ÖSSZEGZÉS - VÉG ÉS KEZDET+

  
Ma újfent megjelenik a LEZÁRÁS és KEZDÉS minősége a nap hatásaiban – de újfent belül, magunkban, érzet szintjén.
Már tegnap is szó volt arról, hogy tudatosítsuk: az ÉLET VALÓJÁBAN BENT ZAJLIK, MAGUNKBAN – a kinti világ „élettelen”, csak mi viszünk bele és mi veszünk ki belőle megéléseket, tapasztalásokat, amiket aztán BENT, MAGUNKBAN ÉRZÜNK.
Ugye, világos?
 
Már régóta téma, hogy LEZÁRUL EGY KOR-KÖR és indul egy következő, de immár teljesen MÁS SÍKON, ami egy „MÁSIK” világ lesz már. Aminek MÁS a rezgésminősége, aminek MAGJA eleve az ANYAI MINŐSÉG, ami HELY-re állítja a REND-et, az EREDETI TISZTA MAG-tudatot, a BŐ-s-ÉG, a BŰ-s-ÉG SZER ELEM-ének a mintáját, hisz ez az IGAZ életminőség.
A VÁLTÁS korszakában természetszerűleg VÉGET ÉR a HYM-ség ideje, lejár a „FESZÜLTSÉG” korszaka, a SZÉT-húzásé, a polarizálásé, az EGY-OLDAL-úságé, mely az Egy-s-ÉG teljes kiforgatása.
Bármennyire is „tolják”, az egyoldalúság soha nem egyenlő az egységgel, még akkor sem, ha a fejünket ezzel tömték tele – és igyekeznek tömni továbbra is.
Nemrég, pontosabban november 6-án, érkezett egy hullám, mely a VÉGLEGESSÉG ÉRVÉNYBE lépését hozta el.
 
Érdekes egybéként megfigyelni, hogy tavaly, a „járvány” kitörése milyen szépen előkészítette a talajt a BELSŐ munkára, az ébredésre.
Akkor a "véglegesség" tudata még nem jelent meg, csak a "jövő hírnöke" : az érzékelések megnyitására, a SZÍVKAPU kitárására.
A JELEN LÉT megtanulására...
Akik „vették az adást”, nagyot léptek előre-kifele-befele (mert paradox, hogy minél inkább befelé mélyülünk, annál szélesebb a kifelé látásunk), és felismerve-rálátva-ráérezve a világ változására, fel tudtak rezegni az érkező új minőségre.
 
Februárban érkezett az a hatás, üzenet, hogy a „MÚLTNAK IMMÁR NINCS JÖVŐJE”. Aztán „betolta magát a terünkbe” a NIBIRU, aki sokmindent felülírt, félretolt, kimondottan az érkező új világ energetikájában, üzenve, hogy „MOSTANTÓL MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL”. Kitolta a történéseket, azért, hogy a SZER ELEM jegyében a lehető legtöbben tudjanak MÉG HANGOLÓDNI. IDŐ érkezett és egy halom lehetőség...(ekkor lettem én is félre állítva..)

Aztán megérkezett maga EMANUEL, augusztus 12-vel, „lejátszva a húsvétot” – csak teljesen más szinten. Beteljesítette a jóslatokat (most erre 2x rátüsszentett „azuram”), hogy el fog jönni mégegyszer, de NEM TESTBEN és CSAK azok fogják érzékelni, akik ÉBEREK.
És lőn...
Ő „hozott vissza” engem is, adta meg a tudatosságot: minden megy a maga útján, semmi nem változott a KOR-KÖR-váltás és történéseit illetően, csupán az EMBEREK KAPTAK IDŐT...
Aztán szeptember 16-17-el érkezett egy CEZURA-hatás, úgymond az első valóban érzékelhető véglegesítés, hogy DÖNTÉST KELL HOZNI: maradsz vagy hangolódsz? Ha döntöttél, MÁR NNCS VISSZAÚT.
Ezidőtájt volt szó a HÁROMSZÖG szárairól, mint útról, aminek utolsó szakasza lesz majd a „hegymenet”, vissza az OROMRA, a FELSŐ CSÚCSRA, az EGY-S-ÉG tudatábaa...
Az első szakasz még könnyű volt, a felismerés, az érzékelés szintjén, az ANA-TUDAT-ban való ÚJJÁ ÉBREDÉS, az ANA-HIT HÍDJÁNAK a meglátása (mint az Indiana Jones filmben) és az arra való rálépés, az elköteleződés...
Egy dolog azonban megélni mindezt és egy másik TARTANI!
És NEM VISSZAESNI! Nem a külvilág hatásai alá kerülni! – nos, ezek már az induló hegymenet első lépései voltak, majd októbertől aztán elindult a valódi HEGYMENET. A „csúcsra járatás”. Az OROM-ra jutás, mely nem más, mint az ÖRÖMLÉT tudatának folyamatos fenntartása és megtartása. Miért? MERt EZ AZ A REZGÉS, ami a jézusi, ami az ÚJ KOR körének minősége lészen. Amihez egy teljesen más tudatosság, gondolkodás, érzésvilág, viszonyulás tartozik immár..
Mindezt a ZAVARGÓ külvilág viszonyai között komoly kihívás megtartani – de hát pont ez a hegymenet lényege, plusz a tapasztalás hozzá, miszerint az AZONOS VONZZA AZ AZONOSAT: tehát ha elkötelezted magadat, és TARTOD MAGADAT, akkor mindig megtalálod a megoldást, kerülj bármilyen kihívás elé.
Csak HINNI KELL A SEJT ELEMBEN, a GyÖKÉR-TUDATBAN, az ÉRZÉKELÉSBEN, mert ez a „jövő JÖVŐ” működésének alapja.
NEM AZ ELME, hanem az ÉRZÉKELÉS.

Végül, november 6-val megérkezett a „TELJES LEZÁRÁS” tudatosításának a hulláma.
Az, hogy a MÚLT immár tényleg múlttá fog válni előttünk is, de aki ANNAK A MINTÁJÁBAN rezeg tovább, az AZZAL FOG EGGYÉ VÁLNI.
Aki nem, annak nincs más dolga, „CSAK” JELEN LENNI a JELEKNEK továbbra is a MAG-ban LÉT-ezésben.

A mai nap üzenete egy összegzés, áttekintés és egy ÚJABB TUDATOSÍTÁS: MOSTANTÓL KITARTÁS és TARTÁS van.
A most következő, induló külső eseményekkel már NEM LESZ DOLOG...Mindenki immár azt az utat teljesíti be, azt járja végig, ami mellett döntött..
Elindul a „Kint felszámolásának” az ideje (erre most én tüsszentettem rá), a Horváth Krisztina vagy Zsiborás MÁRti verseiben is jelzett „külső vihar” – mely időszakot nekünk „egyszerűen” ÁT KELL „VÉSZELNI”.
Kitartani, NYUGALOMBAN LENNI, bent MAG-unkban, HITBEN és TUDATOSSÁGBAN, ÖRÖMBEN és a SZER ELEMÉBEN, mert TUDVA TUDJUK, hogy ez a „BEFEJEZÉS” a „kitakarítás” porvihara lészen..
A feladat MAG-unkban LENNI, és HINNI az ANA HIT-ben, teljes meggyőződéssel, hogy egyfajta „hibernálásban” leszünk, azáltal, hogy NEM VESZÜNK RÉSZT LELKÜNKKEL a külvilág folyamataiban.
Benne lehetünk, hisz járunk dolgozni stb.. stb.. De a LELKÜNKET NEM VISSZÜK BELE.
Ugye értjük?
Ugye érezzük, mi a lényeg ebben?
 
Elérkeztünk az UTOLSÓ SZAKASZBA. De tudjuk, mert tudnunk kell, hogy BIZTON-s-ÁG-ban vagyunk.
A BIZTOS ÁG-ban, mert az az ÁG a TISZTA ág, az IGAZ-ÁG...a VILÁGOSSÁG ÁGA...
Erről üzen ma „MIHÁLY”, (aki mint tudjuk, nem „mihály”)..., hogy oltalom alatt állunk, minden alantas energiákkal szemben...