KIFORDULÁS

 
Volt egy alkalommal a „BE-FORDULÁS” – a konyhába... -, most ennek ellenkezője,
a KIFORDULÁS energiája érkezett.
Természetesen teljes összhangban a 28-as szám rezgésével.

Mi ez a „KIFORDULÁS”?
Úgy képzeljük el, mint amikor babot csíráztattunk és megjelent a kis növényke, a magból kibújva. Új élet sarjadt a „magból”, a BEL-VILÁGBÓL.
Amikor kifordulunk magunkból, bármilyen okból is kifolyólag, akkor is a BEL-ső világunk energiáját árasztjuk kifelé. Megmutatjuk, mi lakozik bennünk.
Ha tegnap megéltük a SZER ELEM energiáját, alapvetően BEL-ül, MAG-unkban, hisz ez az elsődleges, mert rajtunk kívül nincs érzet, érzelem, érzékelés, mindent BENT élünk meg, minden a SAJÁTUNK – akkor ma, a tegnap energiájával feltöltekezve, felhangolva, immár egy más síkon tudunk továbblépni.
Természetesen összhangban a „Teremburával” is, ahol a HOLD a SKORPIÓ, valamint a KÍGYÓTARTÓ csillagképek előtt halad, a TEJÚTON.
A Hold mint tudjuk, mindig az érzékelést erősíti bennünk, még akkor is ha „fogyó”, hisz a fogyás, dagadás is LÁTSZAT. Igazából a pályamozgása húzza-ereszti meg a vizeket.
Az, hogy mit itt a Földön mennyit látunk belőle, a KÁPRÁZAT tökéletes megnyilvánulása. Maga az emlékeztetés, hogy LÁSS: még ha nincs is fényben, akkor is OTT VAN!! Ami a szemnek nem látható, attól még LÉTEZŐ és HATÓ!

A Skorpió csillagkép mindig az ÁTFORDULÁS helye.
Benne van a LEVÁGÁS és benne van a MEGTERMÉKENYÍTÉS, hisz a farka épp a Tejútra mutat. Termékenység BENT, ami majd az IDŐ MEGÉRÉSÉVEL megnyílvánul KINT (a Bika idején).
A Kígyótartó a KÍGYÓ-GYÚL-ás „tüzes” energiáját pulzálja a „vizes” Holdon keresztül.
Hol tudunk tehát gyógyulni? Jobbakká válni? Az ÉRZELMEINKBEN, ami „vizes” elem.
Ma találkozik tehát tűz és víz. Kérdés, hogyan? Kioltja a víz a tüzet – vagy csak lenyugtatja, elcsendesíti?

A HOld még a SIKER jelölője is.
Nos, elmondható: ma minden adottság, képesség, lehetőség bennünk van, hogy MAG-erőnket használva KIFORDULJUNK MAG-unkból, egy adott betekeredésből, és „új életre keljünk”.

Ugyanezt a rezgést pulzálja napunkba a 28-as szám is.
Mi a 2? Tegnap már kiveséztük...
Mi a 8? Az ÁTFORDULÁS száma. SATANA száma.
Tehát? A „TÁRSAS” viszonyunkban, a HOLD minőségünkben, a SZER ELEM energiájában, az együttműködésben eljutottunk egy fordulóponthoz. BÁRKIVEL.
Hogyan tovább az eddigi megélések és tapasztalások beintegrált hozadékaként?
28 = 10 = 1. Fordul a kerék. Új kezdet, új sík. Új erők.
Új kapcsolódások, új munka, új társulás – egy teljesen MÁS MINŐSÉGBEN, MINŐ-SÍKBAN. (11.44-kor leírva – tehát az óra-perce megint VÁLASZOL. Ja, jut eszembe: azt észrevettük, hogy a napok mutatják a minőséget – mármint a nap száma -, az óra-perc pedig a válaszainkat? Aki jelen van a JELEKnek, már biztosan tudja..)

Napunk angyala újra MIHÁLY, a „KRISTÁLYTISZTA SZÁNDÉK” üzenetével. Teljesen logikusan, hisz egy új felütés, egy „kifordulás” csakis kristálytiszta szándékkal indulhat útjára...
Sehogy másként...


(Kép: a legfrissebb képernyőváltás... Véletlen?)