ELKÖTELEZŐDÉS

 
MOTTÓ: ELKÖTELEZŐDÉS
 
Mindenek előtt kívánok Mindenkinek – MIND-ÉN-KI-nek – boldogságban, BŰ-S-ÉG-ben, SZER-ELEM-ben teljes új évet!
Legelső kártya, amit éjfél után húztam, immár az új ÉV-re, mint irányadó üzenetet, az ÜZENET lapja lett.
Ma reggel a VÁGY jött mellé - s ezáltal elmondható, tökéletes kombináció e két lap, hisz az „Üzenet” a haladás, a megújulás, a továbblépés, a „Vágy” lapja pedig a JÖVŐBE tekintés. Az ELŐRENÉZÉS. A FÓKUSZÁLÁS.
Tehát?
 
Lendülettel, kitartóan haladunk a „jövő JÖVŐ”-höz vezető úton.
Tegnap "továbbállátunk" - ma pedig megkapjuk a lendületet a további iránytartáshoz.
„Elköteleződés”.
Nem szeretem nagyon ezt a szót, mert benne van a „kötél”, ami mint tudjuk nem egy jó tartalom, hisz akár a nyakunkon is maradhat, ha „kötelékeinket” nem dobjuk le egy idő után...
Talán inkább a FEL-VÁLL-alás lenne a megfelelőbb kifejezés.
Ebben ott a FEL és ott a VÁLL, a TARTÁS, az EGYENSÚLY jelölője is.
 
Tehát FELVÁLLALÁS...
 
Ennek üzenete érkezett ma mindegyik tanítványomnál, mert többeknél megjelent a HÁZASSÁG, vagy a GYŰRŰ, vagy a PAP lapja.
Az én asztrokockáim az OROSZLÁN jelét, SATANA-t és a 4-es házat dobták ki. Ebben a kivetésben ugyancsak látható a felvállalás, ami az ALAPOT adja. Mint a VÁLL. Amire támaszkodni lehet. Pontosabban építeni.
 
A „Teremburán” a Nap most „jön le” a Tejútról. Magába építve mindazt a szellemi töltetet, amit az elmúlt hónapban „felszívott”. Most jön a MEGVALÓSÍTÁS időszaka.
A Nap trigonban, azaz KIEMELŐ-HARMONIZÁLÓ fényszögben áll a KOS csillagkép lábánál baktató URANA-val.
Mit pulzálnak ők így ketten nekünk?
Mindenképp a SZELLEMI MEGÚJULÁSt. A FELÜLEMELKEDÉST.
 
Ezt már éljük jó ideje, de most ez a felülemelkedés megtöltődik a Tejúti minőséggel. Az ISTENTUDAT tisztába tételével, mely már önmagában egy KIGYÓGYÍTÓ, KÍGYÓ-GYÚL-ó minőség. Hisz ha a MAG rendben van, akkor minden más is, mi belőle eredő...
Egy új ÉV-KÖR indítónak, „nem rossz felütés”....
 
Az ÜZENET lapja a FELSŐBB VILÁGOK „int-elemei”-t jelzi.
A felsőbb világok BŐSÉGÉnek kiáradását.
Ezt a kiáradást azonban csakis akkor tudjuk befogadni, ha ezzel a hullámmal haladunk. HA NYITOTTAK vagyunk. Vagyis?
JELEN vagyunk a JELEKnek a JELEN-ben!
 
Akik ezt teszik, főleg mióta AUGUSZTUSBAN eljött EMANUEL – ők a bőrükön érzik, hogy ez a „jelen lét” miként működik.
Ha valaki akkor VETTE az ADÁST és FELVÁLLALTA az ÉRZETET és ráült a hullámra, már BŐSÉGesen megtapasztalhatta, miként szabadul meg és fel a lehúzó kötőelemektől, kapcsolatoktól, helyzetektől, és miként válik LÉG-iessé, könnyeddé, és miként oldódnak meg szinte maguktól a dolgai.
Mint tudjuk, mindig az azonos vonzza az azonosat.
Az azonos hullámon rezgők egy húron pendülnek, vagyis HARMONIÁBAN vannak, így rezegnek össze.
Megtalálják egymást.
Így épül, alakul egy új közösség, melynek alapja a SZÍV-BÉL-iség.
 
Nos, mint látható, ez a BŐ-S-ÉG-hullám visz minket tovább az új jövő felé – de nem feledhetjük: ehhez MAG-unkat kell ADNUNK!
A FEL-VÁLLALÁS alól nem lehet kibújni. Illetve lehet, de akkor más lesz az irány...
Kell a HŰSÉG, kell a KITARTÁS.
Kell a TISZA SZÍV és TISZTA ÉSZ.
Kell a LÁTÁS, kell a JELENLÉT.
TOVÁBB-ra IS.
IS-Aval IS-IS anyával.....(erre most rá is tüsszentettem..)
 
Napunk kísérő angyala ma METATRON, az „IBOLYALÁNG” angyala. Ő mindig a CÉLOK, a CÉL és OK-ok REND-be rakásában tud minket támogatni.
Az IBOLYALÁNG a BÖLCSESSÉG lángja. A bölcsesség pedig a legjobb SZÍVSZŰRŐ, mely kívül tartja a „habzást”.
Segít a fókuszálásban, a tiszta érzékelésben és látásban.
Az Ibolyaláng „nem lila köd”, mely ködösít – hanem épp ellenkezőleg: a szellemet ÉL-esíti, teszi ÉL-ővé....Kiégeti a szellemi salakot....