MAG-ERŐ

  
MAG-értés, MAG-élés, MAG-erő – szép kis ív, megintcsak a hármasság, a harmónia rendjének szerében.
Egyben tökéletes útirány is, ha belemélyedünk e 3 szó üzenetébe...
 
E 3 szóban - tetszik, nem tetszik - az is egyértelműen benne foglaltatik, hogy MÉG MINDIG BELSŐ MUNKA zajlik.
Mert nem elég megérteni a MAG-értés mibenlétét, nem elég megélni a MAG-élményt, HASZNÁLNI is KELL tudni a MAGERŐT!
Mi a MAG-ERŐ?
 
Az a velünk hozott, bennünk lévő TELJESSÉG-tudatnak az ereje, amire Jézus azt mondta: ha „annyi hitetek volna, mint egy mustármag, hegyeket tudnátok megmozdítani vele”.
Vajon a jelen helyzetben hány embernek van HITE?
Hány ember gondol erre a tanításra?
Hányan mondják azt, „aki mer az nyer”?
És hányan húzzák be a nyakukat és mondják azt: nem tehetek semmit, ki vagyok szolgáltatva a munkáltatónak, nem értek semmihez, nem tudok sehova máshova elmenni dolgozni.. és inkább hagyják magukat egyre mélyebbre nyomni, közben a bennük dolgozó ellenerő, tiltakozás formájában egyre erősebben próbál kitörni, de mivel nem tud kitörni, VISSZAFELÉ fog hatni: elkezdi a szervezetet megbetegíteni.
Ettől aztán még szerencsétlenebbnek érzik majd magukat...
 
MOST IS érvényes a működési szabály: „segíts magadon, Isten is megsegít”.
MOST SEM ELÉG ábrándozni, vágyakozni, hogy mit szeretnék, TENNI IS KELL ÉRTE. Használni kell az ERŐT, a MAG-ERŐT, különben ellenünkre fordul és felmészti saját magát. Bennünk, velünk egyetemben...
Olyan jó olvasni azokat a sorokat ( és mennyi ilyet kapok!! ), amikor megírják nekem: „felszívták magukat”, nagy levegőt vettek, kiléptek egy méltatlan helyzetből, ott hagyták azt a munkahelyet, ahol rendszeresen megélték a kirekesztést, a megalázást, elkezdtek keresni és találtak is! Mégpedig olyat, ahol egyívásúakkal vannak most együtt, hasonló gondolkodású emberekkel. És azt mondták: TÉNYLEG IGAZ, hogy A JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL!
MEGÉLTÉK, mert ELHITTÉK, hogy így van és TETTEK IS ÉRTE!

Mikor jött ez az üzenet?
Még ez év február-március tájékán. Pontosan már nem emlékszem, de talán február 27-én... már csak a számmisztika miatt is...
Hányszor jött azóta újabb és újabb hullám, a Nibiru által, aztán a SZÍRIUSZ helikális felkelésével, EMANUEL által???
Szép és jó dolog megérezni és összehangolódni ezekkel a "jövő JÖVŐT" elkészítő hullámokkal, mert alapvetően EZ is a feladat - na de amíg itt vagyunk e testi létben és még a RÉGI KOR-KÖR mintázatában (még ha már gyengébben is), addig EBBEN KELL MEGÉLNI és HASZNÁLNI mindazt, amit kaptunk!
Mit is hozott utoljára EMANUEL?
Milyen újabb és újabb hullámok érkeztek és érkeznek azóta is fokozatosan az áthangolódáshoz?
A SZER ELEMNEK az ETETŐ REZGÉSEI!
Mivel TÁPLÁL ez a rezgésminta?
Azzal, hogy ha EBBEN A REZGÉSBEN ÉLSZ, CSELEKSZEL, akkor felül tudsz emelkedni a jelen létet „uraló” erőminőségen, tehát „E FÖLÖTT” fogod bevonzani mindazokat, akik ugyanígy rezegnek, éreznek, gondolkodnak mint te magad.. Azon egyszerű oknál fogva, hogy mindig az azonos vonzza az azonosat.
A NEM AZONOSAK taszítják egymást, ezért menekül mindenki a „MAGA VILÁGA” irányába.
„MAGA VILÁGA” – mit is jelent? Azt a MINŐSÉGET, amiben JÓL ÉREZZÜK MAGunkat. Ahol ÉREZZÜK a saját MAG-ERŐNKET.
Ahol energikusak tudunk lenni, mert az ÖSSZEREZGÉS természetszerűleg ÖSSZEADÓDIK és „tűzbe” hoz.
Hatványozottan jobban működnek ilyenkor a teremtő-alkotó energiák. Ezért egy bölcs munkáltató, olyan emberekből állít össze egy csapatot, akik „félszavakból” is megértik egymást, akik egymás keze alá adják az ötleteket, motiválják egymást. A munka ennek eredményeképp sokkal hatékonyabb és a késztermék mint végtermék pedig jobban eladja magát, mert BENNE VAN EZ AZ ALKOTÓ ENERGIAMINŐSÉG.
Ugye értjük? Ugye érezzük?

Tehát a MAG-ERŐ bennünk nem más, mint a Szíriusi, ŐSI, ISTEN-ANYAI ÉLŐ, TEREMTŐ ENERGIKA KÓD.
Nem „dísznek” kaptuk – hanem azért, hogy HASZNÁLJUK és ÉLJÜK. Működtessük, mert csak így fog hatni. Oda és vissza.

Ma két kísérőangyal állt mögénk: AZRAEL és HANIEL.
Mondhatom, tökéletes páros.
A FELSŐBB világok = BELSŐ VILÁGOK üzenete hogyan tud csak ÁT-HANGolódni belénk? Ha az ÉRZÉKELÉSEINKET finomítva meghalljuk a SEJT ELEMEK DALÁT, a HOLD DALÁT, a SÖTÉT-s-ÉG, a láthatatlan tartományok rezgéseit....

A „Teremburán” ma ESTE 8 körül lesz, helyi idő szerint ÜRES HOLD. Azaz, amikor a Nap együtt áll a Holddal. Ez az együttállás a FÖLDET egy tengelyben fogja látni URANAval a KOS CSILLAGKÉP fejénél.
Mit jelent ezt?
Mit pulzál a Nap a Holddal a Földnek?
Milyen lehetőséget erősítenek?
Az URI mintát, azaz az EREDETi EREDŐ EGY-s-ÉG-tudatot.
Mikor vagyunk egységben?
Mikor MAG-unkkal harmoniában, REND-ben, TELJESSÉGÜNK tudatában vagyunk... Ez a bennünk lakó ŐS-ERŐ.
Csak rá kell ébrednünk.
Akár éjszaka is...