Mi várható országunkra 2022-ben?

Ezt az összefoglalót a 2022-es videohoz írom, mert úgy látom, hogy a video végén, az országra vetett kártya értelmezése már elsikkad a sok információ között és nem jut rá elég figyelem.
Ezért itt összefoglalnám....

 

"Ez az éved sorsfordító léted mezején. szinte minden más irányt vesz, mint az elején. Beavatódsz önmagodba, s kiterjedsz általad. S most érzed meg igazából, hogy valódi lénységed mely irányba halad. Megszólalt a harang. S te megmutatod végre MAGAD. Nem kell mást tenned, csak engedd, hisz a folyamat halad. Történik minden úgy, ahogy történnie kell. Sokmindenben hittél, de itt már teljesen más a HIT TÉR. S átítódik tenmagodba, mert te már ITT élsz." (Gyulainé Horváth Krisztina)

„Kettő, nulla, kettő, kettő
Hat-almadban az új esztendő” – fogalmzta Horváth Ágnes természetgyógyász.

Mindkét megfogalmazás ZSENIÁLIS...
Tulajdonképp nem is szorul semmiféle magyarázatra, mert aki ÉRZi, az ÉRTI is.

A „jövő JÖVŐBEN” pedig "Kevesebb beszéd, s több cselekvés, mi vár."...a TISZTA KÉK-s-ÉG valamint az IBOLYALÁNG cselekvő energiájának az összeolvadásával...
Ez már TÉNY-LÉG-esen egy más világ lesz.

Amit a NAP és a PLÚTÓ együttállása minden bizonnyal „lázba fog hozni” ami már január 13-tól érezhetővé fog válni....

De a NYITÁNY-t nem a LÁTHATÓ konstellációk adják meg, hanem épp a láthatatlanok, mint ahogy január 2-től fogva nap mint nap érezhető.

Általánosan elmondható – lsd „2022” c. videoban -, hogy ez az év a DÖNTÉSEKRŐL és a TÁRSULÁSOKról fog szólni. Valamint az ÉRZÉKELÉSről.
Annak az érzékeléséről, hogy MINEK JÖTT EL AZ IDEJE?
Mert amikor eljön az IDŐ, akkor DÖNTENI kell. Erre vagy arra? És KIVEL? És milyen MINŐSÉGBEN??

A MI-NŐ-S-ÉG alapvető kritérium lesz. Ez adja meg az egész év és az egész eljövendő idők ÁTFORDULÁSÁT és ALAP-HANG-ját.
MI NŐK.
MI. Együtt. Együtt egymással, ahol az EGY és a MÁS, mint EGY és EGY képes lesz EGY SÍKRA kerülni – ami már egy MÁS SÍK lesz (egy másik sík, egy másik rezgéstartomány, egy más működési, létezési szint), ahol EGYÜTT-EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT tudunk immár egységben LÉTEZNI.
Amikor nem a hatalom, a leuralás lesz az alapvető szellemi irányvonal, aminek mindenki csak kizsigerelt rabszolgája lehet, lebutítva és elnémítva, hanem immár MAG-ára ébredve, megélve és megértve és tudva, hogy KI Ő, képes LÁTNI és ÉRZÉKELNI a kozmikus összefüggéseket, az isteni lényegiséget, mely MAG-unkban van és nem rajtunk kívül.
Legfeljebb csak annyiban, hogy a MÁSIK-ban is benne van.
Tehát? Mindenkiben ott van!! Ki a mindenki? MIND ÉN. Azaz, mindenki ÉN.
NEM egy külső atya-valakihez kell imádkozni és tőle erőt kérni, hanem itt az ideje felismerni: MI MAGUNK vagyunk tenmagunk ISTENEI!!

Ennek a pillanatnak KELL egyszer legalább mindenki életében ÁT-ÉG-nie, azaz az ÉG-ről „lejönnie”.
És ha már átégett, akkor érezve tudjuk és tudva érezzül, hogy miként viszonyuljunk igazán a másikhoz...
Semmi esetre sem úgy, mint most.

A MÚLT LEZÁRUL.

„Hisz benned él minden szavam, a tudásom, s az EGY AKARAT.
S ha feltárul TEN-MAG-ad,
ez a folyamat fenekestől átfordítja eddig hitt világodat.
Nincs erő, mely megállítana.
Átíródik benned minden pillanat.
Máshogy látod majd eddigi léted,
s csak az marad melletted, ki-mi teérted éled.
Nincs más út, hisz ezért vagy itt, s eljutottál idáig.
A múlt, tudd, megszűnik. (Gyulainé Horváth Krisztina)

Tehát, 20-22-ben VÁLASZTANUNK KELL.
No, nem a pártok között, hanem a SZELLEMISÉGBEN!
Ez a választás lesz minden további esemény és irány alapja. Mind az egyéni, mind az országok és a világ életében.
A döntés, a választás még az első negyedévben meg fog történni. Milyen formában?
Nem kötik az égiek az orrunkra, nem láthatunk bele, mert NINCS JÓSLÁS.
Csak IRÁNYMUTATÁS van, de az is csak a legközelebbi PONTIG.
Aztán ha azt a pontot elértük, ami valószínűleg egybeesik egy egységes átalakulással, majd onnan, ÁTLÉPVE a küszöböt, saját DÖNTÉSÜNK alapján  – és csakis akkor – kaphatunk majd belelátást a továbbiakba. (Erről írtam a 01.04-i Rituáléban, javaslom elolvasásra...)

Az alábbi jóslás, igazából nem jóslás, hanem az asztrológiai HÁZAK alapján kirakott ELŐRE TEKINTÉS, hogy a következő év mit hozhat az egyes életterületeken. 

1. Minden jóslásnál elsőként az ASZTROKOCKÁKAT szoktam kidobni, mert a fő irányvonalakat mindig tökéletesen megmutatja.

URANA – 1 – IKREK

Kezdjük az 1-es HÁZZAL: ez az országot jelöli.
Ikrek: jelez egy KAPUT és jelzi a KAPCSOLATOKAT is. Az együttműködést, a társulásokat,a kommunikációt.
URANA : ő mindig a SZABADSÁG, a felszabadulás, a hirtelen változás és szellemi felismerések „felelőse”.
Tehát mit üzennek együttesen?
FELTÁMADÁST.
Ebben az évben MAGÁRA talál az ország.
Nagy lendülettel szabadul meg kötelékektől, társaktól, partnerektől, akik már gátolták önmaga megélésében és megvalósításában.
Az  ország szó szerint egy „kapun fog átlépni”, amit egy egészen MÁS SÍKra, egy más működési mechanizmusba fogja terelni. E működésben is lesznek természetesen társai, de olyanok, akikkel immár fejben és anyagban is eredményesen, NEM ÉRDEKVESZTÉS mellett tud együttműködni.
(Mindez már a 2019-es jóslásban is látható volt)

2. Mit mutat az ASZTROKÖR?

Az asztrokörben az egymással szemben álló házakat mindig EGYÜTT nézzük, mert a szemben állás nem feszültséget jelent, hanem KIEGÉSZÍTÉST.

I – VII-es ház: „Én” és a külvilág.
ÜZENET és KISPÉNZ.

Az ország életében nagy változás fog érkezni. „Személyiségében” teljesen meg fog újulni, ami elhozza a szellemi és anyagi bőséget.
A kapott lehetőséget lépésről-lépésre tudja majd, ÖNERŐBŐL megvalósítani. Nincs „ugri-bugri”, idekapok-odakapok. Megfontoltan, magabiztosan kell haladni a kitűzött cél felé.
Ha így teszünk, akkor bízhatunk a felsőbb vezetés támogatásában. Legyen az égi – vagy földi.

2-8-as ház: LÁTOGATÁS-SZERENCSE

ez a két ház az anyag és a szellem viszonyát jelöli.
Természetesen csak az tud az anyagban megnyilvánulni, ami már adott a szellem világában.
A SZELLEM, a vallás, az okkult témák területén a SZERENCSE nem kíván magyarázatot: olyan fordulat érkezik, ami megtöri az eddigi LÉLEKNYOMORÍTÓ vallási behatásokat és felszabadítja a tudatot, a gondolkodást a kötelékek fogságából.
Természetesen ez kihat a fizikai síkra is: ÚJ szellemi vezető lészen, aki egy NŐ.
Vagy legalábbis NŐI LELKÜLETŰ. Nem a mai kiforgatott gondolkodás mentén, hanem tiszta önvalójában: aki ÉRZI a világ működését, mint ANYA és tudja, mit jelent a magyarok NAGYBOLDOGASSZONY-tudata. Ennek szellemiségét igyekszik, mint EREDENDŐ tiszta minőséget a helyére visszaállítani. 

Másik irányból nézve: az ország megszabadul eddigi, őt rabságban tartó felsőbb vezetőitől, irányító befolyásoló hatalmaktól (pl az Unió), ami nagy szerencsét jelent ránk nézve.
Ez a felszabadulás hozhat MÁS partnereket, erősebb államokkal való szövetséget, ami előnyökkel jár.

3-9-es ház: GONDOLAT- HAMISSÁG

a 3-as ház a SZOMSZÉDOS országokat jelzi. A 9-es pedig a hosszútávú terveket.
Mint látható, a szomszédokkal az együttműködés ÁTGONDOLÁSRA kerül. Ez hosszú távon lehet, hogy viszályokat fog generálni. Vagy nem fog egyformánn tetszésre találni. 
Ha belegondolunk, hogy most egy teljesen MÁS SÍK indul útjára, melynek a RÉGI, EREDETI HELYZET helyreállítása is része, az eddig elhazudott IGAZSÁGOK kimondása, ami felülbírálásra késztethet minden jogtalan bitorló országot – akkor természetes, hogy ez a lap megjelenik.
Itt válik fontossá a KISPÉNZ lapja: a megfontolt lépések a kulcs, mert csak akkor marad velünk az égi támogatás. Ha az IGAZSÁG helyreállítása nem indít el semmiféle harácsolást és bosszút.

IV- X-es ház: SZOMORÚSÁG – TOLVAJ

A „Szomorúság” lapja NEM jelent szomorúságot, hanem sokkal inkább MAGÁNYT.
ÖNÁLLÓSÁGOT, saját döntéseket, egyéni utat. Mint a Tarotban a REMETE lapja.
Jelen esetben ez a lap a NŐI MINŐSÉGnek, mint ALAPMINŐSÉGNEK a helyreállítását jelzi.
Tudjuk, hogy Magyarország BOLDOGASSZONY ORSZÁGA. Akkor épp itt az idő – mely el is jön -, hogy ehhez az EREDETHEZ visszatérjünk.
Egy KAPUHOZ érkeztünk: az eredeti REND visszaállításának a kapujába, amely meghozza egyben az önállóságunkat is. Újra MAGUNK urai lehetünk, mint nemzetállam.
Mit fog ez hozni? Mi vár ránk a KAPU túloldalán?
Ebbe NEM LÁTHATUNK bele!
(Erről beszéltem, hogy NINCS JÓSLÁS egy adott ponton túl. Addig is csak a közvetlen irány látható és nem több)
A "TOLVAJ" a TITOK lapja. Nem láthatjuk, mit hoz vagy mit visz a jövő....
Lehetne esetleg úgy értelmezni, hogy az önállóság veszteséggel jár, mert meglopnak minket - de ezt a lehetőséget a többi lap egyértelműen cáfolja.

5-11-es ház: VÁGY – SZERELMES FÉRFI

az 5-ös ház az egyéni horoszkópokban a gyermek, a szerelem, a vállalkozás háza, a 11-es pedig a felszabadulásé, az önállóságé, a függetlenségé.
Nos a „VÁGY” és a „SZERELMES FÉRFI” pozíciói azt mutatják, hogy a „szaporulat”, a „vállalkozások” terén egy TELJESEN ÚJ világ felé nézünk. Ami közösen jelent egy MÉG ISMERETLEN JÖVŐT.
A függetlenséget a „Szerelmes férfi” lapján keresztül, augusztus óta EMANUEL erőtere biztosítja mindannak, aki vele együtt rezeg. Ez a „Minden jóravaló ember élete jóra fordul” iránya – ami természetesen nem csak 1-1 emberre vonatkozhat, hanem akár az egész nemzetre is.
Fizikai síkon a Szerelmes férfi olyan személyt jelöl, aki az ország függetlenségét eléri és egyben megteremti annak a lehetőséget, hogy egy új jövő felé tekintsen mindenki, aki ebben részt akar venni és hajlandó maga is megújulni, másképp gondolkodni.

6-12-es ház: SZERENCSÉTLENSÉG – PAP

A 6-12-es házak viszonya a karmikus körök lezárásának a tengelyét adják.
A „Szerencsétlenség” lapja egy nagyon szerencsétlen elnevezés, mert semmi köze semmiféle szerencsétlenséghez. Ez az „ELÉG VOLT!” lapja. Hisz látható a képen: ELÉG, ami idejét múlt.
A múltból pedig mit visz tovább a NŐ, aki a további NŐ-vekedés kulcsa? A gyermeket.
A gyermeki mit jelképez? A MAG-ot, melyből majd KI-CSÍ-RÁ-zik egy új élet.

Tehát?
Nagy lezárásokra fog sor kerülni. Amibe a járvány és minden hozzá kapcsolódó dolog is beletartozik. Lerántódik a lepel a hazugságokról, a megtévesztésekről és immár VÉGE LESZ ennek a körnek.
Meg a KOR-KÖR-nek is.

A PAP lapja a LÉLEK terén a HITET, a HŰSÉGET és a FELVÁLLALÁST jelenti.
Felvállalni magunkat, bízva a megadatott lehetőségekben, az ISTEN-ben, aki TEN-MAG-unkban nyílvánul meg, hisz nem egy pap fogja az Eget a Földdel összekötni, hanem az „ÉN”.
Mind ÉN KI...
Most minden "mustármag" hitre szükség van ahhoz, hogy a mozdulatlannak látszó hegyeket együtt odébb toljuk....