított” sárkány-elnevezés, ami NEM SÁRKÁNY, hanem KÍGYÓ.
Nagy összevisszaság van „odafent is” az elnevezésekben – de ez az összevisszaság kizárólag emberi "alkotás" és köze nincs az eredeti tiszta "SAR" minőséghez.
A „Terembura sárkányának” 7 feje egyébként nem más, mint a 7 bolygó, amit a SZEME LÁT. Aki levágja a 7 fejet, magába integrálja a 7 bolygó tudását és minőségét...Persze ez is a Földről nézve, hisz a 8-ik ebben a felállásban maga a Föld....De a 8 után "szintet ugorhat"...
A hüllő-idiotizmus, az „annunakik” elmélete egy TORZ ELME TORZ AGYMENÉSE, amely MINDENT ÖSSZEKEVER, mert SEMMIT NEM ÉRT az EREDETI SZAKRALITÁSBÓL! De miért? Mert NEM ÉRT MAGYARUL!!!
Én már lassan ott tartok, hogy kalasnyikovval a vállamon lőném ki az összes aszaltagyú idiótát, mert annyi kárt tesznek, a velük egy szinten rezgő, hasonló aszaltagyúakkal együttvéve, amit kiigazítani szinte lehetetlen, hacsak nem jön egy nagy reset,
egy nagy bummal!!
 
SARKAN-KÍGYÓ-HÜLLŐ – ezek egy tiszta szimbolikának a totális összemosásai és összekeverései!!!
A minap némi vitába keveredtem valakivel, aki azt találta mondani nekem, hogy "nemongyammááá, hogy a kozmikus tudás más nyelven nem értelmezhető"! Először megpróbáltam röviden elmagyarázni, aztán ... feladtam... Aki MAGYARUL SEM ÉRT, a saját nyelvén, annak hogyan MAGYARÁZZAM e nyelvben rejlő MAGOS-ságos titkokat?? RÁadásul még az egyház és a biblia foglya is..
Szóval, nálam összeért ma a 19, mert eljutottam arra a pontra, hogy ELÉG VOLT!!! Mindenkiből, minden ostobából, minden vérszívóból, minden érzéketlenből és értetlenből!
 
1 és 9: körbeér egy kör, lezárul, kiengedve a felgyülemlett gőzt, hogy ÚJ KÖR INDULHASSON. SZER-ELEMBEN, nyugalomban, békében, EGYÜTT-működésben, EGY SZINTEN, EGY-MÁS-t értve és érezve..
Ma minden jel, kártyalap erre a SORSSZERŰ PONTRA irányítja a figyelmet. KERESZTÚT-hoz értünk, ami olyan, mint a lemniszkáta középpontja.
A „Teremburán” URANA „kvadrátolja” a MARSOT – tehát érezhető és tettenérhető az a hangulat, amiben jelenleg jómagam is vagyok. A „robbanásközeli” állapot.
URANA a KOS fejénél áll, ami az ÚJJÁSZÜLETÉS helye az ÉG BOLTOZATÁN. A MARS és mellette a VÉNUSZ a BAK csillagképben haladnak, amely a SORSSZERŰSÉG, az EMLÉKEZÉS és BÖLCSELET helye (erre most rá is tüsszentettem...).
Tehát „fent” is ténylegesen egybeér a „sorsszerű” MAG-KI-ROBBANÁS, mely meghozza BENNÜNK a sorsszerű KÍGYÓ-GYÚL-ás tűzerejét a betekeredett, fojtó, lefojtó, visszafojtott állapotból.
 
Napunk kísérőangyala ma METATRON, aki az IBOLYALÁNG MEG-MAG-tisztító tüzét hozza.
Ez a láng nem „égető”, mint a földi tűz – ellenben ÁT-ÉGETŐ és KI-ÉGETŐ, mivel összekapcsol az ÉGI-lánggal, azzal a SZÍV-ENERGIÁVAL, mely mint tudjuk mozgásba hozza a VIZET, azaz az áramlást, a NŐ-vekedést, a FOLYAMOT...egy MÁS SÍK-on...(11.07...)