GYÜLEKEZNEK A FELHŐK....

Ma IS...kicsit hosszú lett..
 
 
Tegnap kissé kiakadtam, kétszer is ráadásul, két olyan komment miatt, ami vádlón sürgette a külvilág alakulását és számon kérte a jóslatok elmaradását. Mindkét kommentből áradt a frusztráció, az elégedetlenség, a kiábrándultság. Hogy „semmi nem az, ami ígérve vala”.
Nos, ezeknek az embereknek valóban semmi nem az, ami ígérve vala, mert SEMMI ÉRZÉKÜK NEM MŰKÖDIK! Ők képviselik személyükben azt a falat, amire folyamatosan lehet hányni a borsót, de egyetlen beszögellés sincs rajtuk, amin legalább 1-1 szem fennakadna. MINDEN lecsúszik róluk. Minden.
Azt sem hajlandók meglátni és meghallani, hogy az ÉLET MAGUKBAN zajlik és nem kívül.
Az „ISTENNEK SE” hallják meg az üzeneteket, mert fejük, de sokkal inkább a szívük körül vastag JÉGPÁNCÉL van, mely ugyebár minden áramlást megakaszt....
Tegnap megfogalmazódott bennem, hogy ezek az emberek MENTHETETLENEK. Ők az „óvilág” részei MARADNAK, mert éppolyan „befagyottak” mint az „északi sark”. Nem ÉRZIK és NEM ÉRZÉKELIK, hogy itt az ideje az olvadásnak, foggal-körömmel ragaszkodnak ahhoz, amit az ELMÉJÜK lát és láttat velük.
De CSAK az elméjük, ezért keresnek minden olyan ELMÉS MAGYARÁZATOT a világról, ami csak a kinti dolgokkal, mint vírus, politika, pénz, utazás, nem-utazás, korlát, oltások stb... foglalkoznak. Számukra azok a hiteles „vezetők”, akik ugyancsak ebbe ragadnak bele... Azonos az azonossal ugyebár....
Ők egyszerűen HÁRÍTANAK minden olyan információt és mondandót, ami ÉBRESZTENÉ őket.
A SZÍVüket. A MAG-jukat...
 
Hát igen, a jégbefagyott állapot is állapot, ráadásul biztonságosnak is tűnik, mert MEREV. Mert „bebetonozva tart”. Kemény, mint a „páncél”. Csakhogy a páncél, ami óv, az lehet a legnagyobb korlát is, amely aztán a mozgásban megakadályoz.
Az OLVADÁS egy LÁGY módozat.
A csákányozás már kevésbé...
De mindenki maga dönt – még akkor is, ha nem hajlandó magamagát meglátni és a SAJÁT HOZZÁÁLLÁSÁN változtatni.
 
Oly sok videoban elmondtam, hogy amikor leszületünk ebbe a világba, egy KÉSZ DRÁMÁBA érkezünk. A színdarabot már játszák, a díszletek állnak. Mi ebbe a drámába BELEFOLYUNK. „Beletesszük magunkat” és eljátszuk MAG-unkat, a HOZOTT SZEREPET, amit FELVÁLLALTUNK. A színpad a SORSÚT „körítése”. Az ÚT kellékeit mi formáljuk, hozzuk a TÉRBE, „lehívjuk” onnan, ahol MÁR MEGVAN.
A TÉRBE HOZÁS = TEREMTÉS. Csak magyarul kell kicsit mélyebben érteni és értelmezni és megfigyelni. Minden „tálalva van” a JÓ ÉRTÉSHEZ! De aki nem beszéli a mag nyelvet, annak meg itt van a MEGFIGYELÉS mint lehetőség. Elég CSAK a gyerekeket figyelni és tökéletesen megérthető az egész "színházasdi".
Minden az orrunk előtt van. tényleg Csak LÁTNI KELL(ene)!!
Jövünk e világba és el is megyünk. Közben KINT élünk a színpadon vagy BENT MAGUNKBAN???
Nos, aki süket és vak és elfelejti magamagát, az azt HISZI, hogy kint él.
Aki TISZTA-ban van LÉNY-S-ÉG-ének miben-LÉ-T-ével, az TUDJA is, hogy az ÉLET BELÜL ZAJLIK.
Ennek felismerése egyébként valóban VÍZVÁLASZTÓ mindenki életében.
Most, konkértan elértünk egy VÍZVÁLASZTÓHOZ.
IMMÁR KINT.
 
Tegnap, 7-én, egy NEPTUNI napon, megélhettük magunkban a LÉ-t. Az élet „folyó”-mányát, áramlását, amely élet mindig MÁS és mégis EGY. Ennek a NYUGALMÁT. Békéjét. CSendjét.
A Neptun (és nem „-usz”), ISIS „ikertestvére”, aki ÁRAMOLTATJA az ÉGI MANNÁT, a !MÉZET! a FÖLD-re, TERMÉKENNYÉ téve azt.
Ő adja a MAG-hoz a tápláló VIZ-et, melyet a Föld be-SZÍV.
A VÍZ az az ELEM, mely LÉ-ként minden ÉL-etet összeköt, ezért a Neptun az „unio mystica” szimboluma, és tartozik a „HALAK” csillagképhez, mert a HALAK a vízben képesek élni úgy, mint „hal a vízben”...
Ugye értjük?
Mit jelképeznek a halak? A BŐSÉGET.
Mit osztott Jézus az éheseknek? HALAT.
ÉRTJÜK? ÉREZZÜK?
 
A VÍZ-től sarjad az ÉL-et és lesz ZÖLD A HATÁR....
Melyik HATÁR volt valaha ZÖLD?
Az ÉSZAKI. Ami ma is „Gröndland” névre hallgat. Azaz ZÖLD ORSZÁG. Vagy táj. Vagy vidék. Vagy „HATÁR”, ahogy magyarul nevezzük....Mely ÉSZAKON „határolta” le a láthatárt....
Az „ÉJJELI ÜZENET” videoban összefoglaltam: a KARÁK, a SZAKÁK É-SZAKRÓL jöttek, akik hozták magukkal a KAR-t, mely „ÖL-el-ő”, hisz az ő királynőjük az ÉJSZAKA KIRÁLYNŐJE, a „Fekete Madonna”, akiből a FI-A, a GYERMEKE, azaz a Fény ERED, és „MINDENT ÁT-ÖLEL-Ő”.
Értjük? Érezzük?
 
A GYERMEK a MAG. A FÉNY a MAG. Mely itt KI-CSÍ-RÁ-zik és életre kel.. és életre keltet...
Miután a ZÖLD ORSZÁG BEFAGYOTT, azaz „befagyasztották az életét”, az áramlást (az „orioni mindent változtass meg, amit lehet KOR-SZAK-program szerint), a karák, a szakák "LEJÖTTEK", DÉL-nek, hogy új ZÖLD HAZÁT találjanak a MAG-nak...
Amit meg is leltek egy ÖLELŐ MEDENCÉBEN, aminek neve lett KARA-pot medence, azaz a Kárpát medence.
A Kárpát medence formája olyan mint az AGY. Ami az ELME helye. Az elme azonban ki tud száradni. Csak akkor nem, ha benne a MAG, a „tobozmirigy”, a LÁTÁS-HALLÁS-ÉRZÉKELÉS SZER-ve ÉL-etben van és LÉ-tező... Ez képes csak összekötni a BEL-ső látást a KÜL-sővel.
A MAG a „föld alatt” bújuk meg. Mit jelent, hogy a „föld alatt”? REJTEKET. Ami rejteki, az látható? NEM. Az BENT van. Mert BEL-ső.
 
Mint tudjuk, a „kéreg” alatt egy komplett másik világ létezik, a BELSŐ FÖLD.
Ami barlangrendszerek hálózatával van összekötve a fizika síkján. De itt SEM a fizika a lényeg, mert az csaki KI-VET-ÜL-és: a lényegi megintcsak MAG-unkban van, „BEL-ünkben”!!
Ezért teljesen felesleges bármit KINT keresni, ásni, írott vésetek, emlékek után kutatni, vagy netán a Marson életet keresni, vagy a koronában mint tárgyban „szentet” látni, vagy „szertartásokat tartani” melyek egyébként MEGKÖTNEK.
Életet keresni a fizikai szemmel látható univerzumban a lehető legnagyobb badarság, ami csak létezhet... hisz VÉGES mivoltunk keresi azt a LÉTET, ami egyébként a LÉ-lek végtelensége...
Ez VICC. Tényleg!! 
Csak a „páncélba zárt elme” ostobasága, süketelése és vakságának mérhetetlen primitív lecsapódása lehet az, ami az ANYAG VILÁGÁBAN keres más létformát.
Ráadásul ugyanolyan harcos, leuraló minőségben, amivel ámokfutását itt a Földön már "lezavarta"...

Ha LÁTNI akarjuk a „BELSŐ FÖLDET”, ahhoz nekünk kell ÖSSZECSENGENI VELE.
Ahhoz, hogy „lejussunk” a belső földbe, hogy megláthassuk Shambalát, vagy „Csillagvárost”, vagy a „zöld világot” (mint Holle anyó, vagy Alice meséjében) – ahhoz NEKÜNK KELL tenmagunk VÍZVÁLASZTÓJÁN keresztülmenni.
A SAJÁT szívünk körül kell a JÉGPÁNCÉLT felolvasztani....mely korunk hozadéka...

Zsiborás Márta azt mondta: 12-ig megéljük mindazt BEL-ül, ami majd 13-val átfordulva megtörténik KI-vül is...
Nos, úgy látszik, így is van.
Ma 8-án, az ÉSZ-közök egyértelműen jelzik, hogy ÁTFORDULÁS-hoz, VÍZVÁLASZTÓHOZ érkeztünk.
A tegnapi 7-esség után, a VÍZ ÁRADNI készül...
A „hol volt-hol nem volt” lemniszkátáján immár ÁTFOLYIK az, aminek IDEJE VAN. Mégpedig SORSSZERŰEN.
A felhők gyülekeznek, OLVADÁS INDUL.... amit meghoz a TAVASZI SZÉL, mely VIZET ÁRASZT..(9.44....huh... a számok megint beszélnek, mint mindig, az utóbbi időben!)....

Elindul az áradás, egy utolsó lehetőséget adva, hogy az EGY-ÉN-ek szívpáncélja felolvadjon.
Ha ez sem ELÉG, akkor majd következik az EL-ÉG...

Ahogy mondám: a VÍZ és TŰZ elemeinek a kibillenésből vissza KELL állniuk a HAR-monikus REND-SZER-ébe.
Aki már eddig is JELEN VOLT a JELEKNEK, már MAG-ában van, neki nem lesz dolga a KINT-tel, hisz már BENT megélte azt a tisztulást.
A tisztuláshoz az erőt, a „SZER” ETETŐ energiáját a NIBIRU tolta be a TÉR-be tavaly TAVASSZAL... Először... Aztán EMANUEL másodszor...
A SZER energiájával azonban csak az tud összehangolódni, aki maga is a SZEREN JÁR.
Azaz TISZTA.
Ez ennyire EGY-SZER-Ű.
Aki TISZTA, az TISZTESSÉGES, annak van TARTÁSA és JELLEME, az TISZTELETTEL van a MÁS-SÍK iránt....
Nem keveri a kritikát, a figyelmeztetést az ÍTÉLETTEL.
Mert aki „ÍTÉLETTEL” dobálózik, hamarosan ítéletet mond MAGA felett!! EZ a SZER REND-je. Aki nem érzi, majd megtapasztalja...
Egyébkén az ítélkezők már nem tudnak „átnyúlni” a „szakadék” felett, mely az Ó-és az ÚJ-világot elválasztja. MINDEN VISSZAHULL SAJÁT MAGUKRA!! Fantasztikus látni, ahogy mindenki tartja a tükröt magáról, ahogy megláttatja igaz MAG-ját.
Letelt a „hamiskártyások” ideje.

Az „újvilág”-ban lévők már „nem hagynak lábnyomot” az óvilágban, mert ők már kiszálltak a KARMA KARMÁBÓL. Ők már NEM NEHEZEK, mert már nincs rajtuk nehezék, sem kötelék...

„Kiúsztunk a lé(t)ből,mint a halak. S nem számít már kik hallanak. Kik vannak velünk,vagy éppen ellenünk…” (Zsiborás Márta)
Napunk kísérő angyala ma is CHAMUEL a szelídség, a béke angyala.

A BELSŐ BÉKE az a HEGY, amiről minden lepattan...
Ami LÁT és LÁTTAT...