NAPFORDULÓ

(Ma megint kicsit hosszú lesz.....)
 
 
Jelen csillagállások szerint ma van a legrövidebb nappal és leghosszabb éjszaka..
Valamikor ez a forduló 13.-ra esett, ezért szolgálta ez a nap az elmélyülést, a MAG-unkba fordulást, egyben egy szakasz lezárását, a ki- és átértékelést, és a következőbe való előretekintés kíváncsiságát, a jóslásokat.
 
Maga a 13 is egy fordulat (nem véletlen, hogy a HALÁL és JÉZUS tartoznak hozzá), - aminek ALAPJA egyébként a HOLD járásához köthető. Amikor még a holdhónapok adták az IDŐ MÉRÉSÉT, a tudását mindannak, hogy MIKOR MINEK VAN ITT AZ IDEJE - akkor még REND volt...
Aztán, amikor a "fényességes Nap", illetve az arra "kódolt program" megborította ezt a Rendet, azonnal félelemmel töltötte meg a 13-as számot, valamint "kÍsértőnek" deklarálta a Holdat, valamint "elboszorkányosítta" a NŐT, aki a Holddal rezeg össze....
Ezzel elkezdődött az ISTEN torzítása....a HAMIS ÁG szellemi világa...
Az IDŐ és annak mérése szempontjából SEM ugyanaz, hogy „hány óra van”... vagy hogy minek VAN itt az IDEJE?
Ugye érzékelhető a hatalmas különbség?
 
NEM a NAP határozza meg az IDŐMINŐSÉGET, hanem a Hold.
A Nap az idő MÚLÁSÁT mutatja csupán - ráadásul ennek számolását is a "kezünkbe adta" az ÉG: hisz 10-10 ujjat adott.
10 van „fent” a kezünkön, és 10 van „lent” a lábunkon.
Nappal és éjszaka egyensúlya „belénk van kódolva”.
Ez azért érdekes, mert a 9-es szám MÁR a TELJESSÉG száma.
A 10 egy másik SÍK, egy MÁS SÍK, már az ÚJ szint, az átfordulás jelölője. Erre a MEGÚJULÁSRA emlékeztet a 10 ujj!!!
 
Az „anyajogú” népek régen a HOLD természetes RENDJÉBEN ÉLTÉK az IDŐT a TÉRBEN.
Aztán jött „valaki és valami”, ami az egészet FELBORÍTOTTA, átpolarizálta, kibillentette a tengelyéből.
Minden, ami tengelyéből kibillentett, az FERDE.
„FERDE HAJLAMÚ” – lehet mondani.. És igen, az is! Az egész világszellemiség ferde hajlamú.
A nyelvünkben nem véletlen ez a meghatározás, még arra is, hogy ha valakinek „ferdén áll a szeme” – akkor bizony az illető jellemében is „ferde”.
 
Világunkban mindenhol tettenérhető a „ferdeség”, kezdve azzal, hogy egy szakállas hYmségi figurát rittyentettek istenképnek Babba Mária feje fölé, jelezve, hogy „ki az úr a háznál”, aki dörgedelmes ujjmutogatással akarja a jónépet „fegyelemre szoktatni”. Nagyon jól tettenérhető ennek a fegyelmezésnek minden hozadéka az iskolai nevelésben, aztán a szívtelen és szeretetet nélkülöző „atyai szigorban”, a „te érdekedben büntetlek” módszerben.
Eredmény: megtört lelkek, a szívtelenséget továbbgörgető, de fegyelmezett rendszerszemlélet, keserűség, hiábavalóság, fájdalom és szenvedés az anyag, a pénz, a befolyásolás, a hatalom érdekében. Mert mióta a „ferde hajlam” a mérvadó, azóta NINCS TISZTESSÉG, mert NINCS TISZTASÁG, a tisztasággal együtt pedig kiveszett a TISZTELET IS.
DE!!!
Mint tudjuk, ez a KOR-KÖR-körbeért, a „Mindent változtass meg, amit LEHET” kihívása és lehetősége eljutott a „lehet” határáig, mert már gőgjében azt akarja megváltoztatni, amiből fakadt.
A „Fény” uralni akarja a „Sötét-KÉK”-et, amiből vétetett.
A HYM uralni akarja Boldogasszonyt, kiből vétetett.
Nos, ez az a HATÁR, az az ÚT, az a TENGELY, amit NEM LEHET ÁTLÉPNI. Az Orion FELETT a TEJÚT!

Hiába a torz világszemlélet minden törekvése: elérte tenmaga határát és saját módszere, a „mindent változtass” meg lesz pontosan az az út, ami a HELYREÁLLÍTÁST megvalósítja az ÁLLANDÓSÁG, a STABILITÁS, a BOLDOGSÁG, a BŐ-s-ÉG visszaállítása érdekében.
Hisz ami ISTENI, az ÁLLANDÓ.
Ezt ÉRZI magában minden ember.
EZT az állandóságot keresi, erre vágyik. Vágyni pedig mindig csak arra tudunk, amire EMLÉKEZÜNK, mert TUDJUK, hogy LÉ-T-ező.

Az ÉLET ÁLLANDÓ – benne a változás pedig egy ILLÚZIÓ.

A "beavatás" útja, a Tarot "beavat" a TORZÍTÁS 12-es rendszerébe - de az Igazságot nem tudja kitörölni. Ezért lesz a 12-es lap az AKASZTOTT, a FEJE TETEJÉRE állított, KIBILLENTET tengelyű világ-szellemiség, az ILLÚZIÓ lapja. A figura FEJJEL LEFELÉ lóg egy T-KERESZTEN (ami a TAU, az átfordulás keresztje). NINCS ráláncolva, FÉLIG szabad. Tehát, HA AKARJA, bármikor TALPRA ÁLLHATNA és TENGELYBE KERÜLHETNE.
HA....akarNÁ...
HA megteszi, a 13-ban átfordul, megékrezik az ÉGI folyamba és eljut tenmaga MAG-jába, a 14-ben, ráébred saját mágusi képességeire.
Ha MŰKÖDTETI ezt az erőt, megteremti a belső-külső harmoniát a SZER ELEM energiaterében.
Ez a 15-ös lap, amit a TORZÍTÁSBA BEAVATÓK "ördögi módon" az "ördög lapjának" minősítettek.
Nos, EZÉRT NEM TANÍTHATÓ MÁR a Tarot - mert AL-jas, és a hamis ÁG tükre!!

Visszatérve a 12-21-hez: a 21 a 12 inverze. Tehát az "Akasztott TALPRA ÁLL".
A kettősségből eljut ÚJRA AZ EGY-s-ÉG-be.
Maga-MAG-ába. (E két számviszonyáról a Skorpió Akadémia yt-oldalán a „számos” videokban sok szót ejtek. Akit érdekel mélységeiben, nézze meg....)
A 21 a Tarotban a VILÁG lapja.
Mi a VILÁG? A "megvilágosodás" által elérhető MAG-ra ébredés.
Köze nincs a "fényességhez" - sokkal inkább a belső KITERJEDÉSHEZ.
Mind a 12, mind a 21 a 3-at adja ki.
A 3 mit sugall? A HARMONIÁT.
Akár "akasztott" pozícióban, akár "rendben" vagyunk: CSAKIS rajtunk áll, hogy megtaláljuk benne a harmoniát! Ami az EGY!
A 3 még a JUPITER száma is.
Ki ő? Az IGAZSÁG, a NŐ-vekedés, a továbblépés jelölője, hisz az ÉLET a JÓ PI TÉR-ben tud csak JÓL működni....
A két 3 kiadja a 33-t. JÉzus életkorának a számát.
Mi a 33?
A BÖLCSESSÉG száma.
NEM a TUDÁSÉ - hanem a bölcsességé. Nagy különbség...
AMiből az ÁTFORDULÁS fakad.
(leírva 9.19-kor.....)
 
Az "Ó-KOR-KÖR" végső futama a „járvány” kitörésével indult.
Hatalmas KAPUKAT és LEHETŐSÉGEKET nyitott meg az ÁTHANGOLÓDÁSHOZ, a kilépéshez, a kifutó világszellemiségből.
Mindannak, aki "VETTE AZ ADÁST".
Aki nem, az láthatóan elhisz már mindent a káprázatból.
A káprázat mesteri manipulátora a MÉDIA. Az, aki teljességgel a hatása alá került, "SZÍV-TELEN" ember, mert semmit nem érzékel a MÖGÖTTES hatásokból. Ő az ELME megszállottja, ZOMBIJA.
Teljesen mindegy, hogy épp a hírektől vagy a másik oldal, a konteo részéről. BÁRMELYIKET "KAJÁLJA", ZOMBI VÁLIK BELŐLE.
 
Kilépni csakis a SZÍVBÉLI átbillenés által lehetséges.
 
Ezért hangsúlyozom újra és újra: HA AZ ISTENKÉPET MEGVÁLTOZTATJUK magunkban, rájövünk, hogy az ISTENI MINŐSÉG NEm lehet más, mint BOLDOGASSZONYI és hogy EZ BENNÜNK VAN és nem kívül keresendő - akkor e pillanattól MINDEN MEGVÁLTOZIK BENNÜNK.
Felmegy a függöny, megnyílik az érzékelés birodalma és ki tudjuk szűrni a megtévesztéseket.
Eljutunk a KÁPRÁZATTÓL a VALÓSÁGBA.
 
Ennek LEHETŐSÉGÉT éljük most a "jövő JÖVŐ"-höz történő felhangolódás érdekében és útján.
A „Terembura” MINDEN konstellációja ezt a FEL-és ÁTHANGOLÓDÁST segíti, a belső MAG-munkát, mivel HOL ÉLJÜK az életet? BENT. És NEM KINT – minden látszat és elmeprogramozás ellenére.
 
A PLÚTÓ „hátulról tüzeli” a Vénuszt, azaz pulzálja a MAG-erőt a BŐSÉG, a TERMÉKENYSÉG, a NŐ-vekedés, a NŐ-LÉT megújulásához. A PLÚTÓ mindig „forradalmat” hoz. A Vénusz mögött az Istenanya „forradalmát”. Ráadásul a Vénusz megállt és megfordult, tehát MEGISMÉTLI az elmúlt heteket, csak majd más árnyalásban, egészen az ÉV VÉGÉIG!
 
A JUPITER, a "JÓ PI TÉR", ugyancsak a "PI", a NŐI ERŐTÉR jelölője.
A VÍZÖNTŐ csillagképben a MÚLT-KOR szellemi FERDÍTÉSÉT hivatott TISZTÁRA MOSNI az IGAZSÁG megtisztulása érdekében.
(Erre most a háttérben rátüsszentettek...)
 
SATANA a BAK és a VÍZÖNTŐ átfedésében „SORSSZERŰEN” rendezi a TISZTA JÖVŐT, amikor IDŐ és TÉR EGY-be ér, a KOR-KÖR váltáshoz, amihez elengedhetetlen az ÉLESLÁTÁS, a felülről való EGYSÉGBEN LÁTÁS képessége. De ezt megint csak BENT, magunkban tudjuk megélni és nem kint, hisz a külvilág CSAK DÍSZLET!
 
URANA gondoskodik az UR-i, az EGY-ÉG(y)-tudat felélebresztéséről (nos, éppen ezt TORZÍTJÁK a „Ferde hajlamúak” a genderelméleten keresztül.....), a "ferdítések" alóli felszabadulásról.
Urana lassú mozgású bolygó, egyhamar „nem fog továbbállni”, tehát a SZELLEMI MEGÚJULÁST folyamatosan pulzálja a Földnek, amit felfoghatunk egy "hosszútávú" ébresztésnek, tisztulásnak, felszabadításnak...
 
A NEPTUN, aki az ÉRZÉKELÉS „vizét” áramoltatja, a HALAK és a VÍZÖNTŐ átfedésében a LELKI FELSZABADULÁS és MEGTISZTULÁS lehetőségét biztosítja.
Tehát, látható, hogy minden a SZELLEM és a LÉLEK meg-és felszabadulásáról gondoskodik az EGY-ÉN érdekében.
Aki úgy EGY, hogy MIND...
 
DE:
A SZABAD kozmikus akarat döntését, azonban senki és semmi nem hozhatja meg helyettünk.
Mindig egyéni, hogy meglátjuk és MEGÉREZZÜK a lehetőségeket – vagy tompa, lezárt érzékeléssel és értelmezéssel, vakon és süketen követjük bééééééégetve a „főkolomposokat”.
Amikor én a csíksomlyói templomban azon füstölögtem magamban, miként engedheti meg Babba Mária azt a trutyit ott a feje fölött, hogy miért nem tesz valamit e földi szinten tenmaga védelmében – csak csendes és kissé gunyoros mosollyal súgta: „azt hiszed, hogy ez engem bármiben is zavar??”
Mondtam magamban: téged biztosan nem, na de itt minket??!!
Erre nem érkezett már válasz – de már ÉRTEM, miért.
Magamnak kellett RÁÉBREDNI és RÁÉREZNI, hogy ez VALÓBAN ÍGY VAN.
Mert a MAG-ot, az EREDETET, a TISZTA TŐ-t, a T-t, amiből minden ERED-Ő, azaz a "MIND-ÉN", minden EGY-ÉN, minden EGYES, "1-eske" – azt nem tudja egyetlen „szürke felhő” SEM BEZAVARNI!!!
Ugye ÉRTJÜK?
Ugye érezzük?
 
Napunk kísérőangyala ma, a FORDULAT napján AZRAEL.
Ő "SATANA minőség", aki a „MÁS”-világokból küldi „üzenetét”.
Aki segít és támogat, hogy ÉREZZÜK a fordulatot és NE RAGADJUNK bele a pillanat káprázatába!
HOgy ÉREZZÜK a SORSSZERŰSÉGET, azt, hogy MINEK JÖTT EL A RENDELT IDEJE a TÉRBEN.
Tegnap, bizonyos hírek meghallgatása után, dobtam magamnak kockát:
a NYILAS jele érkezett, a MARS, valamint a 9-es ház.
Azaz?
CSAK A jövő JÖVŐRE FÓKUSZÁLJ. Pont.
Hát, ennyi....