"NYUGIVAN...."

... és ez most nem felszólításként értendő, hanem tényleg szétterülős-békés-könyöklős-ábrándos-majdleszvalahogy hangulatként...
Amikor érezzük, hogy „jóezígy”. Mert tényleg jó...
 
Zsiborás Márti mondta épp az imént, hogy január 7-e van és pontosan olyan, mint a „teremtés 7-ik napja, amikor a teremtő megpihent”.. Ha belegondolunk, valóban ilyen érzet hatja át a levegőt...Igen.
Visszapillantva január elsejéig, tényleg olyan, mintha az elmúlt 6 napban megélhettünk volna egyfajta ÚJVILÁG-TEREMTÉST, aminek lezárásaként ma eljött a pihenés ideje.
Elsején volt a legtisztább ég. Este ragyogtak a csillagok, élesen lehetett látni a Szíriuszt. MOST TÉNYLEG lehetett látni, ellentétben nyáron, amikor még az üzenete is rátett egy lapáttal, miszerint "NEM LÁTNI, hanem ÉREZNI KELL!" AKKOR és OTT valóban - hisz akkor jött el Emanuel energiája....Ami onnantól mindent ÁTÍRT és mindent FELÜLÍRT...
Most, elsején, a TISZTA ÉGBOLT alatt érkezett meg éjjel az „ÉJJELI ÜZENET”, amit 2-án tettem ki.
Miről volt szó ebben az üzenetben? A TISZTA-s-ÁG-ról, az EREDET megértéséről... A SÖTÉT-s-ÉG és a FÉNY mibenlétének a LÉNYEGISÉGÉRŐL.
"Eredet, lény-ÉG-iség"... mint egy új kezdet...
Majd arról, hogy MIT HOZ 2022....
 
A rákövetkező napok, már „homályban” teltek....
A csillagok nem voltak láthatók, vagy nagyon gyengén. Tegnap is csak a Hold és mellette közvetlenül a JUPITER volt élesen kirajzolódó.
Ma talán újra tiszta éjszaka elé nézünk... mivel minden LETISZTULT, megBÉKÉLT...
Ugyancsak Mártival beszélgettük, hogy 12-ig le fog játszódni MENTÁLIS síkon mindaz, ami majd 13-a után átfordul a megvalósulás síkjára. Kétszer hat plusz 1. KÉT SÍK és középen az ÁTFORDULÁS. Mi a 13-as szám? A "halál", az átfordulás száma. Egy magasabb síkra. 13-ik volt Jézus a 12 apostol mellett...
Ha megemelem eggyel a12-t és kétszer 7-ből indulok ki, középen megint a tengellyel, az 1-el, akkor 15-t kapok, ami az „ördög” száma vagy lapja a 12-esség "akasztott" felfogása szerint, hisz az ÉN-ben megnyilvánuló MÁGIA ereje az EGY ÉN-ben a HAT ALOM uralói számára félelmetes, ezért gyorsan beletöltötték az elrettentés mérgét... Pedig a „teremtő” minőség, az 1 és az 5 az, ami képes létrehozni a 6-ot, a két sík harmoniáját...
Ha ezt is tovább emelem a 8-8 szintjére, középen az 1-el, akkor eljutok a 17-hez, ami 8, ami SATANA száma, ami a HATÁR....
Érezhető a számokban megbúvó „kozmikus varázs-tudás”?
Ami az érzékeléseken keresztül szó szerint mindent érzékelhetővé tesz?
 
Tehát ALAKUL a MÁS SÍK....Itt... a 7-esség rendszerében, ami a SZEMMEL LÁTHATÓ tartomány rendszere.
A láthatón TÚL egyelőre, MÉG a láthatatlan, de annál inkább ÉREZHETŐ síkon. Ami MAG-unkban zajlik. (10.01-et mutat épp az óra... tehát? Megint megérkezett a rábólintás...)
Ha ebbe a folyamatba most csak egy kicsit is belegondolunk, de leginkább beleérzünk, akkor tökéletesen megérthetjük a külső, világi folyamatokat – melyek ADOTTAK, a mi feladatunk CSAK MEGÉLNI ŐKET!
Mit ezek a folyamatok?
 
Már sokszor végig mentünk rajtuk: 2018-ban egyfajta lezárás, átfordulás, 2019-ben a lelepleződések, 2020-ban karmikus kötések, kapcsolatok levágása, magunkkal és magunkon kívül, 2021 egy nagy előrelépés az ÁTVÁLTÁS egy más síkra, 2022 pedig a nagy döntés...
 
A maszkolás, a járvány, az oltások semmi mást nem szolgáltak, mint egy óriási TESZTET az emberiség ELMÉJÉT illetően: mennyire programozható, mi az a határ, ameddig irányítható. Közben, a „parasztvakítás” mögött, megtörtént a világ hatalmi viszonyainak az átrendeződése, ami „rendes” gazdasági válságot robbantott ki. Előre megtervezetten, hisz ebből csak a szervezők képesek a hasznot kivenni... Mert haszonelvű az egész világrendszer...
Ugyanakkor egy kozmikus LEHETŐSÉG is megnyílt az ÁT-HANG-olódásra!!
Ki élt vele? Ki ismerte ezt fel?
Csak az, aki KÉP-es volt MAG-ába fordulni.. Azaz, akinek megvolt a belső látása hozzá...
Náluk bekövetkezett a MAG-ukra ébredés, annak minden kozmikus és lénységi hozadékával egyetemben. Ők már nem megvezethetők, nem irányíthatók...

Jelen külcilágunkban már LÁTHATÓ, hogy a pandémia lufija kipukkad, a hülyítés már nem folytatható.
Aki figyel, érzékelheti, hogy készítik a következő játszmát: a FÖLDÖNKÍVÜLI témakörben.
A laposföld-teoriától kezdve a már létező életen a Marson át, a megszálló hüllőlényekig, szép lassan adagolva, érkeznek az információk, ami majd az egész vallási és hitrendszert hivatott megborítani és széjjelzúzni. Ha nem lesz semmilyen kapaszkodó sem, akkor lesz „kész” az ember. Kész a teljes irányítottságra. A zombi életformára....
Ez lesz az ELMÉSEK minősége.

Viszont, aki már MAG-ába SZÁLLT, és tudva tudja, hogy HOL van a VALÓS LÉ-T, az kívül marad az egészen (10.10 – mert ÁTFORDUL egy MÁS SÍK-ra), ugyanis BENT marad...
MAGÁBAN... Csendben és békében, mert tudva tudja, hogy BENT van a valós létezés és nem kint a káprázatok birodalmában...

Ma rezegjünk együtt a nyugalom lehetőségével, „terüljünk szét mint az Alföld” – és ne hagyjuk semmivel sem kibillenteni MAG-unkat. "Edzés" van. (10.11 – az ERŐ száma), mert a feladat az egyes állapotok MEGÉRZÉSE és ÉRZÉKELÉSE. Miért? Azért, hogy mindig és bármikor fel tudjuk idézni magunkban, amikor majd szükségünk lesz rá!

Napunk kísérő angyala ma CHAMUEL, a SZELÍDSÉG angyala..
Ő képviseli azt a belső békét és nyugalmat, ami a SZELÍDSÉG EREJÉT adja. „Az én békémet adom nektek” – mondta Emanuel. Nos, ez az a belső szelíd erő, mely mindenen felül tud emelni....