KÜL-SZÍN ÉS BEL-BECS

 
Magyar nyelv MÁGIA-ja: micsoda tökéletesen visszaadja, hogy mi van a külszínen!
A "SZÍN".
Mi a SZÍN? A színek világa, kavalkádja.
Hol látható e színkavalkád? A SZÍN-PADon.
Mi a "Padozat"? Az a TÉR, ahol a SZÍN játszik. És ahol a PADOK állnak, ahonnak NÉZZÜK a SZÍN-JÁTÉKOT...., A SZÍN-i ELŐADÁST..
Értjük? Érezzük?
 
Még akkor is, ha a KÜL-SZÍNT kül-CSÍN-nek mondjuk...
Ha CSIN-os valaki, akkor KÍVÜLRŐL csinos.
Viszont ha elkövetünk egy CSÍN(y)T, az nem biztos, hogy az értékrendnek megfelelő.
Lehet, a magunkénak igen - de másokénak nem biztos....
Más SZÍN-ben látjuk mi és más SZÍN-ben látja a másik....

A szívárvány szemmel látható 7 színe a SZEMMEL LÁTHATÓ világ színei, a FÉNY tartomány világának a jelölője – viszont ha tudjuk, hogy a FÉNY tartománya az EGÉSZ-nek csak egy része, és nem egyenlő a TE(L)JES VILÁG-gal, a VILÁGOSSÁGGAL, akkor miért is gondoljuk úgy, hogy a KÜL SZÍN a MINDEN???
Ugye, mennyire egyszerűen logikusan tiszta a MAG nyelve?
Mégis bedőlünk újra és újra a KÜLSZÍN-nek, elfelejtve, hogy a LÉNYEGI mindig a BELBECSBEN REJLIK!!

BEL-BECS.
Mi a BECS? Minden, ami ÉRTÉK!
Mi határozza meg az ÉRTÉKRENDÜNKET? Ami MAG-unban van. Tehát a MAG=BECS.
Ha van bennünk értéktudat, akkor hogyan élünk?
M-ÉRTÉKKEL!
MIÉRT?
És álljunk meg itt egy pillanatra, e kérdőszónál! Bontsuk ki egy picit....
MI?
Mi az, hogy MI? Rávághatjuk, hogy „tárgyra vonatkozó kérdőszó”. Aha... És vajon miért ugyanez a többesszám első személyű személyes névmás is???
A magyar nyelvben SEMMI SEM VÉLETEN. SEM-MI. Megint ott a mi...
Ha valamire rá-CSODÁL-kozunk, akkor a MI kérdőszót megerősítve kérdezzük, hogy „MI-CSODAAA”?
Hmmm... „MI és CSODA”....
MIÉRT?
Mi az ÉR-T?
Az ÉRTÉK. Az el-ÉR-és.. A "hatás"... A "Miért" lényege tehát MI ÉRTÉKE, MI ÉRTELME van annak, amit AKAR-unk?
Huh... mindebbe belemélyedni... Mint egy csodaörvény...

Minden lényegi, legyen az egy tárgy, egy alkotás, egy "micsoda", egy "VALA-MI" „valóban egy "CSODA", mert MI-BELŐLÜNK fakadó..
CSODA=VARÁZSLAT, varázslat=MÁGIA.
MÁGIA=BEL-ső MAG-erő...
Képben vagyunk?

Minden alkotás egy ÉRTÉK is. Honnan ERED minden alkotás? MAG-unkból. BELÜLRŐL.
Minőségét, milyenségét a BELSŐ ÉRTÉK, a MAG MI-NŐ-sége fogja meghatározni....
Kezdjük érzékelni és érteni, micsoda MÁGIKUS összefüggések vannak a nyelvünkben KÓDOLVA?
Hogy a legegyszerűbb szavaink is micsoda MÉLYSÉGEKET TÁRNAK FEL AZ „EGÉSZ”-ből?
Miért?
Mert a mag-nyelv-BEN(t) HATALMAS a BEL-BECS.
Hatalmas, van „HAT ALMÁJA”, tehát ÓRIÁSI.
Mi az ALMA? A TELJESSÉG szimbolikája, a NŐ-i-S-ÉG-é.
A 6 a VÉnusz száma, a 7-esség alatti HARMONIKUS REND BŐSÉGÉT jelölő szám-szimbólum.
Tehát?
A Földön, a FÉNY 3D dimenziójában, a TÉR-ben és az IDŐben is akkor van REND és HARMONIA, ha a "MI"-NŐ-S-ÉG" minőségében éljük..
Értjük? Érezzük?

Mi az óriás? URI-ás. Azaz EGY GYÖKERŰ. Ami EGY gyökerű, az pedig nem lehet más, mint EGY.
Ez ennyire EGY-SZER-Ű.
Az ÉLET ALAP-VET-ően EGYSZERŰ.
Ha az alapot az EGY-SZER-űség szerint VET-jük el, akkor mindig EGY-ben leszünk a SZER-rel..
Ez a SZER RENDJE.
Ami MAG-a az EG(y).
(Az angol "EGg", mint tojás is INNEN ERED!!! Mert a TOJÁS az EGY :))

AZ EGY nem a katyvaszról szól, nem az összevisszaságról, nem a homályról, nem a zavarosban halászásról, mely zavarban és zavaros értelmezés szerint „megvan mindenkinek a maga igazsága”. Hát NEM!
A SZER az bizony EGY. Mert ÚGY TELJES.
Csak a SZÍNTISZTA FEHÉR egységét szétbontó FÉNY mutat LÁTSZÓLAG sokféle árnyalatot.
De ez a sokféle árnyalat mind EGY.
Minden SZÍN annak az EGYNEK A RÉSZE.
Érezzük? Értjük?
 
Ha ezt az egész felbontást MEGÉREZZÜK – akkor MEGÉRTJÜK, hogy mi zajlik KINT a SZÍN-PADON.
A KÜL-SZÍNEN. És rá fogunk jönnk, hogy minden ÉRTÉK IGAZ-ából a BELBECSBEN rejlik.
Az az IGAZ ÉRTÉK. OTT VAN az IGAZ ÉR-T-ÉK.

Ami minket meg tud borítani, az a SZÍNPAD KI-TARTÓ és folyamatos figyelése.
Hol tart minket egy a figyelés? KINT! Azaz NEM BENT, az IGAZ ÉRTÉKRENDBEN...
Érjük? Érezzük?

HOgyan nevezik mások a "KI-nti" a színpadot?
MÁTRIX-nak.
Na most gondolkodjunk el azon, hogy nekünk MIÉRT ezt a szót kell használnunk a "SZÍN-PAD" helyett??
Miért tagadjuk meg a VILÁGOSSÁGOT a FÉNY kedvéért??
A teljességet a részért?

Ma egy mondatra figyeltem fel a hírekben:
„Magyarország LEGYŐZTE a járványt”.
Hmm...azt a járványt, amiről ELŐRE TUDHATÓ volt, hogy MÁRCIUS 19-vel vége lesz.
Hisz megírta az újság...Megírta, mert elszólta magát egy politikus, aki ezek szerint ELŐRE TUDTA.
Micsoda "intelligens" az a járvány, ami mindig tudja, hogy mikor kell érkeznie és mikor távoznia...(Nekem megvan a fotó e cikkről. Kérdezem én: a többi újságíró, akik hordják-viszik a híreket, vajon MIÉRT nem látták?? Ja, mert „nem akarták” látni....vagy mert nem lát-HAT-ták? Sok kérdést lehet feltenni....
)
Nos, ahol EKKORA HAZUGSÁGOKAT KI LEHET NYÍLTAN jelenteni, mondhatni ország-világ előtt (nem csak nálunk), akkor nehogy azt higgyük, hogy ennél nagyobbakat sem lehet!!...
Ezek után NÉZZÜK eszerint A SZÍN-PADOT....

Mai napunk kísérő angyala ZADKIEL, az együttérzés angyala.
Mit üzen ő az „Együttérzéssel”?
Nem azt, hogy legyünk a KINT látszatvilágával együttérzők, hogy bedőljünk a „szerencsétlen menekültek áradatának” – hanem azt, hogy ÉREZZÜK MAG-UNKAT!
Mert ha ÉR-EZZÜK a MI-ÉRT-et, akkor ÉR-T-jük is; ha értjük, akkor pedig ÉR-vényre tudjuk juttatni.
KINT...(9.55...)