MINDEN EGY

 
Nagyon tudom élvezni, hogy mire én gépközelbe kerülök, a tanítványaim már sorra elküldik a reggeli „rituáléikat”, így nekem már csak egy „kontroll” marad, vagy egy összegzés feladatul.
3 csoportból érkeznek az üzenetek, de érkezhetnének akárhányból is, látható és tapasztalható – ami önmagában felér egy beavatással – hogy MINDENKIÉ EGY. Mert MINDEN EGY.
Mert NEM is LEHET MÁS.
Egyedül az értelmezésben lehetnek el-elakadások, de ez meg alakítható, épp az egymásnak történő felfejtéseken keresztül. Számomra mindig nagy élmény látni, ahogyan pontosodnak a LÁTÁSOK, a megértések, ahogy egyre jobban el tudnak a tanítványok vonatkoztatni a kártyák, asztrokockák „szoros” értelmezésétől és egyre tágabbról érzékelik az összefüggést, megértve azt az EGY üzenetet, azt az EGY eszenciát, amit egy adott kirakás üzen.
Nekem ez a „megtérülés”, a befektetett munka öröme. 🤩🙂
De az öröm nem csak az enyém, hanem azé is, aki ÉL-VEZET-tel nyúl a kártyákhoz, mert már érzi és tudja, hogy álataluk szó szerint egy ÉL-et VEZET-ést kap, és nem is akárhonnan: a FELSŐBB RÉGIÓKBÓL. Ahonnan CSAK olyan információ érkezhet, mely CSAK a JAVUNKAT szolgálja. És ha mi ÉREZZÜK és ÉRTJÜK, hogy mi a felsőbb üzenet, akkor vele összehangolódva, tökéletes harmoniában élhetjük meg az adott napot.
Vagy épp egy kihívást, vagy egy előttünk álló változást.
Mert ÉRTJÜK, hogy mi a „dörgés”...

Ma „nagy” tanítás libeg-lebeg be a térbe, ami minden érzékelőnek MEGÁLLJT jelez (9.02...).
Ma ODAFIGYELÉS kívántatik meg mindenkitől. Pontosabban mindazoktól, akik már „gyakorlott jelenlévők, JELEN lévők”.
A „MÁSVILÁG”, amit már egyre jobban érzékelünk, újabb impulzusokkal tágítja a tudatot. Na, most ez jó elvarázsoltan hangzik – de tényleg nem tudom pontosabban meghatározni.
Mert nem is lehet.
Példát tudok hozni talán rá: tegnap több beszélgetésem volt.
Kettő kiakasztott – kettő kiemelt.
Kettő arra mutatott példát, hogy hiába árasztok én ki, hiába mondom a dolgokat, hiába magyarázok: amíg valaki a maga tudatszintjéből nem hajlandó kilépni, mert foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz, ahol ő tart és csakis azt hallja meg, ami őt igazolja, addig azon nem lehet segíteni. Pedig minden videomat meghallgatta...Állítólag. Csak azt tudnám, hogy MIT HALLOTT meg belőlük? Mert csupa olyan kérdéssel bombáznak, amikre a videokban a válaszok egytől-egyig ott vannak...A „legjobb” ráadásul, hogy a beszélgetés során mindig ott a „de”, mondjak bármit is. Felhív, választ vár, mikor pedig mondom, akkor jön a „de”.... Ezzel pedig nem tudok mit kezdeni. Meg nem is akarok.
A felületesség, a lekorlátolt gondolkodás ellen addig nincs orvosság, míg az illető maga nem rugaszkodik el végre..

A másik kettő beszélgetés során, mintegy kompenzálásként, olyan felismerések érkeztek, olyan összefüggésekre vetült fény, hogy a fejem búbjától a lábujjam hegyéig járt át a borzongás.
Nos, EZ AZ ÚJ, jobban mondva régi-új tanítás MÓDJA.
Nem könyvekből, nem írásokból – hanem SAJÁT MEGÉLÉSBŐL. Saját érzékelésből. Saját meglátásból. (Egyébként a sok írás is így született valamikor...) FEL-IS-MER-ésekből! Ebben pedig az a különleges és jó, hogy bár én élem meg, mégis részesévé válik a másik. Teljesen közös a hullámhossz, mert MÁS SÍKON vagyunk. Együtt. Teljesen közös a tapasztalás, a felismerések, az összefüggések meglátásán keresztül. Én ráébredek valamire, a másiknak elmondom, és ő ugyanazt éli meg, mint én.
És természetesen vica verze is. A másik elmond egy tapasztalást, én pedig pontosan érzem, hogy mi ez a tapasztalás, ami ráerősít az eddigi tudásra, látásra....
Szó szerint benne vagyunk a MINDEN EGY-ben.
Az azonosságban. Mert AZONOS ÁG-on ülünk az IGAZSÁGBAN.

Amikor valaki RÁÉREZ arra, hogy mi is ez a „Minden EGY”, akkor lehet, hogy egy kicsit sokkot kap.
Minden ÁTÍRÓDIK benne. Minden MÁS lesz. Mindent MÁS KÉP-p lát.
Egyébként tökéletesen ÉREZHETŐ, hogy annak a spirimatykónak, aki erről hadovál, ilyen-olyan tv-kben, volt-e ilyen MEGÉLÉSE vagy nem. A 95%-nak NEM. De jól tudja előadni. Elméből...

Ma, a „Teremburán” a NAP és SATANA egy lépéssel közelebb kerültek egymáshoz. Ez a közelkerülés pedig a BAK csillaképnek megfelelően, és „Satanai módon” ma MEGÁLLJT parancsol. Figyelmet és koncentrációt vár el a MÁSVILÁGBA való betekintés érdekében (9.21-22...tökéletes párhuzam megint..).
MÉLTÓVÁ kell válni ahhoz, hogy a „fátyol fellebbenjen”.
JELEN KELL lenni ahhoz, hogy TÚL-ra lássunk, ÉRZÉKELJÜNK.
Mi ez a „TÚL”? SAJÁT MAGUNK határainak az átlépése.
A jelenlegi tudatszintünk, látásmódunk megugrása.

Mindig mondom: minél BELJEBB kerülünk – annál többet látunk meg KINT. Ez egy elmével felfoghatatlan paradoxon, ugyanakkor aki ÉLI, az bizony tapasztalja, mert érzi. És érzékeli.
Tehát, ma egy „VILÁG” nyílhat meg a számunkra, aminek küszöbét már átléptük (már aki..). Ebben a VILÁG-ban, ebbe a világba nyerhetünk új képeket, távlatokat, saját belső kódjaink újabb dekódolásán keresztül.
EGY-s-ÉG-be kerülhetünk magunkkal, megélhetjük VALÓságosan a MINDEN EGY állapotot, tudatot (9.27...). Ha ezt egyszer is megéltük, onnan már MÁS EMBEREK vagyunk...
És ÚJ JÖVŐ szövődik a PILLANAT MINŐSÉGE SZERINT...

Napunk kísérő angyala pedig RAGUEL, a TISZTA ÉRZÉKELÉS angyala....Ugye értjük? Ugye érezzük?..(10-01)