IDŐSZERŰ TISZTULÁS

 
Még mindig a tisztulás... Még mindig a MEG-MAG-tisztulás...
Még mindig a TŰZ és a VÍZ közös munkája...
Mondjuk, egy átfogó, mindenre vonatkozó tisztulás nem is megy „csettintésre” a lineáris téridőben...
De minden meglesz, aminek meg kell lennie.
Ha már folytatódó tisztulás (és most egy pillanatra megállnék a szavak mélységénél: FOLY-tatódó, TISZ-T-ulás, víz, mely folyik, mely visz ..és hoz is...Érjük? Érezzük?) - a tegnap kitett videot követő kommentek megint tökéletes tükröt mutatott arról, KI MIT LÁT MEG? Kiben MI a motiváció? Kinek HOL van a fókusza?
Valaki a video készítőin akadt fent és ezáltal az ÉN EGÉSZ oldalamat hiteltelennek titulálta. Közben pedig „csak a lényeg” veszett el a szeme elől, pont az, amiért a videot kitettem: a LÁTTATÁS, az ÉBRESZTÉS.
No, így van ez minden FELSZÍNES hozzáállással!
 
A saját videoim kapcsán is az szokott kihozni a sodromból, amikor beszólogatnak, kiragadva egy-egy kijelentést vagy mondatot, közben pedig meg se hallják - mert arra már nem szánnak időt -, az összefüggést, amiért az adott mondat elhangzott.
Felszínesség, bírálat, kritizálás – ez a mai fotelgondolkodás jellemzője. Természetesen alaposan megspékelve kellő tiszteletlenséggel, közönséges hangnemmel, mert attól tuti a tuti.
De milyen jó, hogy van egy „töröl” gomb...
KICSIBEN és NAGYBAN egyaránt.
 
Ha már tisztulás, tegnap a lányom elküldte az INRI videokat, Jézus bibliai tanításait, pontosabban ebből azt a részt, ami a Jelenésekkel van összefüggésben.
Meghallgattam. ÉS ledöbbentem.
Tökéletesen tettenérhető volt, hogy hol eredeti és tiszta a tanítás és hol van már becsomagolva a jehovista „atyaistenhez” kapcsolódó aljas csúsztatásokba, megvezetésekbe, maszlagokba, ÉRDEKSZFÉRÁBA. Igazából minden második mondatot korrigálni kellett a tiszta értelmezéshez...
Egy HATALMAS és szinte MINDENT MEGHATÁROZÓ kiforgatás azonban szó szerint „mellbe vágott”: az a tanítás, hogy a „Jó pásztor az ÉLETÉT ADJA a juhaiért”.
Végig járt rajtam a borzongás, amint e mondat IGAZ MINŐSÉGÉRE ráébredtem!
SZÓ SINCS ITT AZ „ÉLET ODAADÁSÁRÓL”, az ÉLET EÁLDOZÁSÁRÓL és FELÁLDOZÁSÁRÓL!!!!! Jézus NEM EZT MONDJA!!!
De lehet természetesen ÚGY tenni a hangsúlyokat, hogy ÍGY LEGYEN ÉRTHETŐ és ÉRTELMEZHETŐ!!
A szómágia nem mai találmány. Mindig ÉRDEK mentén születik és mindig ALJAS SZÁNDÉKBÓL. (Kivéve persze a gyógyítást).
Így lehetett Jézusból „áldozati bárányt” csinálni, hisz maga mondja, hogy a „Jó pásztor életét adja juhaiért”! Hát nem???
Huh... annyira aljas, annyira VÉGTELENÜL és MINŐSÍTHETETLENÜL ALJAS ez a csúsztatás, hogy arra szavakat nem találok!
Abba belegondolva meg különösen, hogy pontosan EZ A TANÍTÁS lett az egyházi áldozatok, mások feláldozásának az alapja...
Döbbenetes.
Még most is letaglózó erejű e felismerés.
 
Mit is jelent VALÓBAN az „ÉLETEM ODAADÁSA”?
Azt, hogy ÉRTED vagyok itt. A te ÉR-dekedben. Hogy az én ÉLETEM el-ÉR-jen hozzád. Mert az ÉLETEM maga a TANÍTÁS. Nem csak az, amit mondok, hanem AHOGYAN ÉLEK!!
Nem erről beszélünk mi is??
ÉRZÉKELNI-ÉRTENI-ÉLNI!
ÉR és ÉL...
A magyar nyelv mágiája az, ami a teljes öszefüggésre és megértésre képes rá-VILÁG-ítani!
És ugye mennyire MÁS MINDJÁRT a lényegi tartalom???
Hol van itt az ÁLDOZAT???? SEHOL!!!
És SOHA NEM IS VOLT!!!
„Az én juhaim HALLJÁK AZ ÉN HANGOMAT”. Miért? Mert az „ÉLETEMET ADOM” nekik. Mert az én életem az „alapHANG” amivel ha összerezegnek meghallják a mondandót.
Érezhető?? Érthető??
Remélem, hisz ugyanezt mondjuk mi is!!
ÉRthető az is, Jézus miért nem írta le a tanításait??
Pont ezekért. Mert akik hallják az ő hangját, azoknak nem kell papír.
Ma is „simán” rá lehet érezni, mert VELE és BENNE ÉLVE ő is BENNEM ÉS VELEM ÉL- A tanításaival EGY VAGYOK!
Mi ez a tanítás?
Az ÖRÖMLÉT, a SZER ÉLÉSE, mely etet, hisz a SZER maga a MINDENT, minden ÉN-t és a MINDENSÉGET átható alapvatő LÉT ELEM.
 
Érhető?
Érezhető, hogy VALÓJÁBAN minden emberben benne vannak a jézusi tanítások, úgymond zsigerből, és nem kell hozzá biblia, ha az illető SZER-ÉN, ha a SZEREN JÁR, azaz TENGELYBEN VAN, mert TELJES, TISZTA és TISZTESSÉGES?
És mivel tisztességes, ezért TISZTELETTEL viseltetik és viselkedik mások iránt...
Nos, ilyen és hasonló SORSSZERŰ felismerések, tisztulások részeseivé válhatunk ma, mely kimondottan újjá-szül bennünket MAG-unkban (7.27-kor....) az ÉL-et jobb meg-ÉR-téséhez...
 
A „SZÍV TÜZE mozgásba hozza a VIZEKET, mert igazából ők EGY-ek”...
Valahogy így....
 
Napunk kísérő angyala ma RAFAEL, aki a LÉLEGZÉSRE hívja fel a figyelmet.
LÉ-lek
LÉ-leg..
LÉ...ÉL...
Tehát mi a levegő? A LÉLEK ÉLTETŐ VIZE, ami VISZ..... Ha jól áramoltatjuk, az egész SZER-VEZET-ünket új életenergiával tudjuk feltölteni....
Ugye értjük? Ugye érezzük a LÉ-NY-EGET?
 
 
(Kép: Bartos Kinga TŰZKÍGYÓ)