TOVÁBBLÉPÉS

 
Ahogy a januárt és a februárt, úgy a márciusi napokat is meghatározzák a napi dátum számai – még akkor is, ha erre nem tértem ki minden nap.
De ma kitérek...
Két okból kifolyólag is: a mai 7-esség és a vele együtt zengő „teremburai” hangolások miatt, valamint a neten körbefutó számmisztikai számolás okán, amiben a két világháború és a mostani háború kitörésének a dátumát összegzik a 68-ra kifuttatva. Ami MÁS SZÁMÍTÁSSAL pedig 32....
Terjed a felelőtlenség ezerrel...
 
Mit jelent a mai nap 7-essége?
Mint már tudhatjuk, a 7 a FÉNY tartománynak, a hozzá tartozó Tér-Idő kiterjedésnek a „TETEJE”. Ez a „végállomás”, amikor eljutunk e tartomány teljességébe. Már értjük és éljük az ALSÓ 6 szint minőségét úgy, hogy márt KÖZÉPEN vagyunk. Ezt jelzi a menora, ezt jelzi a „harci szekér” lapja a Tarotban, ezért a Neptun száma a bolygók közül, hisz amikor EGY-s-ÉG-be kerülünk a TEN-GER-ben, visszakerültünk mint csepp a nagy óceánba, akkor készek vagyunk az átfordulásra egy MÁS-SÍK-ra, ami lesz a 8.
A 7-ességben már megvan a KÉSZ-s-ÉG a nyitásra a másvilágokra, amikor már ÉREZZÜK, hogy van „túlontúl”. Amikor már kitágul a tudatunk és megértjük, hogy a „6-alom” vagy 6-alma birtoklása és uralása már nem ELÉG-ÍT ki, a lélek elvágyik a földi BŐ-S-ÉG-ből a TELJESSÉGbe.
Ugye, érezhető a BŐ-S-ÉG és a TELJESSÉG közötti árnyalat?
A TELJESSÉG a 9 lesz. De ahhoz még kell egy ÁTFORDULÁS...
Ma, a 7-esség KAPUJÁBAN már MEGÉRTÜNK, már MEGTISZTULTUNK, már MÉLTÓVÁ váltunk, hogy „Magasabb osztályba” lépjünk (9.55...)
 
Érezhetően egy ÚJ ÁLLOMÁSRA érkeztünk. Valami lezárult és valami nyílik.
Megint.
Hisz ezeken a zárás-nyitás hullámokon újra és újra átmegyünk. Mindig valami MÁSban. De mindegyik hullámban TÁGUL a TUDATUNK, élesedik a LÁTÁSUNK, finomodik a HALLÁSUNK.
Ez az „egyre beljebb, egyre tágabb” út.. Aki érzi, éli is.
A külvilágban zajlanak az események és emberek lepleződnek le sorra. Kiderül, hogy ki „jártatja csak a száját”, közben pedig árulja a testét és magamagát; kiben van igazi mersz, azaz HIT és TETTERŐ mert látva lát; ki az, aki most, amikor megnyilatkozás van, telerakta a gatyáját félelmében, lerombolva mindazt, amit eddig mondott; kiben van tiszta szándék a jobbításhoz, és ha eddig karrierlovag is volt, most már ébreszteni és láttatni akar; ki az, aki csak meglovagolja a jelen eseményeket, hogy saját mázrétegét fényezze tovább és tudását csupán önmutogatásra használja ki; ki az, aki csak az agyat eteti, a LÁTSZATOK ELEMZÉSÉVEL, reálisan hangzó szép szavakkal, közben pedig ELTÖMI A SZÍVET és az érzékelést....
 
Szóval halad a TISZTULÁS rendesen – különösen a SZELLEMISÉG terén.
Mindig mondom: SEMMI NINCS ELLENÜNKRE – hisz a nagy nyomás kintről, a fizika törvényeinek megfelelően egy ELLEN-NYOMÁST fog generálni. Hol? BENNÜNK. MAG-unkban. Automatikusan felébred bennünk a TILTAKOZÁS, a tiltakozás pedig felébreszti a KÉTSÉGET, de azt a fajta kétséget, ami az egyoldalú EL-NYOMÁS visszabillentéséhez kell. Felébreszti a KÉR-déseket.
Ha pedig valaki KÉR, akkor meg is adatik.
Megnyílik a látás, megnyílik az érzékelésen át elérhető értés...
Ami pedig MEG-hozza a MAG-ba fordulást...
 
Mindehhez ma hozzáteszi a MAG-áét az "összerezgés" szerint, a HOLD és URANA, úgy, hogy az UR-I, szellemiséget, azaz a felsőbbrendű TUDÁST, az EMLÉKEZETET a Hold az érzékelés magérzésén keresztül „átpumpálja” a SZÍVEN keresztül MAG-unkba.
Szó szerint RÁÉRZÜNK a FELISMERÉSEKRE.
FELISMERJÜK a LÁTSZATOT és a látszatok mögött meghúzódó VALÓS-ÁGOT. De ez még nem minden: az IGAZSÁGOT IS!
 
És ha már valóság és igazság, térjünk rá a facén körbefutó háborús dátumok számaira, a 68-ra és a 32-re - melyek ÍGY tálalva, ÖNMAGUKBAN MÉG NEM MONDANAK SEMMIT!!
Ilyen esetekben szokta az „agyam ledobni az ékszíjat”, mert ha valaki kitesz „nagy okosan” egy „okosnak látszó” számolást, egy összehasonlítást, akkor magyarázza is meg!!!!
Magyarázat nélkül a tudatlanok NEM ÉRTIK az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a végtelenül ostoba szkeptikusok kikezdik, elindítva a sárdobálást, mert halvány gőzük sincs a számok kozmikus összefüggéseiről.
NEM VÉLETLEN, hogy TANFOLYAMOK vannak a számok mélyebb összefüggéseiről, mivel a MEGÉRTÉS TISZTA RÁÉRZÉST kíván.
És természetesen NYITOTTSÁGOT.
 
A számok nem csak a matematika és a „reáltudományok” „eszközei”. Sokkal mélyebb jelentésük van, hisz a Tarot IS ERRE ÉPÜL. A SZÁMOK tudása a BEAVATÁS ÚTJA. Amit nem lehet csak elmével felfogni – érezni is kell, mint egy univerzális kódnyelvet, aminek az alapja NEM AZ ELME.
Ráadásul, ahogy már elmondtam több videoban is, nemzetközi, minden ember rendelkezésére álló, fajra és nemre tekintet nélkül. Univerzális, ahogy az ember is UNI-verzális LÉ-ny (10.27-kor...no..)
 
Mit jelent akkor a 68?
A HAT-alom eljut a VÉG-zethez, az átforduláshoz...
Csak nem tudni az irányt ugyebár.. De ha lebontjuk, 14-et kapunk, ami az EGY-ÉN-nek ad új lehetőséget új keretek felépítéséhez. Ebben tudja a változás (5) erejét és minőségét, mint MÁGUSI képességet meg-NYÍL-vánítani. Azaz „teremteni”.
 
A 32 a harmonia meghasadása, ami a VÁLTOZÁST (5) hozza.
De hogy mit, az MÉG nem látható.
Ez a bomlasztó erőminőség száma.
A 68-14 a VÉGZETből fakadó ÉPÍTŐ minőség....
Az 5, mint a 14-32-68 eszenciája, a MEGÚJULÁS, a VÁLTOZÁS, a MAGERŐ száma, mindig OLYAN MINŐSÉGŰ, amilyen az EMBER MAG-NESESSÉGi szintje. ÉPÍT vagy ROMBOL???
Mindig MI mozgatjuk a MINŐSÉGET!!
Ha alacsony - akkor gondolkodjunk már el!!!
Mert a minőség = a NŐ-s-Éggel való bánásmóddal!!!!
Ha nincs értéke a NŐ-nek, akkor nincs értéke a GYEREKNEK SE, meg a CSALÁDNAK SE! A gyereket vágóhídra lehet küldeni, hisz az ÉLET NEM SZÁMÍT. Csak a HASZ-ON, a HAT-ALOM.
Ahol a NŐ-S-ÉG értéke RENDBEN van, ott az ÉRTÉS is rendben van. Ott a MAGERŐ az ÉPÍTÉST szolgálja és NEM A ROMBOLÁST.
Értjük? Érezzük?
 
Aki tehát a számokkal csak úgy DOBÁLÓZIK, abban az ÉRTÉS bizony nagyon messze áll a FELELŐSSÉGTUDATTÓL!!
Arról nem is beszélve, hogy a dátumoknál mindig a CSILLAGKÉPI HÁTTÉR a meghatározó, a hozzátartozó BOLYGÓ hatása és a bolygóhoz tartozó SZÁM REZGÉSE...ennek megfelelően pedig EGÉSZEN MÁS SZÁMOK jönnek ki....
Nahát....
Napunk kísérő angyala METATRON, aki a GYERMEKEK iránti FELELŐSSÉGTUDATOT igyekszik fenntartani.
Minden gyermek egy MAG, egy MAG-ERŐ.
Minden gyermek EMLÉKEZTET az EREDETRE. A saját MAG-ságunkra, arra, hogy a mi létünk is SZER-ELEMBEN fogant – tehát ezt az ENERGIÁT vagyunk FELELŐSEK minden MŰKÖDÉS TERÉN mozgatni, fenntartani.
Ami a SZER ELEMBEN fogant, az ÉLŐ.
 
Ami nem, az halott... és leromboltatik...(10.44-kor...”csak úgy”...)