TISZTA JÖVŐ

Már látom, hogy valóban helye van még a Rituáléknak...
Már látom, hogy „mire megy ki a játék” - ami valahol eddig is nyilvánvaló volt, de a megértés kis mozaikdarabjai fokozatosan láttatják meg magukat. A kép belülről, a MAG-ból épül fel és még messze nincs kész...Már sejlenek a színek, a vonalak, de az egész színezése és mintázata saját szín(t)-vallásunk és „mintánk” szerint fog alakulni....
Nemrég volt arról szó, hogy milyen sokáig futott párhuzamosan a ZÁRÁS-NYITÁS kettőssége. Hónapokon keresztül minden áldott nap a program része volt. Ugyanakkor mindig valami más témában, más területen, más fókusszal. Aztán egyszercsak a ZÁRÁS rész ténylegesen lezárult. Pont került a végére.
Ez 15-ére esett.

Ez volt az a pont, az az ÁTFORDULÁS, amikor a „zárt ajtóra” tükör került és visszanézhettük, hogy megértsük az egész addigi folyamatot. Mi miért történt? Hogyan jutottunk el ehhez a ponthoz?
Kell az ilyen tükör, hogy EGYSÉGBEN lássuk az ok és okozat vonulatát. Ha megértettük a látványt, akkor viszont már el kell fordulni a tükörtől és nem hátra, hanem előre kell nézni, a magunkba integrált tapasztalat, bölcsesség tudatával.
Zsiborás Márti mondta, hogy „figyeld meg, januárban a számokkal együtt végigjárjuk azt az utat szellemben és lélekben, ami majd a látható világban történni fog”.
Tegnap előtt, épp a születésnapomon, eszembe jutott, hogy hogyan is állunk a számokkal?
Mi az adott nap eszenciája?
2022=6.
Mivel a Nap JANUÁRBAN a NYILAS CSILLAGKÉPBEN halad, ezért ezt a hónapot a Nyilas, pontosabban annak uralkodó bolygója a Jupiter határozza meg, akinek a száma a 3.
6+3=9. 9+15= 15....
Tehát: IGAZA LETT MÁRTINAK!
A 9 ugyanis "semleges szám", NEM VÁLTOZTATJA meg az utána következő szám nominális értékét! (ezért HAMIS a pitagoraszi betű-szám rendszer).
Mit jelent a 15? Ez az „abszolut mágia” száma!
A Tarotban az 1 a Mágus. Jelzi azt a nagybetűs EMBERT, aki mind az 5 elem birtokában van (4 földi + a MAG-erő), ahhoz, hogy itt a FÖLDI létben, az anyagban mindazt LÁTHATÓVÁ tegye, ami az elemekből összegyúrható, méegpedig MAGÁBÓL FAKADÓAN.
Mi az 5? Maga a szám, a MÁGIA száma.
Hisz a MÁGIA= EMBERREL. Az 5 ágú csillag, „Adam Cadmon”, a „MAG-EMBER”, akinek MAG-ja nem más, mint ISTENI MIVOLTA.
Ha ezt lendületbe, mozgásba hozza, „forgatni kezdi”, mint a TÁLENTUMOT, akkor ÉLETRE KELT. "TEREMT". Mépgedig a SZER ELEM ENERGIÁJÁVAL (ezért vétek a tálentumnak, mint TEHETSÉGNEK az elásása, azaz a tunyaság, az adottság, a kép-esség, a kész-tetés elherdálása).
Namármost, ha az 1-et és az 5-öt összetesszük, akkor mi jöhet ki belőle?
BŐSÉG. ÁLDÁS. Ahogy a szerelem a bőség, az áldás, a „gyermek”,
a „termés” forrása.
Mi a BŐSÉG száma? A 6. A teremtő, alkotó, szerelmetes energia tehát hová vezet? A VÉNUSZI MINŐSÉGHEZ, hisz eleve abból fakadó...
Mi az ÉV száma? A 6....
Értjük? Érezzük?

Mindennek tudatában most mererengjünk el azon, hogy a Tarotban a 15-ös számhoz vajon MIÉRT AZ ÖRDÖGÖT KAPCSOLTÁK??
Miért lett a 15-ös számból az „alsó hangú” testiség, szenvedély, lehúzó, földi energia száma és lapja?
Ha ezt itt és most megértjük, akkor megértjük azt is, MIÉRT hatalmas csúsztatás a tarot, mint "beavató út"!
Nos, pont EZÉRT NEM TANÍTHATÓ!!!
A Tarot az Ó-KOR-KÖR lehúzó, a MI-NŐ-s-ÉG-et, a szépséget átpolarizáló, a IO-t kiforgató és feje tetejére állító, a HYM-ség gőgjének a szellemi irányzata, annak a „beavató” útja!
Az 5-ös számhoz, mint a mágikus teremtő magerő, a forgás, a lendület számához a Tarot a „FŐPAPOT” rendeli.
Nos, itt „hímesíti” el a TUDÁST, a tehetséget, a „gyermeket”, a MEGÚJULÁS lehetőségét.
Valamikor SATANA száma (is) volt az 5, hisz Satana szimbolikája eleve az 5-t formázza.
A Jupiteré, aki „előtte jár”, a 4-t.
Satana képviselte már ebben a számban is az ÁTVÁLTOZÁST, a NŐ-vekedést, aminek a NŐ-s-ÉG a záloga...
Nos, ha Satanához tartozott valaha az 5-ös szám, akkor viszont érhető, hogy miért lett a 15 a "SÁTÁN" lapja....
Ébredünk már?

Ha belegondolunk Márti érzékelésébe és a számok misztériumába, akkor megérthetjük: NEM VÉLETLENÜL érkezett épp 15-én a TELJES LEZÁRÁS és ÁTFORDULÁS hulláma!
Ami ÁTVEZET A 6- minőségébe!!!

Már elmondtam: a FELSŐBB ÉN világa nem olyan kódokat fog használni az ébresztéshez, amit még pluszban fejtegetni kell, hisz nem érdeke a „nagy ÉN”-nek, hogy a „kis én” ne értsen.
Épp ellenkezőleg!! Tehát olyan „üzenő eszközt” fog alkalmazni, amit MINDENKI ÉRT. Ami mindenki orra előtt ott van.
Ez pedig a keze és a lába, és rajta az ujjak, és ezeken keresztül a számolás, azaz a SZÁMOK.
A számok nyelve univerzális, „androgün”, nem tesz különbséget nemek és bőrszín között. ÉREZNI KELL a ritmusukat, hogy ÉRTSÜK általuk a VILÁG felépítését és működését.
Ha értjük, akkor VILÁGOSak leszünk. Ami világos, az tiszta, ami tiszta, az tisztességes....Aki tisztességes, tisztelettel van MÁS OK iránt..
Nem véletlenül jött ezek alapján nekem is egyszer a súgás, mikor a Tarot lapjainak összefüggésein gondolkodtam és nem értettem, hogy "NE a képeket nézd, hanem a számokat!”.
Azonnal leesett a tantusz.

Most ugorjunk 15-ről 17-re.
16-át azért hagyom ki, mert az az ESZENCIÁLIS MEGÉRTÉS napja volt. Az 1 és a 6 a 7-ességhez juttat, ez pedig a FÉNY tartomány HATÁRA, a látható világ működésének a szellemi egységét nyújtja. Ez az „Unio Mystica” ÉRZETE és SZÁMA. Ezért tartozik hozzá a Neptun, a „tenger”, a víz, mely tényleg mindent „összemos”, egységbe vesz...

Mi a 17? A Fény tartomány ALSÓ és FELSŐ határa.
Mibe fordul? A 8-ba. Mi a 8? Állva-fekve: a homokóra, a „hol volt-hol nem volt”, a látható és láthatatlan világ összekapcsolódásának a jelölője.
A KAPU. Az ÁTLÉNYEGÜLÉS száma.
Kihez tartozik a 8-as szám? KI a kapu a rendszerünkben?
SATANA...
Érezzük és értjük tehát, hogy MIÉRT VOLT TEGNAP egyfajta MEGTORPANÁS? Miért KELLETT megállni?

Ma 18-án TELIHOLD van. A Tarotban a 18 a HOLD LAPJA.
Vajon véletlen egybeesés?
Borzongunk már egy kicsit? Ha igen, akkor jó...
Mit üzen a HOLD? Az 1 és a 8-s szám által?
Azt, hogy világunknak van egy olyan része, ami SZEMMEL NEM MINDIG LÁTHATÓ. A Hold figyelmeztet és int: láss túl a láthatón!
Mi VALÓBAN a káprázat és mi VALÓBAN a VALÓ?
Ha erre ráérzel és meg is érted, eljuthatsz a 9-be a SEMLEGES-ÉG-BE, az ÉG KÉK-jébe, a teljes összefoglalás, AZ ÖN-MAG-ra találás stádiumába.
A 9 a „remete” lapja, azé az EGY-EMBERÉ (aki egyáltalán nem remete), hanem olyan valaki, aki TUD és LÁT és HALL és a MAG(j)A útját járja. Innen tud egy magasabb síkra lépni, MERT MÁRINTEGRÁLTA MAGÁBA mindazt, ami előtte volt, minden szintet, 1-től 8-ig, és ez az integrált minőség lesz az ALAPJA egy ÚJ KOR-KÖR indításának. Ami a 10....az 1 és a 0.
Egy új MÁGUS-ÁG egy más szinten....

Mindezt megéljük életünk során többször. Kicsi váltásokban és nagyokban is.
De MOST KOZMIKUS váltást élhetünk meg a számokon keresztül.

Mikor? A 2022-es, egy 6-os év ELSŐ HÓNAPJÁBAN!

A jóslások, a jövőbe látás általában HOLDFÉNYNÉL történtek.
A HOLD fénye mindig a titokzatosságot, a SEJT-elmességet adja, amikor feléled a SEJT ELEM EREJE.
MA tehát beleérzékelhetünk a „jövő JÖVŐBE”, amiben már bent vagyunk.
Horváth Krisztina tegnapi verse előre vetítette a mai napot, hogy ÉRZÉKELJÜNK BELE, mi vár ránk a SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN, a KÁPRÁZAT látszólagos SZÍN-TER-ében.
A mi dolgunk a LÁTSZATOK, a VETÍTÉS MÖGÉ LÁTNI, ÉRZÉKELNI a HOLD EREJÉVEL, megmaradni a MAG CSENDJÉBEN ÉS BÉKÉJÉBEN (9.37-kor....)

Ez a „Jövő JÖVŐ” megélésének a titka. És az is, hogy az ITT és MOST-ban milyen DÖNTÉSEKET hozunk.
Magunkban magunknak.... (10.01-kor... mert a számok soha nem hazudnak..)