VÉNUSZ ÉS MARS

 
Ma az asztrokockák és a „terembura” is az ő kapcsolódásuknak adja a fő hangsúlyt, ráadásul a 11-es ház jele érkezett melléjük, amiben benne van a KAPU jele, de benne van a SZABADSÁG tartalma is.
Rávághatnánk e felállásra azonnal, hogy na, akkor ma „buli van” , hogy „borulhat a bili” olyan kapcsolódásokban, ahol a szálak már nyűgősek – de lehet az ellenkezője is: kimondásra kerülhetnek eddig elfojtott vagy eltitkolt érzelmek, amik meghozzák a felszabadulást és a nyitottságot, a tiszta lapot. Át lehet lépni egy kapun: a bizalom kapuján vagy ha mégsem lesz a kapcsolatból semmi, akkor is legalább mindenki tisztában van a másik érzelmeivel, szándékával.
Mai világunk legnagyobb problémája az állandó titkolózás, hogy nem merjük nyíltan felvállalni az érzéseinket, mert félünk attól, hogy nevetségessé válunk, de legjobban az elutasítsától félünk.
 
Ilyenkor mindig eszembe jut Tatjana levele Anyeginhez, aminek mint tudjuk, pontosan olyan eredménye lett, mint amilyenek a konvenciók: a nő megszégyenülése.. Mert nem lehet egy nő nyitott, sem őszinte. Pedig elvárják tőle.
Kamaszkoromban én is egy „Tatjana” voltam, gyűlöltem a „maszkolást”, a hamis játékokat, megvetően néztem mindig a korombeli lányok manipulációit, ahogy hülyítették a fiúkat, majd nevetve eldobták őket. Ezekben a játszmákban mindenki csak sérülni tudott – és tud ma is, hisz változni semmi nem változott.
 
Az ŐSI MINTA, hogy a NŐ az ISTENNŐ földi mása és a férfi dolga MÉLTÓVÁ VÁLNI hozzá és hogy a NŐ VÁLASZT MINDIG – a hymségi rendszerben teljes kiforgatásra, megtaposásra, lealázásra került, elvéve a nőnek istennői minőségét, „hússá” téve őt, eszközzé és szolgává-szolgálóvá.
A belső EREDENDŐ TISZTA programot azonban nem lehet felülírni, mert amikor utoléri az embert a SZER ELEM, akkor nem a torzítás fog működni, hanem az eredendő tiszta REND. Ezért BEAVATÁS a szerelem, ezért KAPUNYITÁS egy MÁS világ felé. EMLÉKEZTETÉS az „EMBER”-mivoltra az „emberi” minőségünkben....
Mint tudjuk, az ÉTERBEN, a TÉR-ben itt rezeg ennek a MAG-asztos SZER ELEM-nek az energetikája MÁR, mert a „jövő JÖVŐ” minősége EZ (LESZ).
 
Amikor nincs párkapcsolatunk, akkor hogyan tudunk ebben a minőségben benne lenni?
Hát, ez a legnagyobb kihívás. Mert a SZER ELEM rezgésének olyan hangoltsága van, ami még a gondolkodást is megváltoztatja. Sőt, az egész mindenséghez való viszonyulásunkat is.
A párkapcsolat EMLÉKEZTETŐ, segítő, az EGY-MÁS viszonylatában arra nézve, hogy a kapcsoló BENNÜNK van, hisz a szerelmet is MAG-unk éljük meg MAG-unkban. Igaz, a MÁS-ikkal egy MÁS SÍK-on – de mégis BENT érezzük amit érzünk. A Másik SOHA nem fogja ugyanazt érezni, mint mi. Mi is csak sejthetjük, mit érez a másik rólunk, velünk kapcsolatban....
 
Tehát a SZERELMES HANGOLTSÁGOT nekünk, magunkban KELL felidézni és megélni – ez lesz lelkünk felszabadulásának a KULCSA! Mert ez maga a kozmikus szabadság hangoltsága.
Ebben tudunk T-iszták, T-eljesek és T-ökéletesek lenni.
Ebben tudjuk a T-isztelet, a T-isztességet és a T-isztaságot megadni. A másik EMBERNEK. Aki nem feltétlen kell, hogy a szeretőnk legyen. Ő „csak” egy MÁSIK EMBER.
Ugye értjük?
Ugye érezzük?
Még akkor is, ha a mai világban ez egyszerűen szinte egyenlő a lehetetlennel...
 
Mindemellett a „MARS” alapból NEM a férfierő képviselője, hanem a MAGERŐÉ.
Mi a magerő? Az a teremtő, KI-CSÍ-rázni képes ÉLETERŐ, ami mindennek a mozgatórugója. Ami minden ÉLŐ LÉNY-ben ott van.
A „VÉNUSZ” pedig nem csak a női minőség jelölője, hanem azé a TERMÉKENYSÉGÉ is, amely formát ad a MAGERŐNEK. Tehát, ha működtetjük a MAG-unkkal hozott, bennünk ÉLŐ MAG-erőt, ha kibontakoztatjuk és FORMÁT adunk neki, akkor TERMÉKENYEK leszünk. Akkor EREDMÉNYT „produkálunk”. A magunk és mások JAVÁRA. Mindez megadja az ÖRÖMLÉTET, hisz alkotni, teremteni, eredményesnek lenni csak örömlétben lehet. Még egy levesnek is más az íze, ha örömlétben főzik meg.
Ha MAG-unkban EGY-esülünk, egyesítjük a szétszóródott képességeinket, ha ÖSSZE-gyűtjük erőnket, akkor NAGY-SZER-ű dolgokra vagyunk képesek.
Ha MAG-unkon KÍVÜL egyesülünk a velünk összerezgőkkel, ugyancsak NAGy-SZER-ű dolgokat tudunk LÉT-re hozni...
Mindkettő a KÍGYÓ gyúló energia minősége. A KÍGYÓ megújuló ereje, mely csak GYÓGYÍTÓ hatású lehet, ha JÓL élünk vele...
 
Napunk kísérő angyala ZADKIEL, a „TISZTA HALLÁS” angyala.
Miről üzen ő: halljuk meg a SZER ELEM üzenetét, mely alapvetően bennünk rezeg, csak legyen aki felébreszti....Hol? MAG-unkban...