„ISTEN SZEME”

 
A 2-esek hulláma ma is tovább rezeg, mivel az asztrokockáim a 2-es házat dobták.
Eszerint mára a 2-es energiája az EGYÜTTMŰKÖDÉS, a MEGVALÓSULÁS, a TETTEK MEZEJE irányába tolódott el.
Azaz a fizikai, látható síkon kell megvalósítani azt, ami bennünk van. Gondoljunk bele: miért is lenne bármink, ha csak önmagáért való lenne?
A Földi létben semmi nincs „önmagáÉRT”, minden oda-vissza áramlik. De az, hogy MILYEN SZINTEN, milyen MINŐSÉGBEN, az már „önmagáBÓL” fakadó. És oda vissza is térő.
Ez pedig így jó.
 
Ebben a világban, NINCS SZABAD AKARAT. Legalábbis úgy, ahogy mi azt elképzeljük.
Sok filozófus vitatkozott már ezen és sok tézis látott napvilágot, de igazából senki nem tudta megfejteni, mert NEM ÉREZTE ÉS NEM IS ÉRZÉKELTE, hol az IGAZ-ÁG.
Aki a META-FIZIKAI, azaz a fizikai világon túli „meta”- világ működéséből akar valamit az anyaghoz tartozó ELMÉVEL befogni és megérteni – mellékvágányra fut. KÉPTELENSÉG. Az elmének nincs KÉPE RÓLA (na, most erre be is csengetett a fülem..) – viszont az ÉRZÉKELÉSNEK annál inkább.
Az pedig túlmutat az elmén.
De mindezt szavakkal elmagyarázni annak, aki nem működteti az érzékelését, egyszerűen képtelenség. Kb annyira lehetetlen, mint a végtelenben SE találkozó párhuzamosok esete....
A SZABAD AKARAT akkor SZABAD, mikor EGY az ISTENI AKARATTAL.
Mi az isteni akarat?
Az, amikor a BELSŐ elhatározásunk, AKARATUNK EGY a „KINTI” akarattal.
De mi a kinti akarat, mikor az Isten Bennünk van?
Nos ezt meghatározni megint nem lehet.
Amikor megjelenik bennünk, a TUDAT-ban (nem testben) egy VÁGY-OK, hogy ide visszatérjünk, és a VÁGY összetalálkozik az ISTENI AKARATTAL, eggyé válva, EGYET AKARNAK. Egy a rezgés, egy a „minta”, egy az EGY....
ITT lent azonban MÁR NEM.
Itt lent a szabad akarat CSAKIS TENMAGAM MINŐSÉGÉRE VONATKOZIK.
Miért?
Mert KÉSZ SZÍNHÁZI MŰSORBAN VESZÜNK RÉSZT.
A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA a szabad akarat ott jelenik meg, MIELŐTT ebbe a folyamba megérkezünk. Ez a folyam ITT egy ZÁRT RENDSZER, mely KÖRBE MEGY. Mint egy nagy folyó, mely nem a tengerbe ömlik, hanem vissza, önmaga forrását táplálva.
A folyó medre mindenféle. Benne a halak ezerfélék... Mi ennek a folyamnak egy „ujjnyi” darabkájában úszunk egy ideig...
Tudunk a folyamon változtatni? NEM. Csak annyit, hogy ezen belül ide-oda helyezkedünk. És eldöntjük, a mederfenéken úszunk vagy a felszínen.. Például...De azt is hogyan? Csapkodva, ficánkolva vagy egyenletesen...
 
Abban a színházi drámában, amiben élünk, az ANYAG ÉLETÉRŐL kapunk tapasztalást.
A tapintásról, a testiség mibenlétéről, a fizikai lét megnyilvánulásáról.
De mivel ez a nagy egésznek csak egy kis részlete, mi is egy kis „részletünket” éljük meg egy-egy IDŐ-szakaszban, ami a mindenkori EGO-nk. Ő a TELJES KI-VAGYOK-nak egy kicsi szeletkéje. Szeletke – de mégis BENNE VAN AZ EGÉSZ.
Amit, ha kellő nyitott tudattal rendelkezünk, ÉRZÜNK IS.
Tehát? Mi a lényegi? Az ÉRZET.

Akár itt vagyok, akár máshol az univerzumban, vagy kozmoszban, testben vagy nem testben, mindig a TUDATOM, a TUDATOSSÁGOM szintje fogja eldönteni, MIT HOGYAN ÉLEK MEG.
Mindig ott van a Mennyország, ahol ÉN VAGY-OK.
Mindig én döntöm el, hogy ÖRÖMLÉTBEN, SZER-ELEM-ben élek – vagy sínylődve, átkozódva, morogva, másokra mutogatva, a tudatosság, a FELELŐSSÉG TUDATÁNAK teljes hiányában.
Nos, ebben áll a szabad akarat...

Kint fordul a színpad.
Látható, hogy nem tudjuk elkerülni azt, ami a Nyirkai jóslatban is benne volt. Háború lesz. Nem itt nálunk – tehát azok a jóslatok, amik azt jelezték, hogy nem lesz háború, igazak. De lesz a szomszédban, aminek, akár akarjuk, akár nem, részeseivé válunk. Lesznek, akik benne lesznek és lesznek, akik kimaradnak – ahogy eddig is minden háborúnál így volt. Akinek dolga van ezzel a szinttel, az benne lesz. Lesznek halottak, akik így hagyják itt a test világát és lesznek gyászolók. Mint mindig. Mégis: EZ LESZ EGY NAGY ÉBRESZTŐ. Mire? Arra, hogy VILÁGOSSÁG legyen!

Sokunkban van MÁR VILÁGOSSÁG, működik a LÁTÁS-HALLÁS KÉP-essége. Épp ezért LÁTHATJUK, hogy minden előrejelzés CSAK JÓT MUTAT! A váltás, a fordulat, a „halál” szinte csak egy „apró” momentum a folyamatban, a lényeg a „IO”!
Megnyílik a lehetőség a minket (országot) rángató szálak ledobására, még akkor is, ha a hivatalos kommunikációban épp az ellenkezőjét halljuk. Ki lehet lépni „rabigából”, vissza lehet nyerni a szabadságot, függetlenséget. Új társulásokat, együttműködéseket lehet MAJD kötni.
Új alapokon lehet tovább lépni, ami „IO”.
És jót is hozó.
De ehhez KI KELL SALAKOZNI...
Ahogy a kályhát is, hogy jó legyen benne a huzat, jól égjen a tüzelő....

A múlt héten raktunk u.n. „nagy kirakást” a tanfolyamon, mégpedig az országra. Egy ilyen kirakás maga a csoda. Aki nem élte még meg, hogy miként lehetséges 36 lap teljesen véletlenszerű lerakásából egy hajszál pontos képet lehet kapni a kérdezőre, vagy kérdésre – annak fogalmi sincs a MINDENSÉGRŐL. Minden tanfolyamnak ez a pillanat az ESZENCIÁJA, az „áttörés”, a beavatás...
Nos, ami egyből szemet szúrt, az a bal alsó sarokban álló ISTEN SZEME lap. Tökéletes minta! Hisz egyértelműen mutatja: MINDEN BELŐLE INDUL KI! Tehát, bármi legyen is a kirakásban, tudható elsőre: MINDEN ÚGY VAN, AHOGY KÖLL! Minden halad a maga útján, abban a 3-asságban, HARMONIÁBAN, RENDBEN, ami EGY, mert benne van az EGY, a TELJESSÉG, a MAG, ami EGY SZEM....
(Egyébként meg minden irányba UGYANAZT az EGYET mutatta: a pozitív változást...Ami meg nem változott 2019 óta..)
A mai kártyalapok közül is az ISTEN SZEME volt az első.
Majd mellé érkezett a HORGONY. Azaz: ÚJ PARTOKRA EVEZTÜNK... Ami igazából TEGNAP VÁLT egyértelművé, ÉRZET szintjén – mondjon bárki bármit, aki nem érzi és nem érti a számokban rejlő misztériumot.
Tegnap sejt szinten lehetett ÉREZNI egy nagyon euforikus, emelkedett, SZER ELEMETES állapotot, HANG-ulatot, HANG-oltságot. Nem érezhettük volna, ha NEM LETT VOLNA ITT A TÉRBEN. Természetesen az érezhette, aki ennek megfelelően volt FEL-HANGOLT (9.01...).
Minden ILYEN ÉRZET, hangoltság, A FELSŐBB AKARAT megnyilvánulása. Különösen a Nibiru ittléte óta.
Ha pedig itt rezeg a térben a NIBIRU, akkor tudható, hogy TELJES ÁTALAKULÁS VAN, mégpedig a SZER ELEM SZÖVEDÉKÉBEN!
Aki érzi, érti is...És ehhez nem kell fizikai szemmel látni a Nibirut..

A „Terembura” konstellációi is ezt a hatást adják vissza:
ma a HOLD együtt áll a KÍGYÓTARTÓ fejénél, a MÉRLEG csillagkép Skorpió OLLÓJA felé eső oldalán a SÁRKÁNYFAROKKAL, azaz a Leszálló Holdcsomóponttal. De ha együtt áll a Leszállóval, akkor automatice berezegteti a Felszállót is, a SÁRKÁNYFEJET is, ami az ALGOL CSILLAG alatt áll. Mit jelent ez?
Ma megint megélhetjük, hogy átlépünk egy MÁS KÖRRE, mégpedig a SZELLEMI MEGÚJULÁS és a tiszta LÁTÁS körébe, ami egy ÚJ MEGVALÓSULÁST fog eredményezni.
Kiemelkedést a RÉGIBŐL – kigyógyulást a vakságból, MEGÚJULÁSÁT a TISZTA AKARATNAK.
BENNÜNK.

Ebben támogat ma minket MIHÁLY, aki a TISZTA SZÁNDÉK fontosságára int minket.
Lejárt a KETTŐSSÉG, a kettős játszma, a „hamiskártyázás” ideje. DÖNTENI KELL.
Kilépek ebből vagy nem.
Az esély mindig, így ma IS adott (9.07...)