PÁR-ŐS

 
 
Épp 11-et üt az óra, ahogy elkezdem írni a Rituálét..
A mai dátum tele van 2-esekkel és 1-esekkel...
A végösszeg 10, azaz 1.
FORDULAT van és vele egy ÚJ KEZDET...
 
Hajnalban, mikor megébredtem, 4.47-et mutatott az óra, de szinte abban a pillanatban átfordult 48-ra.
4.48. 2x4=8....
Legközelebb 6.23-kor néztem újra az órára: 2x3 = 6...
Utána 7.33-kor, 7.44-kor, majd 8.08-kor.
Jelenleg 8 fok van és 11.01-et mutat a számítógép.
Feltűnő a sok szám?
De még mennyire!
 
Már az első élménykor éreztem: a számok ma „dolgoznak”.
Ma ÜZENNEK.
És hogy ebben a „2-es/ős-ÉG” biztosan szerepet kap.
Milyen kettősség? Semmi esetre SEM az osztottság, hanem a PARTNER-s-ÉG. Az ÉGI PARTNER-rel.
 
De KI nekünk az IGAZ ÉGI partnerünk?
Ezt a 11-es szám adja ki: TEN-MAG-unk.
Hiszen az „égi partner”, saját magunk „EMBER” része, a „Felsőbb ÉN”, a MAG-vezetőnk, akivel „TENGELYBE” állunk, akivel EGY-ek vagyunk. Ő a „BOT”, az ÉRTÉK-és M-ÉRTÉK-MÉRŐnk.
A „Merudanda”. A „MERU”. Aki egyben a MERSZ is.
A „merszünk” pedig a belső ERŐNK, ahogy a Tarot 11-es lapja is megmutatja: a MÉRTÉK-REND-TUDATA. Ezzel tudjuk legyőzni az "ösztönerőket", melyek az "alsó világból", a "FÉL ELEM" világából fakadnak.
"ERED-ÉN-dő" ERŐ.
Mi az EREDŐ?
A HAZÁNK.
A HÁZUNK.
Az OTT-HON-unk.
Tényleg: miért nem „ITT-HON-unk” az „otthonunk”?
„ITT honolunk” – de mégis „OTT az otthonunk”?
A magyar nyelv nem téved.
Mert honolhatunk ITT - de az otthonunk ODA-ÁT VAN!
 
Egész életünkben érzünk egy VÁGYAKOZÁST.
Hányszor mondjuk, hogy HAZA AKARUNK MENNI?
A hazaút mi? A HALÁL.
Ha a halál a hazavezető út, akkor MIÉRT IS FÉLÜNK TŐLE???
A tegnap és mai nap nagy beavatásokat, megéléseket hozott, pontosan a "halállal" kapcsolatosan.
Ebbe itt és most nem akarok mélységig belemenni, Zsiborás Mártival eldöntöttük: készítünk egy közös felvételt majd a témáról, mert mindkettőnk „nyakig” belemerült. Közösen, köz-ŐS-ségben, az ŐS-is-ÉG tudatában.
Egy biztos és ezt a mai nap kicsengésében el is lehet mondani: VALÓBAN semmi sem az, aminek a jelenben BE VAN ÁLLÍTVA.
És az SEM véletlen, hogy az ADVENT, a készülődés, a HANGOLÓDÁS időszaka épp a SKORPIÓ csillagkép idején van, amely a „Halál” csillagképe. Miért? Mert a HALÁL = ÚJJÁSZÜLETÉS.
A születés milyen érzettel jár?
SZERELMETES BOLDOGSÁGGAL.
Nos, jó ha tudjuk: A HALÁL IS!!!
Mert a kettő UGYANAZ!
 
A HALÁL az, amire születésünktől kezdve VÁGYUNK.
Annak a SZER-EL(E)METES minősége!
Csak ezt TUDATOSAN ELVETTÉK TŐLÜNK - a FÉL ELEM ENERGIÁJÁVAL. MA mindent a FÉL elem ural.
Ki a fél elem?
Az Y.

A magyar nyelv az EMLÉKEZÉS MAG nyelve. Ezért nem is összehaosnlítható más TÖRT-ÉN -tudatú nyelvekkel.
Mi még tudjuk, hogy a SÍ-RI világ az a MEGBOLDOGULÁS világa.
A BOLDOG-s-ÁG-é, ami MAG-a az EGY.
EGY-tudat pedig a MAG-nyelv(ek)ben található meg.
Teljesen FALS, hamis, félre-és megvezetett képünk van mindenről, ami a halállal kapcsolatos. Így Jézus kereszthaláláról is! Annak üzenetéről és a feltámadás IGAZ-s-ÁGÁRÓL!. TELJESEN!!!!
Ha most azt mondom, hogy a HALÁLÉRT ÉLÜNK – akkor mindenki a fejéhez kap, hogy hogyan mondhatok ilyet?!
PEDIG ÍGY VAN!!!

Ezért VAN az ADVENT, a várakozás ideje a HALÁL időszakában. MOST várjuk a CSILLAGOT, az UTAT, az ÚTMUTATÓT. Hova? Merre? Az ÚJJÁSZÜLETÉS irányába.
Mit csinálunk egész életünkben? VÁRJUK A HALÁLT.
Mi a halál? KAPU a SZER-ELEM-LÉT világába, a megboldogulásba, a HAZATÉRÉSBE.
Értjüj? ÉRezzük?

Mit mondott Jézus? „Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET”.
A halála mit adott? Mit mutatott? Hogy a HALÁL a BOLDOG-s-ÁG.
Akkor boldogulunk meg.
Akkor éljük meg a „paradicsomi” állapotot, mely a legmagasabb SZER ELEM ÁLLAPOTA.
Miért mondta a latornak, hogy „még MA velem leszel a paradicsomban”?
Mert aki KÉPES meglátni, hogy mi a LÉNYEG, az MEGÉLI a paradicsomi állapotot...

FOGALMUNK nincs arról, hogy mi VALÓBAN az ÉLET és HALÁL lényege.
Fogalmunk sincs arról, mi a „TUDAT ALATTI” valódi lényege.
Miért?
Mert EGY dolog tart minket fogva: a FÉL ELEM FESZÜLTSÉGE.
Márpedig "FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS". Ezt üzente az idén a Szíriusz...
A félelem pedig = feszültséggel.

Nos, a mai nap KULCSOT adhat kezünkbe. Mihez? Kihez?
Az „ALSÓ” világokhoz. MAG-unkhoz, hogy meglássuk, megérezzük, RÁ-ÉBREDJÜNK arra, MI IS VAN BENNÜNK és KÖRÜLÖTTÜNK?
Ki a mi IGAZ társunk, partnerünk, segítőnk, tanítónk?
Kivel vagyunk EGYEK és EGY-ben?
MAG-unkkal, vagy a KÜLSŐ FÉL ELEMmel?

A DÖNTÉS a mi kezünkben van. És hozzá az erő is...
A MÉRLEG csillagképben haladó MARS a DÖNTÉSképesség erejét pulzálja.
De a döntéshez kell „BOT”: ÉRTÉK és MÉRTÉK -TARTÁS.
TARTÁS.

Napunk kísérő angyala CHAMUEL, aki a „szelídség” angyala, de a SZERETŐ angyala is.
A szerető TÁRS-é.
Mert mindenkinek van egy ilyen társa.
Egy PÁR-ja, akivel ő PÁR-os.
Ez a PÁR-ŐS...