6-3-9

Mint tudjuk – már csak a face jóvoltából is, hisz több oldal is foglalkozik a számokkal, vagy a szakrális geometriával, vagy Tesla meglátásaival a 3-6-9 összefüggéseiről – ez a számsor valóban egy különleges számsor. A számmisztikában az 1-4-7, a 2-5-8 és a 3-6-9 képeznek összefüggő egységet.
De ugyanez a felosztás jelenik meg az asztrológiai házaknál is, hisz az 1-4-7-es házak a sarokházak, a 2-5-8-asok a követő házak, a 3-6-9-esek pedig a változók, azaz lezárók és indítók "egyszemélyben”. Lezárják az előző egységet, de már bennük van a következő indításához szükséges minden tapasztalat, alap és felkészültség. Tehát mindegyik FORDULATOT HOZÓ.
Nem mennék bele tovább a számok analizálásába, mert a járatlan olvasót teljesen fals irányba viheti el.
Nem véletlenül vannak külön tanfolyamok, megfelelő VEZETÉSSEL, útmutatással, ugyanis komoly kódokat tudnak BENNÜNK a számok felnyitni. Ha valaki megfelelő ismeret hiányában ugrik fejest e világba, nagyon mellékvágányra képes siklani... és többet árt magának, mint használna.
Megjegyzem, nem véletlen az sem, hogy a net, a „nyilvános” hozzáférés platformja a pytagoraszi rendszert kínálja tálcán és sok „tanító” maga is ezt lovagolja meg – épp a mellékvágányra terelés okán.
Az a tanító, aki ezt tanítja, tenmaga is felszínes, és aki ezt tanulja, maga is azzá válik, mert ALAPVETŐ hibák vannak e rendszerben. Lehet természetesen most felhorkanni – de aki ismer, már tudhatja, hogy SOHA nem teszek olyan kritikai megjegyzést, aminek ne lenne meg az alapja. A nyilvánosan hozzáférhető, könnyen elsajáthítató tudás mindig ELFEDI a VALÓS TUDÁST, azt, amelyik alapvetően komoly RÁHANGOLÓDÁST, ÉRZÉKELÉST és ÉRTÉST kíván meg.
Nem véletlenül morzsolódnak le egy nagy lelkesedéssel elindított tanfolyamon már az első 1-2 alkalom után oly sokan (általában a fele), mert ráébrednek: ez nem egy hipsz-hopszra megszerezhető tudás. Elköteleződés kell hozzá, figyelem, MERENGÉS, ÉRZÉKELÉS és sok-sok gyakorlás...
 
No, de térjünk vissza a mai nap ritmusára, a 6-3-9-re, mely szinte tökéletes „visszhangja” az „észközök” és a „Terembura” üzenetének IS!
 
Ahogy említettem volt fentebb, e 3 szám, a „MÁS SÍKOK”-hoz köthető számok, mert a VÁLTÁST rezegtetik meg, mégpedig a LÉLEK szintjén. A RÁÉRZÉS szintjén.
A 3 mint tudjuk maga az EGY (ezt levezettem többször is, hogy miért). A harmonia, a REND, a „szent hármasság”, a földi lét alapvető működését szimbolizáló EGY-S-ÉG.
A „bekezdés-tárgyalás-befejezés”, a „befogadás-táplálás-elengedés” ritmusának a rendje.
Ha beleragadunk bármelyik fázisba, bomlik a BELSŐ, az EGY-ÉN „egy-én-súlya”.

A 6, a KÉT EGY-ÉN, a két 3, a KÉT EGY-S-ÉG, Egy-MÁS-sal való KI-EGY-ÉN-lített működését jelöli.
Ez a „6-alom”, a „földi dualitás alapvető minőségi REND-je”, mely csak akkor tud gyümölcsöző és termékeny lenni, ha NEM BILLEN EL.
Ha a SZER ELEM energiaterében LÉ-T-ező.
Ekkor KÉT HÁR-monikus oldal működik együtt harmoniában, „együtt-egymással-egymásért”,
egy közös cél mentén. Nincs közöttük rivalizálás, egyik sem akarja irányítani a másikat, mégis figyelembe veszik egymást, egymás képességeit, értékeit, szándékát.
Amikor a 6-alom megbillen, megbillen a TELJESSÉG RENDJE és ez elindítja az ALSÓ HANGÚ működést, mindent, ami a „negatív” tartományhoz tartozó...
A 9 a „VÉGÁLLOMÁS-NEM MEGY TOVÁBB” száma. Az „abszolut teljességé” (na, most erre rá is tüsszentettem), ezért „semleges” szám. Ennek ELLENÉRE mégis a MARS-ot és a PLÚTÓT rendelik hozzá, mint „HARCIAS ERŐKET”!!!!! No, ez a leghűbb tükre a „6-alom megbillent” minőségének, amikor már a HARC, a LEURALÁS a „mértékadó” irány!!! Pedig közel-távol SEMMI ILYEN ENERGIA nincs SE a 9-ben, SE a Marsban, SE a Plútóban!!!! Ezek az EGYOLDALÚ, a 6-os harmoniájából kiesett, FÉL OLDALÚ, azaz FÉL ELEM-en alapuló, tenmaga erőterének erejét biztosítandó minőség TORZÍTÁSAI!! (Tegnap hallgattam volt tanítóm videoját a háborúról és az első 10 perc után lekapcsoltam, olyan ideges lettem. Ez volt az utolsó próbálkozásom, hogy meghallgassam. NEM! ELÉG volt! Mert aki a MARS-VÉNUSZ együttállásban, tanítóként, a Marsot a HÁBORÚS erőminőséghez köti, az NEM ÉRT SEMMIT az IGAZSÁGBÓL!!!! Pont.)

MARS és VÉNUSZ mit jelképeznek együtt?
Leképez-HETIK (tehát feltételes módban) a FÉRFI-NŐ együttműködését IS – de a MARS SOHA NEM VOLT EGYENLŐ A FÉRFI MINŐSÉGgel!!! Ez egy kései hozzárendelés, melynek ALAPJA A TORZÍTÁS SZÁNDÉKA!!
A MARS ALAP-vetően a KICSÍRÁZÓ MAGERŐ. Az a bennünk lévő (NEM FÉRFIENERGIA!!!!), hanem LELKI ERŐ, ami a képességeink MEGNYILVÁNÍTÁSÁHOZ kell. A hozzá tartozó 9-es szám épp azt a TELJESSÉGET jelképezi, ami pl minden gyerekben "tettenérhető", hisz a MAG-jur EGÉSZ. MÉg az ÉG-hez köthető. Majd fokozatosan NYÍL-vánul meg az EGÉSZ-ből egy-egy RÉSZ. Ezért jele a Marsnak a KÖR-ből kinyúló NYÍL!!!
A VÉNUSZ a 6-osságon keresztül mit jelképez? Az EGYÜTT-működésben rejlő TEREMTŐ HARMONIÁT. Hisz minden célhoz kell mellénk egy TÁRS, aki ÁLTAL, AKIVEL a terveinket KÖZÖS erővel meg tudjuk valósítani. Együtt jelenik meg az a NŐ-ERŐ, ami minden NÖ-vekedés, minden BŐ-ség „biztosítója” a SZER ELEM TERMÉKENY ERŐTERÉBEN.

Tehát MAG és BŐSÉG, avagy termékenyésg, hogyabogamáriszűzmáriában jelenthetnek HÁBORÚSÁGOT???
Ráadásul a SAS CSILLAGKÉP ALATT, mely a LÉLEK SZÁRNYALÁSÁnak a szimbolikája?? Amely a LÉLEKLÁTÁS csillagképe??? A MINDENT ÁTLÁT, mert felülről lát?
Mars és Vénusz a Sas csillagképben azt a MAG-meglátást jelölik, amivel MÉLYREHATÓ és ÁTFOGÓ módon vagyunk képesek meglátni az összefüggéseket, a rejtett szándékokat.
Ja, az, hogy EZ A LÁTÁS a ködösítőket sérti is zavarja – na, az már más kérdés.

6-3-9 eszenciája tehát mi? EGY-MÁS-sal / MAG-unk EGY-ÉN-i harmoniájában / a TELJESSÉGBE eljutni.
BŐ-s-ÉG-ben vagyunk – FORDUL a kocka – MEG-történik a MAG-valósulás, ami lehet, még nem látható a látszatok világában, de MAG-unkban már tudható és látható, MERT ÉREZHETŐ.

Napunk kísérő angyala RAFAEL, aki az „egészséges életmódra” hívja fel a figyelmet.
De az egészséges életmódot NE CSAK a fizika síkjára értsük!!
Akkor vagyunk a fizikai síkon egészségesek, HA EGÉSZBEN vagyunk. Azaz HAR-moniában. Magunkkal. És ezáltal MÁSOKKAL is..
Ez az ÖRÖM-lét, a "SZER-ELEM"-ben létezés életmódja..

Egyébként pedig a SZÁMOK ÖSSZHANGJA nem más, mint az ÉLET VIRÁGA...