KÖVETKEZTETÉSEK, TANULSÁGOK

 
Ma egzakt, „teremtő” fényszögbe kerül egymással a NAP és a PLÚTÓ. Természetesen ez így önmagában nem sokat jelent, a fényszög üzenetének lényegét mindig a bolygók mögött látható csillagképek adják meg.
A NAP a SZŰZ csillagkép KALÁSZ, azaz SPICA csillagánál áll, a PLÚTÓ pedig a NYILAS csillagképnek a Nyilas elrugaszkodó lábánál, felette a SAS csillagképpel. A Plútó nem egy gyorsmozgású bolygó, az ő helyzete már hosszú ideje változatlan, a Nap azonban minden nap egy „fokkal” tovább lép útjának a körén. A Plútó, amilyen kicsi és amilyen távol van, olyan erős. „Kicsi a bors de erős” tartja a közmondás – és ez rá is igaz. Mivel „MAG-HORDÓ” – ez a szimbolikájában is megjelenik, vagy épp a fél Hold – a feladata mindig a MAGERŐ ébresztése, pontosabban az arra való emlékeztetés. Miben aludtunk el? Hol nem hozzuk ki MAG-unkból azt, amit kellene?
Tavaly óta 2 fokot mozdult előre, tehát üzenete nem változott (elrugaszkodás, ébredés, továbblépés, megújulás, tiszta LÁTÁS, felrázás, kilövellés a MAGASABB világok felé, célra tartás mégpedig a MAGAS M-ÉRTÉK felé), de tavaly, együtt állva a JUPITERREL és SATANA-val a célratartás mellett igazából mindenki életében az IGAZSÁG ÉBREDÉSÉT hozta el. BENT. Külső események által. Eredménye: az ISTENI IGAZSÁGOK felismerése (tenmagunk isteni része, a REND, Isten ANA mivolta.. magyarul a KÉK ÚTRA lépés...).
 
Ma, most, azonban fordul a kocka: a BENT MEGÉLTEK, a szembesülések, ébredések, tanulságok, tisztánlátásból fakadó VÁLTOZÁSOK ÉLÉSÉNEK eredménye fog KINT MEGJELENNI. Hogyan? Először úgy – de ezt már mindenki tapasztalja -, hogy teljesen megváltozik a viszony a közvetlen környezetéhez.
Leválnak kapcsolatok, mert BENT a szellem, a lélek MÁS lett.
Mindig mondom: az AZONOS VONZZA AZ AZONOSAT – tehát ahogy halad a belső látás tisztulása, vele párhuzamosan a gondolkodás, a megértés, úgy változik a „KÖR”-be tartozás jellege is.
A gondolkodás mindig REZGÉS. HANGOLTSÁG, hisz minden gondolatnak van töltete. Az ELMEPROGRAMOZÓK, vallások, spirimocsokságok mindig ERRE játszanak rá. Mondhatjuk rájuk, hogy „ROSSZAK”? Bocsi, de ha a MI SAJÁT HANGOLTSÁGUNK összerezeg velük, akkor ha „ők” rosszak – akkor biza mi is... Tehát? Hol a kulcs a változáshoz?
Bizony, nem megkerülhető: csakis bennünk.
Kellemetlen a felelősséget felvállalni és mindezt belátni – de pontosan a felelősség felvállalása a legnagyobb szellemi kvantumugrásunk az életünk során.
Ezt pedig MOST TEHETJÜK MEG!
Úgymond még az „utolsó” lehetőség kínálatában.
Mint tudjuk, HEGYMENET-ben vagyunk. Jézus „hegyi beszéde” a csúcsra törekvőknek szól...
Ma a MERKÚR és a VÉNUSZ IS pontos fényszögkapcsolatba lép egymással, de a HOLD és a NEPTUN is.
 
A Merkúr a Vénusszal, összekapcsolva a SZŰZ csillagképet a SKORPIÓ- KÍGYÓTARTÓ + TEJÚT hármassal, kimondottan azt a TERMÉKENY, KIGYÓGYÍTÓ MEGÚJULÁST hozza el, melyre valahol mindenki vágyik. De első lépésként megint a SZELLEMBEN – mert először mindig OTT KELL változni, ahhoz, hogy az ANYAGBAN, a FORMÁBAN is majd megnyilvánulhasson.
A Merkúr a „ravaszság”, a gondolat, a gyermek, a megjúluló szellemi képesség, a lendület, a mozgás, a változás bolygója. A Vénusz a termékenység, a bőség, az áradás és a NŐISÉG, az ANYASÁGé.
Hol, pontosabban KIBEN „kell” tehát egy teljes megújulásnak, ébredésnek, szellemi átalakulásnak megtörténnie? A NŐ(K)BEN! Ha a NŐ, mint a növekedés kulcsa NEM VÁLTOZIK, nem lesz KINT SEM átalakulás (erre rátüsszentés érkezett....)
 
TANULÁS-TANULSÁG, OK és OKOZAT, ÉLMÉNY és FELISMERÉS, TÖRTÉNÉS és KÖVETKEZTETÉS mindig kézenfogva járnak. Saját magunk vonatkozásában mindig a tapasztalatok adják meg a „pályára állító” tanulságokat. A külvilágot illetően pedig a tanulmányaink. De azokra SEM hallgathatunk 100%-ban, mert mint tudjuk, a TÖRT ÉN ELEM-nek a lenyomata úgy hamis, ahogy van. Tehát mire kell mindig hagyatkoznunk? Az ÉRZÉKELÉSEINKRE. A MEGÉRZÉSEINKRE.
A Merkúrhoz még a kommunikáció, a hírközlés is hozzátartozik. Az írás. Manapság mindenki leírhat mindent és bármit. A legmélyebb igazságtól az égbekiáltó hazugságokig. A média ma úgy csúsztat, ahogy nem szégyelli. Márpedig nem szégyelli.
Ki tudja megkülönböztetni a hírek áradatában az igazat a hamistól? SAJÁT MAGUNK. Saját magunk SZÍV-SZŰRŐJE, a MEGÉRZÉS, a SEJT-ELEM, mindaz az ISTENI MINŐSÉG, mely adottságként MAG-unban van, csak néhol 7 lakatra zárva....No, ezt „kellett” felismernünk tavaly végre...
 
Az, hogy ma mennyire FONTOS a HÍREK KISZŰRÉSE, nem csak az égi konstellációk mutatják, hanem az ÉSZKÖZEIM IS.
A minap rákérdezett nálam valaki, hogy milyen konstellációk lesznek ma, 17-én, mert a „galaktikus szövetség” nagy bejelentésre készül. Hát na...ok, nézünk elébe. Jó időpontot választottak – a fentiekben ecseteltek alapján, de én meg azt mondom: ITT A NAGY TESZT, hogy mennyire vagyunk MI TISZTÁN LÁTÓK! Mert CSAK A TISZTA LÁTÁS és ÉRZÉKELÉS fog elvezetni a „jövő JÖVŐHÖZ” – és nem holmi „földönkívüli üzenetek”... Amelyet természetesen megfelelő elmeprogramozók kreálnak.
Mindig mondom: azért veszélyesek, mert van bennük egy IGAZ MAG, melyet megérzünk, tehát magára hívja a figyelmünket. De ahogy bevonzotta a figyelmünket, máris ETETNEK a MEGTÉVESZTŐ „HORDALÉKKAL”
 
Napunk kísérő angyala ezek után ki más is lehetne, mint ZADKIEL, a TANULÁS és TANÍTÁS angyala.
Nekem a legfelemelőbb mindig a tanítva tanulás, amikor „helyben” jövök rá valamire és állnak össze bizonyos felismerések .. De ehhez nem kell tanítónak vagy pedagógusnak lenni, szülőként, a gyerekünknek magyarázva is leeshetnek olyan tantuszok, amikre eddig nem voltunk figyelmesek...
 
Tehát ma: legyünk ÉBEREK, FIGYELMESEK, figyeljünk az INFORMÁCIÓKRA. Leginkább BENT MAGUNKBAN, a SEJT-ELEMEINKRE... (7.55 van... tehát itt a rábólintás is )
(kép forrása: Egészségtár)