BE-KEZDÉS

Ma különleges naphoz érkeztünk a lineáris idősíkon....
 
Már tegnap késő délután-estefelé érzékelhető volt, de ma konkréttá, „megfoghatóvá” vált.
Estére bekönnyesedett a BAL szemem, mint mindig, mikor valami egészen új és egészen határozott hullám vagy irány jön. Már jóideje nem volt ilyen, most újra...
 
A Rituálé „ész”-közei, legyen az kocka vagy kártya ezt a KEZDÉST mutatják.
Mégpedig "BE"-kezdést, mert „BEFORDULTUNK”.
No nem a konyhába, de egy határozott, új irányba igen.
Rágyújthatunk a pipára nyugodtan, akinek van és békés pöfékelés közben rá is hangolódhatunk erre a hullámra, hisz „távolra fog vinni”... „EL INNEN”...
EL INNEN!!
Mert "ELÉG VOLT!!"

Már éghet, ELÉGHET ami a VOLT-hoz tartozó...
(Mi a feszültség mérőegysége? "VOLT"... Mit üzent a Szíriusz augusztus 13-án? "Feszültségben nincs létezés".
Ugy értjük? Ugye érezzük? )

Lelkünket kilövi egy rakéta.. „Elfüstölgünk” mint a pipafüst...

Tegnap beszéltünk a külvilág lassan elviselhetetlen szintű távolságáról, az otrombák és ostobák leuraló, lesz@rom hozzáállásáról, mely megmérgezi a jószándékú emberek életét.
Ha belegondolunk, hosszú évezredeken keresztül így ment ez;
a leuralás korábbi mértéke ráadásul még sokkal rosszabb volt, mert rövid úton a másvilágon találta magát az, aki fel merte emelni a hangját a leuralók ellen...
Jégpáncélba zárták a szívet, a létet, az életet...

De mindig akadtak „maradékok”, kevesek, MAG-ok, akik tartották a „szintet”, akik emlékeztettek. Akik "akasztottak" - de akiket akasztottak is....Ők tartották az emlékezést, akár szóval, akár csendben, csupán a puszta lényükkel, mert valami olyasmit sugároztak ki magukból, amire a hatalomnak nem volt befolyása..
És ez MA IS ÍGY VAN!
Egy különbséggel... : ma amár nem akasztanak olyan könnyen.

Kifutóban van a KOR KÖRE, erőteljesen gyengül az ereje, tehát IDEJE van annak, hogy az őrzők, az emlékezők elójöjjenek a "Föld mélyéből", a szürkeség láthatatlan tartományából...
Egyre többen lesznek, erejük összeadódik még akkor is, ha nem tudnak egymásról. Leginkább nők, asszonyok, mert az ő erejük az, ami egy igazi fordulatot LÉ-T-re tud hívni.
De lehetnek köztük természetesen férfiak is, hisz nem a testi nemiség a meghatározó, hanem a LELKÜLET. A HANGOLTSÁG.
Ami képes minden testi programot felülírni...
 
Ma BE-KEZDÉST írunk.
 
Még a számok is „mellénk állnak” – de ez sem furcsa már.
01.10..a kezdésnek egy új síkja...És mindehhez hétfő van.
HÉT FŐ...
Ugye értjük?
Ugye érezzük?
 
A mai BE-KEZDÉSSEL elérkeztünk az OROMRA.
A hegymenetet befejeztük.
MOST konkrétan megnyílik egy MÁS SÍK. Egy MÁSIK tudással.
Egy teljesen más ERŐTÉRREL, ERŐTÉRBEN.
 
Már nincs félelem. Nem hat ránk semmi a külvilágból. Hiába a fenyegetések, a terrorizálás, a kirekesztés – mi már NEM VAGYUNK RÉSZESEI. Nem véletlenül élünk ITT és nem KÜL-földön.
Mi BENT élünk.... a MAG-ban...
 
Az úton velünk van a VÉD-ELEM.
Eleve EMANUELLEL haladunk, az ő SZER ELEM-ében, de ott van velünk MIHÁLY IS (aki nem „mihály” – a pontosításhoz ajánlom visszanézésre a szeptember 29-i Rituálét), tehát MINDEN ERŐ a REND-él-kezésünkre áll az ÚJ REND-HEZ és -BEN.
 
Ebben az ÚJ RENDBEN teljesen más transzcendens energiákat érzünk.
A tudatosság egészen MÁS síkjai nyílnak meg lépésről lépésre.
Új lehetőségek, új tudás, teljes átváltozás energetikai és testi szinten egyaránt...
Ebben a változásban védelem vesz körül minket a külső befolyásokkal szemben.
Megszabadulunk minden kötöttségtől...
 
Egy ÚJ KÖR INDUL.
ÚJ ALAPOK épülnek.
 
De ez az ÚJ nem ÚJ. Hanem az EMLÉKEK teljes visszatérése az EREDET minőségéhez és minőségében. A MI-NŐ-S-ÉG-ben.
 
Eddig tartott a készülődés.
Eddig tartott a hegymenet.
Elérkeztünk az OROMRA.
Hogy ÉLJÜK AZ ÖRÖMLÉTET...
 
Az örömlétben megkönnyebbülünk. Könnyűek leszünk, mert nincs rajtunk KÖTŐ-ELEM,
NEHEZ-ÉK, ami visszahúzna mint egy KAROM, mely már nem KAR, hanem az A-KAROM erejével kényszerítő a KARMA KÖRÉBEN...
Akin nincs nehezék, az már „nem hagy lábnyomot”....
 
Mai kísérőnk természetesen MIHÁLY, aki nyújtja a KAR-ját, adja az ERŐT, a BIZTONSÁG TUDATÁT.
Az újtól sokszor megrémül a megszokásokat elhagyó ember.
De csak addig, míg rá nem ébred: az ÚJ a saját JAVÁT szolgálja!
Aki tehát ÉRZI, hogy ott áll a BE-KEZDÉS NAGYKAPUJÁBAN, ne hezitáljon, nyújtsa a KAR-ját, hogy ÁTKAROLJÁK és MER-jen egy nagyot lépni, hogy megtapasztalja igaz MERSZ-ét, erejét! (9.07-kor...)
Hol?
MAG-ában! Mert BENT nyílik a TÉR...