TITKOK ÉS FÉNYEK

 
Ma az első lap, ami kiesett a kártyák közül, mondhatni, szabályosan „kizúgott”, a „Féltékenység” lapja volt. Ez az egyik „kedvenc” lapom a cigánykártyák közül, abból a szempontból, mennyire HAMIS, FALS, FÉLREÉRTELMEZETT a fogalmi meghatározása, ahogy a „szerencsétlenség” lapjánál is. Pedig a kép önmagáért beszél. Egészen biztos, hogy valaha ez a kártya CSAK KÉPI volt, megnevezések nélkül, mivel a kép mindig sokkal több asszociációt indukál, ami egy egylapos kérdésnél éppolyan fontos, mint egy komplett kirakás esetében. A fogalmi meghatározás már determinál és „ragaszt”, beszűkíti a látást és a gondolkodást.
 
Tehát: „féltékenység”.
Ezen a lapon egy „harmadik” személy „betolja” a kezét a térbe. Egy egymásba felejtkezett pár felé.
Az alak fekete ruhában van, de mögötte KÉK az ég, zöldell a fa, melynek törzse egyenes, egy ága összeköti a jobb és bal oldalt..
A fekete szín mindig a VÉDELEM és a LÁTHATATLAN tartomány színe.
Az egymás kezét fogó pár egymásba van felejtkezve. Magyarul: NEM LÁTNAK ÉS NEM HALLANAK. Vakok és süketek...
Nem kell sok elvonatkoztatni tudó képesség ahhoz, hogy e lap üzenetét megértsük...
Tehát MA megint olyan HULLÁM, ÜZENET, HATÁS érkezik, ami FELLEBBENTI a fátylat bizonyos TITKOKRÓL. ÉBRESZT az álomból. ÉBRESZT a vakságból. A süketségből. Próbálja felrázni a képességeinket. Mihez és miért?
Hogy ÉRZÉKELJÜNK.
Mire jó az érzékelés? A TISZTA-s-ÁG-hoz. A megtisztuláshoz. Miből? A megtévesztésekből, a káprázatból, a HAMIS ÁG-ból, a hauzgságokból, melyek jelen világunkra már oly mértéket öltöttek, hogy nagyító kell az IGAZSÁG megtalálásához.
 
A „Teremburán” a JUPITER ma randevúzik a HOLDDAL. Magyarul „együttállásba” kerülnek, még ha rövid időre is. Mit jelez a Hold? A TITKOKAT, az érzékeléseket, a láthatatlan világok üzenetét.
Mit a Jupiter? Az igazságot, a HITET, földi értelemben még a jogszerűséget (természetesen az igazsággal összekötve), a szerencsés fordulatokat (melyekért valamikor megdolgoztunk). Mindezt a VÍZÖNTŐ CSILLAGKÉP MÚLTBA ömlő vizénél. Tehát?
Ma ÚJRA olyan hírekhez, információkhoz juthatunk, melyek lerántják a leplet múltban gyökerező megtévesztésekről, hazgságokról, hamis tanokról, hamis hitrendszerekről.
Egyben megérthetjük az IGAZSÁGOT, mert már látjuk az összefüggéseket.
Mindez kiterjedhet az emberi kapcsolatainkra: kiderülnek manipulációk, álságosságok, önös akaratból fakadó befolyásolások, elhazudott érdekek és érzelmek... Mindezek természetesen megint egyet szolgálnak: DÖNTENI. És LÉPNI.
 
Kiterjedhet a Hold-Jupiter kapcsolódás kozmikus viszonylatokra: megérthetjük végre, hogyan lett „atya” az ANYÁBÓL, hogyan torzított el egy orioni HIDEG, ELME-alapú rendszer a SZÍVTELENSÉG mentén egy egész „kor-kört”, természetesen meghagyva benne az EGY-ÉN kilépésének és felismerésének a lehetőségét.
A KOR-KÖR végére a „Mindent változtass meg, amit lehet” ESZMEISÉGE elérte a LEGALJÁT, ahonnan nincs más út, mint a KI-ÚT, azaz a VISSZATALÁLÁS útja, BOLDOGASSZONY SZÍVBÉLI, SZER ETETŐ ölébe, ahol az ÉLET FAKAD, MERT az ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR. (8.55)
Természetesen ez azért komplexebb, mint ahogy itt leírom, hisz a HALÁL is az ÉLET része, mivel a FÉNY TARTOMÁNYA, amibe az „Orion beleköpött” a maga rendszerével, egy VÉGES TARTOMÁNY. Még „anyai” rendszerben IS, hisz a FÉNYnek van KEZDETE és van VÉGE. Tehát van egy belépési pont és van egy kilépési pont.
 
Az már természetesen egy más kérdés, hogy MILYEN MI-NŐ-S-ÉG-ben történik a be-és kilépés.
Ha a MI-NŐ-S-ÉG, azaz „mi” és „NŐ” „S”-mint összekötő, KÍGYÓ-energia működteti az ÉG-gel összekapcsolva, akkor annak MINŐSÉGÉT el se tudjuk már képzelni.... De HALADUNK FELÉJE, hisz a FELREZGÉS, az ÖRÖMLÉT, a SZER ELEM-ben való LÉTEZÉS pontosan e MI-NŐ-S-ÉG felé terel minket a „jövő JÖVŐ”, a plejádi, Alcyoni, Szíriuszi EREDET felé...
Melyre zsigereinkben emlékezünk, mely mindig benne marad a lélek őstudatában. Legyen itt bármilyen hideg-rideg elmevilág...
 
Tehát ma érdemes figyelni.
Ma újra olyan TITKOK, TUDÁS, INFORMÁCIÓ birtokába kerülhetünk, mely TISZTÍT. Mely HANGOL. Mely FELREZEGETET. Mely által KILÉPHETÜNK méltatlan helyzetekből.
Lehet, PILLANATNYILAG úgy látszik, hogy esetleg nem az előnyünkre (erre most rátüsszentettek mögöttem).
De ez csak a pillanat. A TITOK pont abban rejlik, hogy AKKOR MUTATJA MEG MAGÁT, amikor „KÖLL”.
A mi dolgunk a HIT tartása (9.01), tudva azt, hogy MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL, mert a felszín látszata NEM A MINDEN. A „mindent” az alatta zajló folyamatok fogják meghatározni.
MERT EZ ÍGY VAN!
 
És tudjuk: „színház az egész világ”, a történés, a színfalak ADOTTAK, KÉSZEN VANNAK – a mi dolgunk csupán a SAJÁT VISZONyULÁSUNK benne. A LÁTÁS és ÉRZÉKELÉS élesítése, hogy TUDJUK, miben vagyunk benne, mi zajlik körülöttünk és miért.
Mi az ami TISZTUL és miért.
 
Napunk kísérő angyala RAGUEL, a „harmonikus kapcsolatok” angyala.
Kivel kell alapvetően harmoniában lennünk? TEN-MAG-unkkal.
Ha magunkkal rendben vagyunk, akkor a külvilággal is rendben leszünk.
A PLÚTÓ a "Teremburán" a VÉNUSZt ébreszti. A MAG a NŐI energiát a NYILAS csillakép SZÍVÉNÉL. A Nyilas pedig a TEJUTRA céloz, a TISZTASÁG útjára....
Elmondható: ITT AZ IDŐ a NŐI minőség teljes megtisztulásához és helyreállításához a HYM-ségi „atyaisten” torz világában.
A folyamat, a munka elindult a HELYREÁLLÍTÁShoz.
Nekünk már „csak” élni kell tudni vele és benne..