EMANUEL - újra

Már futkos rajtam a borzongás, ahogy nekiülök a Rituálét megírni, mivel már kora reggel elkezdődtek a JELEK... Először azt hittem, csak nekem, de aztán, ahogy elindultak a „jelcserék”, egyértelművé vált: „EGY” HULLÁM-on vagyunk..

Mi ez az EGYHULLÁM? És főleg MILYEN?
A Rituálé észeközeiben EGY-értelműsödött: MAGA EMANUEL.💙

Ha belegondolok, tegnap AZRAEL már „előkészítette a terepet” mert ő egyértelműen a MÁS VILÁG üzenetét hozta. Volt is alkalmam nap közben többször is megtapasztalni....
Egyszer, pár évvel ezelőtt, konkrétan beállt a hátam mögé. Leírhatatlan érzés volt az ő energiáját megélni. Azt hittem akkor, pályafutásomat hamarosan be fogom fejezni – ami meg is történt, csak nem egy ÁT-lépéssel, hanem az üzleti életből való KI-lépéssel.....

Sokszor elmondom, hogy mindig a SZÁMOK a legkézenfekvőbb üzenők, mert az orrunk előtt vannak..
Az első, amit reggel megláttam a 7.07 volt, majd a 7.11, majd 7.44, majd 7.57.
Már a 7.07-nél tudtam, ma „VÁLÁMI VÁN”, valami érkezni fog, mégpedig MÁSVILÁGI szintről – aztán elérve a 7.57-hez immár teljesen egyértelművé is vált.
A 7-es kezdés után jött a 8.07, 8.08, majd 8.27 és végül a 9.00. Most épp 9.06-ot mutat az óra és 9 fok van kint. Tehát indultunk az "evilági teljességgel", amit követ az "átfordulás", a "kapun átlépés", majd az EGGYÉ válás...
(Aki MÉG nem érti a számokat, neki javaslom a Skorpió Akadémiát a youtube csatornán.)
Aki pedig MÁR érti, tudja, hogy miről beszélek.
Viszont MÉG sokakat frusztrálhat az, hogy ez az egész NEM KINT – hanem BENT, MAG-unkban zajlik továbbra is....

Az „észközeimben” ma együtt érkezett a „Szerelmes férfi” és az „Isten szeme” lap. E kettős után nem is húztam angyalkártyát, mert minek.
Ez a KETTŐS felülírhatatlan.
EZ a kettős KONKRÉTAN a JÉZUSI jelenlétet mutatja!
Mégpedig „állandósított” módozatban.
Azaz: FOLYAMATOSAN VELÜNK VAN!
Pontosabban azzal, aki ÉRZI. Aki SZÍV-ében tud kapcsolódni.
Ő „lehorgonyozhat” benne és vele egy ténylegesen MÁS SÍK-on.
(no: 9.11, 9 fok, 10.11-én.... csak úgy, „ráadásként”.)
Azt hiszem, ITT jöhet el az a pont, amikor azt mondhatják rám - aki olvassa e sorokat-, hogy „ennél is elmentek otthonról”, hogy „már belebolondul a számokba és jelekbe”, hogy „minden racionális gondolkodás elhagyja”.
Lehet. Annak, aki NEM ÉRZI, ezáltal nem is ÉRTI, miről is beszélek. Az ő számár minden bizonnyal nagyon elrugaszkodottnak hat mindaz, amiről itt szó van 😉🙂

Egy azonban biztosan kijelenthető: MOSTANTÓL MÉG ERŐSEBBEN meg fog nyílvánulni az, ami már a Nibiru megjelenésével megérkezett a TÉR-be üzenetként, miszerint „Minden jóravaló ember élete jóra fordul”.
Azonban!
Ha e kijelentés ellenére az "itt és most"-ban valamilyen nehézségekkel, akadályokkal küzdünk még, akkor gondoljuk végig, ennek mi lehet az OKA? Miért e küzdelem?
Nos, azért, hogy ELTERELJEN minket egy bizonyos, számunkra tutinak látszó iránytól. Az EGO vagy a külső körülmények diktálnak valamit – a Felsőbb Én meg másvalamit. A két irány közül biztosan a Felsőbb Én fog győzni...

Már többször szó volt róla, itt is és a videokban is, hogy EMANUEL augusztusi „beköszönése” óta mindig minden FELÜLÍRÓDIK és minden VÁLTOZIK. Ezért NINCS JÖVŐ. A régi már kimúlt, az már csak „kifutásra” játszó, de az új minden pillanatban VÁLTOZÓ. Mégpedig azért, mert SZÍV-béli hangolódásunktól függő.
Ahogy „tágulunk a térbe”, ahogy egyre szélesebb spektumot fogunk be és érzékelünk, annál többet LÁTUNK és mivel többet látunk, gyorsan esnek le a megértés tantuszai, tehát gyorsan tudunk váltani is.
Ez megint túl elvontan hangozhat – de aki ÉRZI az ÉRTI.

Egyre nehezebb lesz elmagyarázni és szavakba önteni ezeket a folyamatokat – viszont, aki érzi, hogy mi zajlik BENNE, és követi a MEGÉRZÉSEIT IS, megfelelően tud FELKÉSZÜLNI a fizikai síkon a külső változásokra. Nem dől be huhogásoknak például.
Ugyanakkor ÉRZI, hogy miben legyen előrelátó. Miben legyen tartaléka vagy mi az, ami hanyagolható, ami felesleges. Direkt nem megyek bele itt és most semmi konkrét fejtegetésbe, mert ez EGYÉNI és mindenkinek MAGÁNAK KELL ÉREZNIE a MÁ-ban, hogy mi a teendője.
Mi a MA?
M-ind-ÉN-s-ÉG AKARATA.
De ez az akarat NEM az ego akarata, az „akarommmmm!!” – ez egy egészen más minőségű akarat... Elmagyarázni ugyancsak lehetetlen.

Újfent azt tudom mondani, mint Jézus tette: úgy jövök mint tolvaj. A tolvaj mit csinál? Láthatatlanul hatol be a HÁZ-unkba. Szemmel nem látjuk. De érzékeljük, ha ÉBEREK vagyunk.
Mi a ház? Saját magunk jelképe. Mi az éberség? A FIGYELEM...
Azrael, mint SATANA-analógia, minek a megtestesítője?
A FIGYELEMNEK.
Minek jött el az IDEJE. A TÉR-ben. Bent és Kint egyaránt.

A „Teremburán” SATANA megállt látszólagos hátráló mozgásában. 13-án majd elindul ELŐRE. Hmm.. pont 13-án.
Satana ki? A KAPU őre. A „halál kapujának”, az IDŐnek és a TÉRnek őrzője.
A megmérettetés, a vetés-aratás „ellenőre”...
Mit jelképez a 13-as szám? A „halált”.. Az aratást. Az átfordulást. JÉZUS által, hisz ő a 13-ik...

Ugye Értjük?
Ugye Érezzük?