MINDEN ÉS SEMMI ÉS BÁRMI

 
A szálak, az események fonalai nagyon hamar körbeérnek... Mindenben és bármiben. Ráadásul egyre gyorsuló ütemben.
Ahogy a visszacsatolások is.
Látsz-érzékelsz valamit, érzed MAGADban, hogy ez helyes, valós vagy igaz, vagy mindhárom egyszerre – és még aznap, de legkésőbb másnap, megkapod a visszacsatolást rá, hogy IGEN, JÓL LÁTTAD, jól érzékelted, jól gondoltad....
 
Miért van egy így? És miért van ez így MOST?
Máskor is így volt és most is így van és így is lesz – csak a TEMPO és a MÉLYSÉG változott...
A MOST-ban azért gyorsulnak a hatások és visszacsatolások, mert „sűrűsödik” az IDŐ. Mert a DÖNTÉSEK egyre fontosabbak a "jövő JÖVŐ" miatt..
Jómagam azt látom, illetve erre kapok visszajelzéseket, hogy eddig szkpetikus embereknél is hirtelen felmegy a villany. Hirtelen leesik a tantusz, összeállnak a megértés apró mozaikjai. A megértés pedig új döntéseket és új tetteket indikál egy ÚJ IRÁNY felé...
Mely új irány, igazából nem új – hanem minden EGY ÉN-ben a RÉG ELFELEDETT TISZTA-s-ÁG iránya!
Tegnap a tanfolyamon megmutattam azt a kártyavetést, amit 22-én hívtam le, a felsőbb régiókban zajló folyamatokról, valamint arról, hogy mi várható az országban, a fizikai síkon.
A felsőbb régiókban nem változott semmi. Borzongató volt látni hogy a JÖVŐ az "EREDENDŐ NŐ" minőségében fog megvalósulni....
Ami már benne volt a 2019-es jövőbe nézésben is.
De ugyanígy nem változott semmi sem a fizikai sík vonatkozásában.
Mondhatni, beleértünk, már itt lóg a nyakunkban az a „kaszabasza”, amit ugyancsak előre jeleztek a jóslatok. Nem csak az enyém, hanem pl a "Nyiraki jóslat" is. Ami a „kard-lapok” közül a szakadást, a halált jelképezi, mind megjelent a jelenben.
„Kishalál és nagyhalál”. Össztűz, mely ELLENÜNK irányul. Aminek eredménye egy leszakadás, kiszakadás... Lehet ez határon belül IS, de határon kívül IS.
Ennek esélyeit latolgattuk tegnap a tanfolyamon.
Aztán ma, megnyitottam egy, már tegnap érkezett video-linket, mely videoban Földi László pontosan megfogalmazza a fizikai síkon mindazt, amit a kártyák mutattak...Az ellenünk irányuló össztűzet, annak hátterét és okait..
Tulajdonképp elmondható, minden halad a beteljesülés útján – ami az „ÓVILÁG” jóslataiban benne foglaltatott..
Nincs változás. Legfeljebb az EGY-ÉN átalakulása mentén a saját MEGÉLÉS-ben, MAG-unk viszonyulásában.
A történések be fognak következni – mert a „jövő JÖVŐ” feltétele egy LEZÁRÁS, egy TELJES MEGTISZTULÁS.
A videoban Földi László elmondja: a mai világban nem politikai pártok feszülnek egymásnak, hanem az ABNORMALITÁS és a NORMALITÁS. Világunk két pólusa, mely között MOST lett a FESZTÁV a legnagyobb.
 
Mit üzent augusztus 13-án a Szíriusz, mikor a Nap előtt kelt fel a horizonton egy új szíriuszi évkört megnyitandó?
Azon túl, hogy őt NEM LÁTNI, HANEM ÉREZNI KELL még azt is, hogy FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS.
MOST kezd "érésbe fordulni" be ez a mondat, mert lépésről lépésre meg kell szűnnie annak a FESZ-TÁV-nak, mely az IGAZ LÉ-T-ezés gátja. Fel kell olvadnia annak a mérhetetlen távolságnak a jelen létezésében, mely a feszültséget a pólusok között fenntartja és nem engedi az összeolvadást.
Pedig mint tudjuk, az egész életünk az „EGY-beOLVADás”,vágyáról szól.
A „lapos” szinten szerelemben a másikkal – a „MAGAS” szinten pedig SZER-ELEM-ben a MÁS SÍK-kal: egy más síkon TEN-MAG-unkkal. Lehet ezt megélin egy Másik ÁLTAL (az EGY és a MÁS egymással) – de alapvetően a cél, hogy saját magunkkal.
Ha saját magunkkal EGY-be kelünk, akkor már MÁS SÍK-on rezgünk, és ezen a más síkon már NEM a „NEM” lesz a meghatározó, tehát nem FESZ-TÁV, hanem az EGYÜTT.
A FESZTÁV azért most a legnagyobb, mert „szakadnia kell” a cérnának, ahhoz, hogy a SARKOK ÖSSZE TAPADJANAK.
 
Mint tudjuk, a lejáró KOR-KÖR már „mindent megengedhet” magának, mert már SEMMI sem számít. Neki. A végletekig tudja korbácsolni az abnormalitást – ami érdekes módon mégis a normalitás irányába fogja kicsapni a biztosítékot..
Tehát megint elmondható: semmi nincs ellenünkre.
Csak a SOKK mértéke eltérő az EGY-ÉN számára, hogy hol van az ő kisülési pontja...
A „jövő JÖVŐ” milyensége NEM LÁTHATÓ.
Ami látható az ITT-ben és a MOST-ban, a jelen TÉR-ben és a jelen IDŐ-ben, az az, hogy VÉGE. Hogy lejárt. Ezt KELL éreznünk és MEGÉRTENÜNK.
 
Hátranézve a Nibiru megjelenéséig, gyönyörűen látható az irány és az események fonalában a beteljesülés...
Az, hogy miként szakadnak le az EGY-ÉN-ről a karmikus kötések szálai, a kapcsolatai, a visszahúzó erő-karjai, amelyek bizonyos hitrendszerekhez, vallásokhoz, eszmékhez kötötték. Legyen szó gyógyításról (majd a doki megmondja), „önfeláldozásról” (azért vagyok, hogy téged szolgáljalak), külső istenképről (majd az isten megsegít, vagy majd az isten bosszút áll..) és még lehetne sorolni. Olyan hitrendszereket, melyek „csak a lényeget” vették ki az EGY-ÉN-ből: saját MAG-ját, saját MÁGUSI képességét, saját ŐSISÉGÉT, EREJÉT, annak tudatát, hogy nincs lehetetlen... Hogy mi vagyunk saját magunk ŐSEI és UTÓDAI.
 
Az, hogy mi mint tenmagunk utódai majd hogyan fogunk a jövő JÖVŐ rezgésmintájában létezni, MOST DŐL EL.
A MOST döntésein. Úgy a mindennapok, mint a lélek és a szellem szintjén.
BÁRMI megtörténhet és MINDEN.
Aki úgy dönt, annak viszont a SEMMI.
Napunk kísérő angyala AZRAEL, aki „üdvözletét küldi a MENNY-ÉG-ből”... igazából pontosan azt, hogy ha kapcsolódunk az Ég-gel, akkor MINDENT megélhetünk és BÁRMIT. Ha nem, akkor meg a „semmit”.... "MA-ÁT" -átállás lehet...
(9.16....egy valódi rábólintás...)
 
(Kép: internet)