AJTÓK

  
Ma a „Teremburán” a Neptun az, aki az egyik főszerepet játsza, és mivel az én asztrokockáimban is megjelent, ezért vele kezdeném az ajtónyitást mára...
Mit jelképez a „Neptun”?
Azért teszem idézőjelbe, mert ugye már ő is elférfiasított, az Y által sunyin kisajátított minőség, holott ő nem más, mint az ŐS-TENGER ANYJA. NEPFHTIL, aki „csurgatja” az égi mannát, a „LÉ-T” a Földre.
Mint TENGER, TENGRIT, a "Vizek felett lebegő SZENT SZELLEM", az EGY-s-ÉG, az ÉG-ÉG összekötője...
 
Mi a „LÉ”? A FOLYÓ. A Földön a folyó-víz azért folyó mert folyik.
A VÍZ pedig a LÉ fizikai megnyilvánulása.
Tehát a folyó MEGTESTESÍTI a metafizikai lényegiséget.
A mi testünkben a "FOLYÓ" a vér, a nyirokfolyadékok és a gerincvelő. Ezek tartják ÖSSZEKÖTTETÉSBEN a SZER-V-eket és HANGOLNAK. Hogyan hangolnak? Hát úgy, hogy a mi LELKI ÁLLAPOTUNK REZGÉSE megfelel egy „HANG”-rezgésnek.
Tehát ez IS egy oda-visszaható áramlás. A szervezetünk mindig HARMONIÁRA törekszik. Azaz kiegyenlítésre. „KI” – „EG(y)” – „ÉN”- LÍ(vagy É)-T-ésre (erre most kétszer rá is tüsszentettem...). Tehát?
Az EG(Y)ÉN milyen ÉN? ÉGI. A SZER mely VEZET pedig olyan komplex, tiszta rendszerben, ELEM-ben működik, aminek ALAPJA és CÉLJA az ÖSSZ-HANG.
Márpedig az összhang leginkább a FOLYÓ ÁRAMLÁSSAL egyenlíthető ki a leg-EGY-SZER-űbben.
Ugye értjük?
Ugye érezzük a lényeget?
 
A másik: az áramlás, az összekötés a NŐ-vekedéssel egyenrangú és rendű fogalom. Miért hívják a Földi létben a NŐT NŐNEK?
Mert BENNE fogan meg a LÉ-T, ami NŐ, majd AJTÓN/KAPUN átlépve ÉL-etre kel.
LÉ és ÉL oda-vissza ALAP-VET-Ő fogalom. Mely ALAPOZ. Melyre ÉPÍTÜNK.
Tehát a VÍZ, mint FOLYADÉK mint LÉ, mint ÉL-ET lehet „Y” minőségű?????
Lehet egy hímségi, villámokat szóró poszeidon a szimbolikája??? Annak a ferde torz szellemiségnek, ami mindent, ami ÉL és LÉ-TEZŐ a maga képére akar formálni, igen. De az IGAZSÁGOT NEM LEHET ELTÜNTETNI! Eltakarni időlegesen TALÁN. De az igazság attól még igazság marad, hogy leplet húznak föléje.
A "termeburán" a Jupiter pedig mostanság pontosan a lepel lerántásán"dolgozik"....
 
Ma NEPHTIL a kockáimban a 9-es házzal és a MÉRLEG jelével társult. A „Teremburán” pedig a Skorpió és a Kígyótartó előtt járó MERKÚRRAL hozott létre egy alkotó, megvalósító fényszöget.
Nos, a Merkúr, mint „gyermek” nem más, mint egy „távlati” fogalom, hisz a gyermek „hosszútávú befektetés” (ez a 9-es ház, mely a jövő háza).
A Mérleg jele az EGY-ÉN-SÚLY-t jelzi, úgy BENT mint KINT.
Az együttműködés, a REND és HARMONIA jelképe.
Ja, és még a DÖNTÉSÉ is. Ha döntöttünk, bármi témában, bármilyen irányban, akkor MINDIG járjuk végig a döntésünk útját a LEGTISZTÁBB SZÁNDÉKUNK, a LEGJOBB TUDÁSUNK szerint és a lehető LEGMAGASBB MINŐSÉGBEN.
A MARS, mint a „Kicsírázott MAG” a MÉRLEG csillagkép TEJÚT felé eső serpenyőjénél halad, kapcsolódva a VÍZÖNTŐBEN járó JUPITERHEZ, tehát pontosan azt az „irányelvet” mutatja, amit épp leírtam. Alap, hogy NINCS ROSSZ DÖNTÉS, csak döntés.
De a HOGYAN, a megvalósítás minősége mindig rajtunk múlik.
 
Jelenleg a MÚLT TISZTÍTÁSA folyik. Meglehetősen aktívan – épp a jövő érdekében. Hol? MAG-unkban. Hisz minden BENT van. Mindent BENT élünk. Minden TEN-MAG-unkból CSÍRÁZIK kifelé...
A MERKÚR a TEJÚT előtt halad, a NAPPAL együtt.
A szellemi tisztulást, a „MAG/MEG-váltó” gondolatiságot, megÚJulást, szellemi ébredést, a BŰ-s-ÉG áradását úgymond minden porcikánkban érezhetjük – ha FEL vagyunk HANG-olva hozzá. Ha az ÉL(et) LÉ(tező) áramlásában benne vagyunk.
MAG-unkban a FENT-tel....
Az egyik kártyalapom leírásában ez a mondat áll:
„valamilyen pozitív, jótékony ajtó nyílik meg, ami segíti a spirituális ébrdést”.
A másik kártyalap címe: „spirituális ébredés”....
 
 
 
ÉL-etünk minősége mitől függ?
A spirituális, mentális, kozmikus LÁTÁS-módunktól.
A hangoltságunktól...
Ugye értjük?
Ugye érezzük?
 
Napunk kísérőangyala AZRAEL, aki maga a KAPU. Aki küldi az üzenetet a Mennyekből. Aki mint IDŐ és TÉR felelős összehangolja a „hang-szálakat”, hogy meglegyen a HARMONIA....
Kérj és megadatik. Ha kibillentünk bármilyen oknál fogva, ma hívjuk őt, mert az AJTÓ NYITVA ÁLL....