ZÁRÁS – NYITÁS - ÖSSZEFOGLALÁS

Ma egy kicsit hosszú lesz - mert összefoglaló nap van...
 
 
Amilyen GAZDAGSÁGOT ígért a tegnapi nap, bőséget, jókedvet, kiegyenlítettséget – ma pont annyira nem. Mondhatni, SŐT! Minden ÉSZ-KÖZ, mint összekötő, ma kimondottan FIGYELMEZTETŐ jellegű.
 
Ha visszanézünk az elmúlt hetekre, sőt, tavaly márciusig, a „járvány kitörésének” kezdetéig, egy nagyon jól kivehető ÍV RAJZOLÓDIK KI. Nem kell szidni a járványt, nem kell szidni a világ vezetőit, ők igazából megvalósítanak egy drámajátékot. A színdarab meg vagyon írva, a játék KÉSZ, a szerepek is „leosztva”, hisz MAGUNK vállaltuk be, hogy itt vagyunk E JELENBEN – csak egy a kérdés, a hogyan?
A lehetőségek meglátása és megélése, a MINŐSÉG, az a kozmikus szabad akarat területe.
Ezzel mi magunka gazdálkodunk....
A "járvány" kitörésével mindenkinek EGYSÉGES LEHETŐSÉG érkezett egy „KILÉPÉSHEZ”. Egy váltáshoz. Mégpedig egy "programváltáshoz”. A „fejet lecserélni a szívre”.
Akik megélték a BEFELÉFORDULÁS lehetőségét, mára teljesen más emberré váltak. FELÉBREDTEK, LÁTNAK, ÉRZÉKELNEK.
„Kiléptek a rendszerből” a REND SZERE FELÉ.
Akik benne ragadtak a színdarab történésében és egynek érzik magukat a szerepükkel, ők bizony „bedarálódtak” a játékba, annak minden történésébe. Ők a félelem világában tovább FÉL-nek és élik FÉL EMBERKÉNT ennek következményeit...
Miért lehet mindez?

Ahogy oly sokszor elmondám vala: KOR-KÖR-VÁLTÁS-ban vagyunk. És teljesen irreleváns, hogy ez a lejáró korkör milyen hosszú volt a lineáris világban. Hogy mennyi évezredet ölelt fel, akár százezres mértékben számolva.
Ez VOLT az Y „köre”, a FÉL ELEM működésének a világa.
A „FÉNY” időszaka, annak is egy átpolarizált változata.
De mint tudjuk, a „teremtett isten teremtett világa eleve halálra van ítélve”.
Ami véges, annak van kezdete és van vége. Aki ebbe a játékba beszáll, „felfényeződik”, az ÉRKEZIK és TÁVOZIK.
Csak nem mindegy, milyen minőségben...

Az EGY-es EMBER számára e körön belül minden lehetősége megvolt és meg is van, a látásra, a kilépésre, az ébredésre, hisz mindig minden EGY, mindig minden megvolt úgy a Földi létformában, mint az ESZMEISÉGBEN, a Fényen belül is.
Ahogy ma is megvan és még mindig megvan.
Mert még benne rezgünk.
Ennek leképeződése az, hogy a Földön most is egyben van az őskor a legmagasabb technokrácia világával. De ez így volt régen is.
Az „őskornak” nevezett kort CSAK EZEN a fertályon látják annak – akkor IS VOLT a Földnek olyan része, ahol ennél jóval magasabb szinten éltek. NEM VOLT egységes őskor!!
Szellemi szempontból is EGY-ben volt és van a „vakok és süketek” valamint a „látók” világa, egy iskolába jár az óvodás a professzorral. Mondhatni KATYVASZ van „Földön és égen”.
EGY-VEL-ÉG.
De ez az egyveleg, ha visszanézünk, lehet, hogy az egyes embernek megadta a lehetőséget az ébredésre, sok-sok karmakörön keresztül, de úgy „zusammen” CSAK LEFELÉ HANGOLÓDOTT.
A legjobb kalibráció, ami elmondható e kor-kör minőségről, hogy „semmit nem változott”.
De ez túlzás.
Mindennek van alja, és az aljasság tombol már, mert MOST érkeztünk el a kifutó kor minőségének a legaljára.
Amikor már minden mindegy, amikor TÉNYLEG ÉGBEKIÁLTÓ hazugságok tombolnak – minden következmény nélkül.
Látszólag – hisz a KÁPRÁZAT világában vagyunk.
Aki pedig „elkáprázott”, az csak a „FÉNYT” érzékeli, de a „VILÁGOSSÁGOT” NEM!!
Alapvető különbség.

Sokszor tombolt már az aberráció, a tiszteletlenség, a tisztátalanság, aminek mindig korszakváltás lett az eredménye, mert a TISZTULÁS UTAT TÖR MAGÁNAK. Igen.
De MOST MÁS SZINTŰ MEGÚJULÁSBAN vagyunk.
Aki ezt NEM ÉRZI, az NEM IS FOGJA ÉRTENI.

A VÁLTÁS minősége most pontosan a MEGÉRZÉSben, az ÉRZÉKELÉSBEN van, mert a „jövő JÖVŐ nyelvezete” is EZ!
Persze, a „Nagy Kor-Körön” belül is mindig megérezték a látók egy-egy váltás előtt, hogy „baj lesz”, elsüllyed a régi és jön az új. Csakhogy az ALAPMINŐSÉG mindig ugyanaz maradt!!
Mi volt ez? Az Y URALMA.
Most is lejátszódik ez a játék, mintegy „összefoglaló” minőségben.
 
Láthatjuk, hogy a JÁRVÁNY-FASIZMUS eszközei ÉVEZREDESEK.
Az elnyomás, az emberek megfélelmlítése, „parasztvakítása”, a gyűlöletkeltés, a megosztás, az egység megtörése, majd a likvidálás, a népirtás ÚJRA ÉS ÚJRA UGYANAZ.
A mostani MÓDOZAT SEM VÁLTOZOTT, csak a ruha színe más, a színfalaké és a korszakból adódó eszközpark is „finomabb”.
Miért? MERT EZ még mindig az Y VILÁGA.
Az „ATYAISTEN” rendszertana.
Hiába van meg benne a „kiskapu” az EGY –ÉN kilépéséhez, a 7-esség ZÁRT és FOJTOGATÓ KÖRÉN BELÜL, maga a KÖR ugyanaz.
DE!!!
 
Tavaly elkezdődött az „ÚJ KOR KÖR” bejövetele.
Ez már nem egy „hagyományos” váltás a „Körön belül”.
MOST MAGA A KÖR VÁLTOZIK.
Egységes váltásban vagyunk: KILÉPNI AZ „ATYAISTEN” SZELLEMI BESZŰKÜLTSÉGÉBŐL ÉS VISSZATALÁLNI A MAGHOZ, AZ EREDETHEZ, AZ ANA-ISTEN-hez, akinek alakja egybéként eddig is az „orrunk előtt volt”, minden Mária-szoborban, csak a süket és vak nem értette és nem látta meg benne a lényeget, mert NEM ÉRZÉKELT.
Mondhatnánk, nincs új a „NAP” alatt – hisz az EREDET azért eredet, mert már egyszer megvolt.
Igen.
Az EREDET, az ALAPMŰKÖDÉS.
Ez került „FELAKASZTÁSRA”, vagy MEGAKASZTÁSRA az Y uralma alatt, egy „rendelkezésre álló kor-kör idejére”, a "12-es rendszerbben".
„A mindent változtass meg, AMIT LEHET” orioni program SAJÁT MECHANIZMUSA RÉVÉN állítja MOST vissza az ALAPVETŐ RENDET.
A lemniszkáta átfordult, haladunk a TISZTA-ÁG felé...
Az "atyaisten" fény-és nap-programja" immár lejárt.
A tavalyi év a befelé fordulással meghozta a lehetőséget az ÉRZÉKELÉSRE. Minden EGYES EMBER-nek.
 
A NIBIRU, mint ENERGIA-ERŐTÉR, betolta a SZER ELEM minőségét, ami a NŐ-vekedés, a NŐ-S-ÉG alapminősége.
A LÉTEZÉS ALAPENERGIÁJA. Ami valóban ETET-Ő, mert NINCS BENNE FESZÜLTSÉG!
Aztán megérkezett (E)-M-ANU-EL, aki „betolta a térbe” a SZER ELEMÉNEK azt a minőségét, ami a húsvéti körben megtestesül.

Augusztus 13-án a Szíriusz helikális felkelésével egy ÚJ KORSZAK KEZDŐDÖTT EL. TÉNYLEGESEN!!!
Ekkor jött az üzenet, hogy a "Szíiriuszt NEM LÁTNI KELL, hanem ÉREZNI".
Valamint az is, hogy "FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS".
A feszültségmentes „jövő JÖVŐ”, az EREDETI MINTA helyreállításának a KORSZAKA.
Immár tényleg egy ÚJ KOR-KÖR vette kezdetét, ezt a MÁGNESES teret azonban CSAK SZÍVVEL-LÉLEKKEL LEHET ÉRZÉKELNI.
Aggyal NEM!
Augsztus 12-15 között lejátszódott a húsvét misztériuma: MEGHALT A RÉGI és FELTÁMADT AZ ÚJ (az eredet), mégpedig NAGYBOLDOGASSZONY-ban!
Ez volt az IGAZ MAG-váltás, mely MAGA a MEGVÁLTÁS!

Ez a kezdet természetesen magával hozta a LEZÁRÁSOKAT.
Mindenki megkapta a lehetőségek garmadát a JELEKEN keresztül a DÖNTÉSRE: marad a régiben – vagy MAG/MEG-váltódik az ÚJ VILÁG MINŐSÉGÉBEN? FELREZEG, FEL-HANG-olja magát a „jövő JÖVŐ” világához és mintájához és ezért TESZ is, ÉRZÉKELVE mikor milyen kihívás-lehetőség-feladat érkezik a TÉRbe, vagy MARAD a KÁPRÁZAT, a SZÍNHÁZ világában?

Szeptember 16-17-el lezárult a RÉGI KOR-KÖR.
DÖNTÉST KELLETT HOZNI. Ekkor érkezett az üzenet: letelt a Kék vér könyvek ideje és immár a KÉK LÉNY-S-ÉG ÉPÍTÉSE folyik.
A KÉK-S-ÉG mintázatának ÉLÉSE. Nap mint nap...

Novemer 10-vel pedig lezárult a lehetőség a váltásra a KÖRÖK között. Aki nem tudta élni a KÉK mintázatot, az nem tudott kört váltani...
Aki marad, a „régi rendszer” szabályai szerint járja végig az utat és lép ki majd belőle. De számra se mindegy, hogy HOGYAN?
A „régi rendszerben” is MEG KELL VÁLTOZTATNIA az EGY-ÉN-nek a viszonyulását a HALÁLHOZ!
Rá kell ébrednie, hogy ez a SZERELEM, a BOLDGSÁG ÚTJA!
A MEGVILÁGOSODÁS ITT SEM MARADHAT EL!

Aki pedig az ÚJ KOR KÖR-be tartozik már, számukra a folyamatos TISZTULÁS a feladat a kékülés útján...Ami már "zöld" mert a szívben újra és újra megújuló...
Ezért folyamatosak a LESZAKADÁSOK.
A „Megszabadulások”. Kapcsolatoktól. Helyzetektől.
Saját berögzöttségektől.

A FELHANGOLÓDÁS útja, a HEGYMENET nem könnyű néha, de nem is lehetetlen, hisz „ALAPMOTÍVUMA” az ÖRÖMLÉT.
Ezt KELL MAG-unkban megtalálni és ÉLNI.
Aki betegségbe esik, annak tisztában kell lennie azzal, hogy az is ÉRTE VAN! Miért? Mert kénytelen MAGÁBA HÚZÓDNI, kilépni a külvilág zajából, PIHENNI, ALUDNI!!
Ez a legjobb útja a töltődésnek...

Ráadásul, aki már e kör részese, nap-mint-nap tapasztalhatja, milyen a „KÖRBE TARTOZÁS”. Azonnal jön a segítség, azonnal ott vannak az új társak, megoldások, mivel e körön belül már CSAK AZ AZONOSAK találnak egymásra, hisz alap, hogy az AZONOS VONZZA AZ AZONOSAT, hisz minden az EGY-s-ÉG-be törekszik!
Az azonos rezgésűekkel tudnunk egységbe kerülni és tudja az EGY a MÁST tovább hangolni.
Ez már egy MÁS VILÁG, egy MÁS SÍK. Másik működéssel...ÉRTÉKKEL és MÉRTÉKKEL, melynek alapja VALÓBAN A JÉZUSI SZER ELEM!
A „régi kor-körben” ehhez meg kellett/kell halni – az újban viszont TESTBEN lehet majd megélni.
Erre nem lesznek sokan képesek. A TÖMEG biztosan nem.

A LEZÁRÁSOK, LEVÁLÁSOK folytatódnak.
MA IS.
Lesz, kinek fájdalmas lesz szembesülnie bizonyos önsorsrontás eredményével. Amikor minden intő és segítő jel ellenére NEM AKARJA meglátni a LÉPÉS LEHETŐSÉGÉT.
Ő „sarokba szorul”, mert megteremtette magának ezt a sarkot.
De!!
Most is adott: minden helyzetből VAN KIÚT!
Csak ehhez szükséges egy JELEN LÉT, egy MERSZ, azaz a M-ÉRTÉK-tudat, aminek velejárója a TISZTA-s-ÁG, a TISZTESSÉG és a TISZTELET. Magunk irányába....

A JELEN VESZTESÉGEI a JÖVŐ GAZDAGSÁGA.

És tudjuk: minden értünk van, a KÍGYÓ-GYÚL-ásunk érdekében.

Napunk kísérő angyala ma URIEL, Urana, aki a legváratlanabb módon tud minket kirántani a beszűkült helyzetből, de csak akkor, hogy JELEN VAGYUNK.
SZÍVVEL és LÉLEKKEL.