Üzenet

Üzenet  érkezik                                                                                            2021-12-14

 

Üzenet érkezik, figyelj most jól reám.
Sohasem vagy egyedül, ezt te jól tudod már.
Nemsokára megnyílik az égi „portál”.
Égből jövő erő, mely benned lakozik,
S a kapu mely feltárul, tebenned mutatkozik.
Nincs más külső hatás, csak mi belőled fakadó.
Engedd hát meg végre magadnak,
hogy életre keljen benned a MIND ÉN-re ható MINDENHATÓ.
Te csak tágulj bele szívednek terébe,
S engedd meg magadnak, hogy mi ott bent van, mindazt megéljed.
Tengernyi varázs, s megannyi csodás megtapasztalás, mi vár reád.
Csak engedd, engedd meg magadnak, hogy megnyílj magodban,
s félelem nélkül szárnyalj a magosban.
Itt van az „idő”, mely nincs is és van is.
Csakis tetőled függ, hogy gátol vagy segít.
Emelkedj felül Téren és Időn,
hisz valódi „jövőd” a jelenedben szövöd.
S az időnek szövetét te szövöd újjá,
s te pengeted meg létednek minden egyes húrját.
Nézz fel az égre, s emeld fel a fejed.
Érezd a lángod, s szívedben a TERED.
Tágulj csak tágulj, létednek mezején,
hol az vagy, aki vagy-OK, ki örömlétben éldegél.
Tudd hát magod, s azt, aki vagyok.
Hisz nálam nélkül nem létezel, mert az EGY aki VAGYOK.
Te érted létezem, vég nélkül, szüntelen.
S a szerelemnek dallamára „hárfámat” pengetem.
Mely dallamnak ritmusa a MINDENEN átrezeg.
Szívedben dúdolom MAGODNAK dalát,
te csak kövesd e ritmust, s dalolj velem, bennem, tovább.
Csodás az érzés, mi megtölti szívemet.
Csak arra kérlek, hogy TUDD magodban HITEDET.
S tudd, hogy mindez benned mindig ott rezeg.
Hisz eredendő lénységed erre született.
Áldott vagy, ezt soha el ne feledd.
Mert áldott a Lény,
áldott a Tér, mely benned újra életre kél.
Örülj a mának, az igaz-s-ág szavának,
s tartsd meg ezt az érzést, mi örömben tart a MÁ-ban.
Örülj a létednek, hogy önmagodat ébreszted,
hogy minden csoda tebenned.
S hogy tudod, a forrás, aki vagyok, mindig benned,
s szüntelen táplálom a „kelyhed”.
S az örök egy jelenben,
az EGY vagyok veled, aki TE magad vagy,
Ki örökké ltétezel.
S mint örök egy létező,
a szerelemnek tiszta lángja
táplál örömlétben téged tovább a MÁ-ba
e létmezőn.