VALAMI KÉSZÜLŐDIK....

Ma kicsit hosszú lesz...
 
Ezt az érzést, hogy valami készülődik, már többen jelezték nekem is, de bennem is feljött tegnap...
Ez az érzés egy nagyon meleg, szétáradó, a gyomrot fogó, kicsit szorító, de jó érzés. Emelkedett. Várakozásteli, mint amikor gyerekként vártuk a karácsonyfát, az angyalokat, Jézuska megszületését.
Vártuk a csengőszót, hogy MEHESSÜNK..
 
Nos, most is hasonló érzet van a levegőben.
VÁrjuk a "Csengőszót", hogy mehessünk...
De mikor halljuk meg a csengőszót?
Ha JELEN vagyunk A JELEKNEK A JELENBEN.
Ahogy gyerekként is feszülten figyeltük, jaj, mikor szólal már meg?
És nem hagytuk magunkat elterelni...
 
Mi a JELEN LÉT? JÉzus szavaival élve: ÉBERSÉG.
Csak akkor tudunk BÁRMIT is ÉSZ-LEL-ni (magyar nyelv mágiája megint), ha „fogjuk az adást”.
Vajon mennyien mondhatjuk el magunkról, hogy TÉNYLEG JELEN vagyunk? Időben is és térben is?
A múlt héten temetésen voltam. A pap felolvasta azt a részt a jézusi tanításokból, amire én is oly sokszor hivatkozom:
 
„Ne nyugtalankodjatok: higgyetek Istenben, és higgyetek bennem! ANYÁM házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. MIUTÁN ELKÉSZÍTETTEM, VISSZAJÖVÖK ÉRTETEK, ÉS MAGAMMAL VISZLEK TITEKET, HOGY AHOL ÉN VAGYOK, OTT LEGYETEK TI IS. ISMERITEK AZ UTAT, AMELY ODA VEZET, AHOVÁ MEGYEK.
Ekkor Tamás megkérdezte: „Uram, azt sem tudjuk, hová mész, hogyan tudhatnánk akkor az utat?”
Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!
Az ANYÁHOZ csakis rajtam keresztül lehet eljutni. Ha VALÓBAN ismernétek engem, akkor az ANYÁT is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és látjátok őt.
Ekkor Fülöp szólalt meg: „Uram mutasd meg nekünk az ISTENT hadd lássuk őt! Azzal megelégszünk.
Jézus így válaszolt: „Fülöp, olyan régóta veletek vagyok, és még mindig nem ismertél meg igazán! Aki engem látott, az ISTENT IS látta. Miért mondod hát: »Mutasd meg nekünk az ANYÁT«?
Talán nem hiszed, hogy én az ISTENBEN élek, ő pedig bennem él? Amit mondok nektek, nem magamtól mondom: az ISTEN aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül.
Higgyétek el, hogy én az ISTENben vagyok, és az ISTEN bennem van!
Ha másért nem, higgyetek azoknak a tetteknek, amelyeket az ő nevében vittem véghez!
Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat fog véghezvinni! Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy én majd az ANYÁHOZ megyek, és megteszem, amit a nevemben kértek, hogy dicsőséget kapjon a FIA által.
Igen, bármit kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni.”
 
Ahogy hallgattam ezt az idézetet (az „atyát” mindenhol átírtam „ANYÁRA” és „ISTENRE”, mert az atya mint tudjuk tudatos hímségi ferdítés és torzítás, melyet nem vagyok hajlandó a számra venni), olyan borzongás járt át (ami mindig a FELSŐ VILÁGOKKAL VALÓ ÖSSZECSENGÉS érzete), hogy még a hajam szála is kiegyenesedett.
 
Érdemes ezt az idézetet lassan, alaposan, szóról szóra végigolvasni.
NEM EBBEN VAGYUNK???
 
A tanítványok kérdése nem egy az egyben ugyanaz, mint a mai ELMÉS emberek kérdése?
„Mutasd meg! mert hiszem ha látom....”
Mennyien kérik számon rajtam is ugyanezt a jósló videok után és nem HALLJÁK MEG, hogy időközben a Nibiru érkeztével, ami egy hatalmas ENERGIATÖMEG, minden megváltozott????
Ráadásul a JAVUNKRA??
Mert IDŐT és LEHETŐSÉGET kapott mindenki a FELHANGOLÓDÁSRA??
 
És mennyien vannak most is, továbbra is, "csakazértis", még a spirituális beállítottságúak is, akik CSAK AZ ANYAG bűvöletében vannak? (lsd oltások, a legjobb szűrő-téma), és továbbra SEM látnak és NEM ÉRTENEK SEMMIT??
 
Nézzük, MIT is jelent az, hogy „Jézus magával visz”?
Természetesen NEM azt, hogy felsorakozunk mögötte és a mennyekbe masírozunk. NEM.
Hanem azt, hogy UGYANÚGY REZGÜNK MAG-unkban, ugyanazt a HANGOLTSÁGOT éljük, azt a SZERT, azt a RENDET, azt a TISZTASÁGOT, azt az „EMBER” és nem „ember” minőséget éljük és működtetjük, amit ő PÉLDÁZATKÉNT megmutatott.
Az, hogy „én vagyok az út, az igazság és az élet”, NEM AZT jelenti, hogy „utána” kell menni - hanem azt, hogy MAG-unkban KELL ÉLNI-ÉREZNI és JÁRNI EZT AZ UTAT!
Ez a SZEREN LÉT, a SZER ELEM-ben való működés.
Ez az „EGGYÉ” válás útja.
 
Sokan ma is azt hiszik, hogy Jézus egyszercsak majd „alászáll a mennyekből”, mint egy ufó, emberek tömegei tátott szájjal bámulják és térdre esve gyorsan megbánják bűneiket és megváltódnak.
Igen. A pillanat erejéig...
De a zöm, amint Jézus eltűnne, kapásból visszaállna az „alapmintájára” és ott folytatná, ahol abbahagyta. Keltené a feszkót továbbra is....
 
“Én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad.
Igen, a SAJÁT BÉKESSÉGEMET adom nektek, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek!
Hallottátok, hogy megmondtam: most elmegyek, de ismét visszajövök hozzátok."
“ÍME, ÚGY JÖVÖK, MINT TOLVAJ. Boldog, aki virraszt és vigyáz ruhájára, hogy ne járjon mezítelenül és ne lássák szégyenét” (Jelenések könyve).
“Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő”.(Máté evangéliuma)
“Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát”. (Márk evnagéliuma).
“Legyetek ti is készen, mert olyan órában, amikor nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.” (Lukács evengéliuma)
 
4 írásban 4-féle megfogalmazás – a LÉNYEG azonban UGYANAZ: a második eljövetelt csak akkor fogja bárki MEGLÁTNI-MEGÉLNI, ha JELEN VAN. Ha ÉBER. Ha NEM süket és nem vak.
 
Nos, én bátran ki merem jelenteni, hogy AUGUSZTUS 12-15 között, pontosabban 13-án, pénteken, a Szíriusz helikális felkelésének a napján ténylegesen ELJÖTT EMANUEL.
M-ANU, aki ÉL!!
Erről adott JELET, nem is egyet.
Aki JELEN volt, az látta a jeleket. De leginkább ÉRZÉKELTE, mert BENNE VOLT a rezgésben, a pillanatban.
Aki nem, az továbbra is várja az “ufo-jézust”.
Hát várja nyugodtan…
 
Egy biztos: ez az eljövetel sokat “dobott” az ÁTALAKULÁS, a FELHANGOLÓDÁS folyamatán. Ez a 4 nap, a “húsvét újrahangolt misztréiumával” maga volt a csoda.
Tamás és Fülöp kijelentéseit olvasva tapintható, hogy a mai emberiség sem SZELLEMÉBEN, sem MINŐSÉGÉBEN nincs egy lépéssel sem beljebb vagy előrébb, mint a tanítványok idején.
Hiába a “civilizáció” magas foka –a BENT, a MAG ugyanolyan rohadt és romlott.
Az "ember" ugyanúgy NEM EMLÉKSZIK tenmaga “EMBER-FIA” mivoltára, mint Jézus idején..
 
Ma 13-án, LUCA napján, a FÉNY ÁTFORDULÁSÁNAK a napja van. Régen ez a nap volt a legrövidebb, ekkor volt leghosszabb az éjszaka, ez a nap volt a “SÖTÉT-S-ÉG” napja.
Rendesen “elboszorkányosították” ezt a napot és töltötték fel félelemmel, babonákkal a FÉL ELEMET működtetők.
De minden félelemből KI LEHET LÉPNI. Hogyan?
SZÍV-HANGOLÓDÁSSAL.
 
A jónép, az agymosásnak “hála”, elfelejtette, hogy a FÉNY a SÖTÉTBŐL eredő.
A SÖTÉT VÉGTELEN, a FÉNY VÉGES.
Ezért tartozik hozzá két végpont, a születés és a halál, a BELÉPÉS és KILÉPÉS.
Ma már mindkét pontot a félelem uralja.
 
A Sötét a TITKOK, a LÁTHATATLAN ERŐK tartománya, ahol a TELJES IGAZSÁG megtalálható.
Ha ezt tudjuk és értjük, akkor azt is érjük, miért töltötték fel félelemmel. Azért, hogy a TELJES IGAZSÁG NE KERÜLJÖN át a FÉNY tartományába. Hogy a SZEM NE LÁSSON, a FÜL NE HALLJON.
A babona pedig legyen ólom a fülekbe…
 
Látni SZÍVVEL és LÁTNI SZEMMEL: EZ LENNE a FÉNY tartományában a TELJESSÉG állapota – de a FÉny immár a TORZÍTÁS és FERDÍTÉS terepévé vált.
Érezzük, látjuk, tapasztaljuk nap mint nap…
 
Nem véletlen, hogy LUCA napkor szoktak jósolni, mert ez a SÖTÉT és a TITKOK napja (volt).
IGazi “Női nap” – mondhatnánk, és IGEN: a szó LEGTISZTÁBB ÉRTELMÉBEN!!!
 
Eddig én is minden évben jósoltam a családnak, barátoknak, és tavaly, a Skorpió oldalán is eljátszottunk a számokkal, miszerint mindenki gondoljon egy számra 0 és 24 között, mert ez fogja a jövő év mintáját megmutatni.
Most is el lehet ezzel játszani – de a megoldást immár nem én fogom kiírni, hanem mindenki nézzen saját maga utána, ha nem érti a számok mélységi lényegét, mégpedig a Skorpió AKadémia “számos” videoiban (9.22).
 
Az idén MÁR NINCS JÓSLÁS!!!
Ahogy tanácsadás se a nyár óta, amikor is “leállítottak” vele.
Miért?
Mert mindenkinek MAGÁBAN és MAGÁNAK kell az ÉRZÉKELÉSEIT bekapcsolni és működtetni, ha a “jövő JÖVŐ”, a jézusi útjára akar lépni.
A “jövő JÖVŐ” mintázatát NEM LÁTHATJUK, mert még nem rezgünk azon a szinten. Még sok a munka MAG-unkon, MAG-unkban.
A lejáró KOR-KÖR “jövője” pedig MÁR NEM RELEVÁNS.
Akkor minek kérdezzünk és nézzünk elébe?
Megláthatjuk a közvetlen következő lépést – de minden más adja magát, felhangoltságunk függvényében.
Szerintem ezt már sokan tapasztalják…
 
Ma a “Terembura” konstellációi közül a NEPTUN és a FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓPONT “kvintil”, azaz MÁGUS fényszögét emelném ki. Ez, a LÉLEK kiemelkedésének a kapuját nyitja meg, szó szerint MÁGUSI, "varázsos" módon. Ez az a varázsos hangulat, amit érzünk (9.27…)
A VÁRAKOZÁS varázsában a TÜRELMET is gyakoroljuk.
Sokszor szeretnénk sürgetni az IDŐT. De nem lehet.
 
Ha a pillanatban vagyunk, akkor tudunk a pillanatnak és a pillanatban élni.
Úgyis MINDEN MEGVALÓSUL, mikor IDŐ és TÉR EGY-be ÉR.
 
Napunk kísérőangyala ma JOPHIEL, az öröm, a türelem angyala. Mikor tudunk türelmesek maradni? Ha az örömlétben vagyunk.
Ez ennyire EGY-SZER-ű…
 
 
(Aki a LUCA-napról akar többet olvasni, a korábbi évek Rituáléiban utána nézhet).