FELSZÁLL a KÉK MADÁR

  
Épp 11-11-et mutat az óra, ahogy elkezdem a Rituálét bepötyögni...
Már megint egy mágusi szám.. amikor óhatatlanul átsiklik az emberen: vajon megint véletlen, hogy épp most néztem az órára?
És hogy épp 11-11-et mutat az óra?..
Ez a 11-11 most EGY-értelműen az EGY-s-Ég-es ERŐ üzenetét hozza - egyébként teljes összehangban a Rituáléval.
EGY-ben több szinten is.
 
Az ELSŐ-dleges természetesen az EGY-ben lét.
Az, hogy bent magunkban érezzük az egységet, a harmoniát, a rendet, mely szó szerint ERŐT ad. Erőt ad a külvilág minden történése felett.
A másodlagos hatás az, hogy az azonosak pedig mindig EGY-MÁSra találnak, összetartanak, tehát egységbe kerülve megteremtenek egy ERŐ-teret...egy EGY-séges irányt...mely egy MÁS-világot, a VILÁGOSSÁGOT képes életre kelteni... A FÉNY káprázatán TÚL!!
(Magyar nyelv mágiája...)
Az egységbe kerülés azonban mindig feltételez egy TISZTULÁST, egy felszabadulást, a tiszta látás és érzékelés érdekében.
Ezt ma a HOLD a JUPITERREL összehangoltan egészen biztosan be is fogja pulzálni a térbe, és valószínűleg ennek köszönhetően érkezett nekem is a feladatok sorrendjeként az, hogy ELSŐ a video, második a Rituálé. Hisz a Jupiter nem csak a HIT, az Igazság bolygója, hanem a TANÍTÁSÉ IS.
Tegnap, ha éreztük az "adást": megszületett "A" DÖNTÉS!
MINDEN ELINDULT a MAGA BETELJESEDÉSÉNEK az ÚTJÁN.
MINDEN.
Immár nincs se visszaút, se „átmászkálás”. Eme lehetőségek ideje LEJÁRT.
A DÖNTÉSEK megszülettek, most „már csak” végig kell járnia mindenkinek azt az utat, ami felé döntött.
 
Tegnap Jophiel a TÜRELEM üzenetét hozta, azaz: már csak ki kell tudni várni a beteljesedést.
„A cár az ukázt aláírta”. Rátette a pecsétet. De az ukázt szét kell vinni az ország minden egyes zugába, hogy érvényt szerezzenek neki. Kellenek a végrehajtók, akik az akaratot véghez viszik....
Ezért, a TÉR és az IDŐ tartományában IDŐ-be fog telni, hogy a tegnap „lepecsételt levél” mikor ér oda címzettjéhez, aki majd feltöri és „magáévá teszi” az abban foglalatakat, BETELJESÍTVE SORSÁT.
(11.33...)
Ez a tudat vajon mit vált ki bennünk? FELSZABADULÁST vagy SOKKOT?
Akik a Rituálét olvassák, ők minden bizonnyal a felszabadulást fogják megélni.
A sokkot majd talán azok, akik még mindig „MAGUKON KÍVÜL” vannak, akik még mindig elmével élik a világot és mindent elhisznek abból, amit látnak és a körülmények áldozatának tekintik magukat...
Tegnap eljött a „HALÁL FORDULATA” – ami egy korábbi kirakásban megjelent.
A "HALÁL" mindig egy lezárás - és egy új sík indulása.
Elindult immár a lezárás és sokminden BEFEJEZÉSének a hulláma. Így az oltásmizériáé is.
Már csak idő kérdése...
Hamarosan vége lesz, csak TÜRELEM.
Aztán jön sorba a többi is...

Tegnap éreztem meg újra, hogy például vége lesz hamarosan a Rituáléknak. Egyszer már volt róla szó – de tegnap újra jött ez az érzet. Hogy ezt a „black out” fogja fizikális szinten meghozni vagy más? – nem tudom. Egy biztos: eljön az a pillanat, amikor mindenki teljesen MAG-ára lesz majd utalva. A MAG-a megéléseire, MEGÉRZÉSEIRE, intuícióira. Mikor nem lesz senki, aki megmondja neki a tutit és hogy mit miért és hogyan kell megtennie.
Nem véletlenül, mondhatni PONT EZÉRT állítottak le engem is a tanácsadásokkal. Mindenkinek meg kell (most már kellett) tanulnia a megérzéseire hallgatva döntéseket hozni. Megismerni és használni a "Mag"-erőt.
Egyébként más is megtapasztalhatta: nem adható segítség.
Ezért nincs jóslás sem.
Amúgy meg nem is mutatnak semmit a kártyák a távolabbra, csak közvetlen közelre...

Mindenkinek MAG-ában, MAG-ával kellett TISZTÁBA jönnie, meghoznia a döntéseit, mert ez az egyetlen út, ami a MAG-asba vezet. A „csúcsra”, a „Hegytetőre”, az OROM-ra, az „ÖRÖM”létbe, mely maga az átlényegülés lényege a KÉK LÉT-be....A MEGújulás, a MAG-újulás feltétele..
Kiszabadulás – megszabadulás – felszabadulás...
EGYÜTT ÉRZÉS... érezve értés...
EGY-ben lét...
Ez az új út és ebben támogat ma ZADKIEL, a tisztán hallás és együttérzés angyala...