"KI-KELET"

 
 
Ma TELIHOLD van. Épp egy órával ezelőtt volt pontos szembenállása a Nappal, amit azért hangsúlyozok, mert ha valakinek „magos” álmai voltak, akkor nem volt véletlen..
A Hold a TEJÚTON halad és az ORION csillagkép előterében.
 
Mint tudjuk a „Kék vér” könyvekből: az orioni program, mely jelenleg a Fény és a 3D dimenziójának uralója, a „Mindent változtass meg, amit LEHET” programot pulzálja a terünkbe.
Ez az ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS minősége - ami egybéként meg CSAK LÁTSZÓLAGOS - na de ezt ÉRZÉKELNI KELL TUDNI.
ELmével felfogni, megérteni nem lehet. És látható is, mennyire nem, mivel minden tudós e program szerint ítéli meg az egész kozmoszt!
Merjen az ember velük vitába szállni.
KÉP-telenség, mert NINCS KÉPÜK róla.
Milyen képük nincs? BELSŐ.
 
Az orioni program „LEHET” feltételét és kizárólagosító hatását pontosan a TEJÚT biztosítja, mely felállítja azt a HATÁRT, amit NEM LEHET ÁTLÉPNI.
A TEJÚT, ami a „TELJES ÚT”, mely tejfehér, azaz TISZTA és EGY (mert a fehér színben benne van minden szín), pontosan az ISTEN-MINŐSÉG ÁLLANDÓSÁGÁT és megváltoztathatatlanságát jelöli.
„EDDIG ÉS NEM TOVÁBB”.
 
Világunkban tapintható és érezhető, hogy minden téren elértünk az „Eddig és nem tovább” pontra.
Az idő linearitásában természetesen ez nem érezhető azonnal, mint a gondolat „hallása” – szó szerint idő kell a megnyílvánuláshoz. Mint tudjuk: amikor IDŐ és TÉR EGY-be ér.
Egyébként ez az a bűvös 144, amit agyon misztifikál a Jelenések könyve mindenféle kiválasztottság vonatkozásában.
FELEJTŐS!! Nem kicsit, nagyon!!!
Ez kb felér azzal a mérhetetlen ostobasággal és hímsoviniszta szellemiséggel, amit az iszlámisták hisznek, hogy ha a hitetleneket legyilkolják (!!!), akkor odaát szűzek garmada legyezgeti őméltóságukat (ezt most csúnyábban írtam volna le szívem szerint...).
 
Mi a „bűvös 144 és még a három 000 hozzá, ami a "kiválaszottság" ismérve?
A „Skorpió Akadémia” számokról szóló videokban a 9-esnél elmondom, de röviden leírom:
LÁSSUK másképp leírva a 144-et: 4-1-4. Rajzoljuk le ezt egy háromszög alakban, úgy hogy a felső pont az 1.
Mi a 4-es szám? A NÉGY-SZÖG? Mindig a „gyakorlati megvalósítás”, a FORMÁBA öntés, aminek HATÁRVONALAI VANNAK.
Egyrészt.
Másrészt, ha rombusz formában rajzoljuk le, akkor pedig LÁTHATÓ, hogy KAPU.
Tehát a kettő 4-es 1-1- KAPU.
Mi az 1? A MAG-ERŐ. A „teremtő”, megvalósító erő, amely KI-árad, de KI-ből árad ki? Az „1-ÉN”-ből.
EG(y) ÉN. KI az „ÉG ÉN”? Nem más, mint a bennünk lévő I(É)-GÉN. Az ISTENI GÉN, a teremtő-alkotó-formázó-alakító ERŐ.
A MAGERŐ. A "Mágusi" minőség.
4+1+4 = 9.
Mi a 9? A TELJESSÉG. A beteljesedett út. A „REMETE” száma, aki MÁR a MAG-a útját járja.
Tehát, akkor mi a 144?
Nem más, mint amikor az IDŐ-kapu és a TÉR-kapu EGY-be ér.
Ez a „LEFELÉ” ható minőség.
A 000 pedig a SZELLEM-LÉLEK-ANYAG 3 szintje.
Visszafelé pedig nem más, mint amikor a KÉT NEM, a két „HETVEN-KE(d)-TTŐ”, azaz KÉT FÉL EGGYÉ VÁLIK. A kettességből újra egység lesz, SZELLEMI-LELKI szinten EGY-aránt, kilépve a TEST FORMAI HATÁRAIBÓL.
Ugye érezzük? Ugye értjük?
 
Nos, ez a kis példa is nagyon jól mutatja, micsoda TORZÍTÁSOK hatják át a szimbolikákat – természetesen nem véletlenül.
Ahogy nem véletlenül rettegünk mára már a szvasztika jelétől is és kötünk népekhez UNIVERZÁLIS jeleket!
Hol a kulcs a TISZTÁNLÁTÁSHOZ?
MAG-unkban, saját tudatosságunkban.
 
Tehát? Ha valamit ELTORZÍTOTTAK tudatosan, a „mindent változtass meg, amit lehet” program szerint, UGYANEZZEL a lendülettel, ugyanezzel a porgrammal VISSZA IS LEHET FORDÍTANI!!
Csak rajtunk áll, hogy megtesszük-e!!
 
A HOLD ma az ISTENI HATÁROKAT láttatja meg velünk. Mi az ami NEM VÁLTOZTATHATÓ, mert ÁLLANDÓ?
Hol láttat? MAG-unkban. Bent. A BELSŐ ÉRZÉKELÉSÜNK révén.
A Hold látása NEM a külső, a fény által láttatott határok látása.
A HOLD látása kimondottan a FÉNY MÖGÖTT meghúzódó VALÓSÁG ÉRZÉKELÉSÉT segíti. „HIDEG” módon, azaz kellő JÓ-zansággal. Higgadtsággal, nyugalommal, túlfűtöttség nélkül.
Ez az ÉRZÉKELÉS és az ÉRZELMEK között a különbség....
 
A mai nap ismét FELVILÁGOSODÁSOKAT hoz.
MEG-és MAG-világosodást. Ébredést, mely felébreszti bennünk a KITÖRÉS dinamikáját. Miből?
A „hipnózisból”, a LÁTHATÓ VILÁG káprázatából....
ÉS ÉRZÉKELTETI bennünk az ÖRÖK ALAP ÉRTÉKEKET.
Mely egyébként meg mindenkben ott van...
 
Napunk kísérőangyala ma ismét METATRON, aki segít abban, hogy meglássuk, mi az, ami VALÓBAN lényegi.
Ami valóban FONTOS, mert „MAG-KÉRDÉS”...
 
 
(a képen látható, hogy a TEJÚT az Orion FEJE FELETT HALAD..
Tehát KI "URAL"? Nos, az orrunk előtt van....)