MAG-FELELÉS

 
Mióta nincs Kékvér-penzum, azóta regényeket olvasok.
Jelenleg Fábián Jankától az Emma-triologiát. Jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, mert lebilincselő, fordulatos családregény, tökéletesen bemutatva a 20-ik század tragikus fordulatait.
Tényleg embert próbáló évszázad volt.
Na de melyik nem?
 
„Kék tudattal” olvasva bármit is, természetesen mindent másképp lát az ember, de ez nem jelenti azt, hogy könnyebb lenne az elfogadás vagy az értékelés... Sőt. Talán még többször felteszi az ember a kérdést: „miért is”?..
Miért is kaphatott teret, lett légyen szó 20-ik századról vagy bármelyikről, vagy akár a MÉG most tartó időszakról is, a terror?? Az elnyomás? Szellemi és fizikai szinten egyaránt?
Ha visszanézi az ember a TÖRT-ÉN elemének működését, szinte CSAK ERRŐL szólnak az elmúlt évezredek. A TÖRT ÉN állandó kompenzálni akarásáról, TÖRT ÉN-ségének bizonyításái vágyáról, melyet csakis ERŐ-FESZÍTÉS-sel, azaz csakis erőszakkal volt képes elérni. Pedig mit üzent a Szíriusz most nyáron?
"FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS".
És nincs is...
A létezés alapja mi? A SZÍV-BÉL-iség. Mindig a SZÍV-BÉL tudja feloldani a feszültségből adódó borzalmakat...
 
Az Emma-trilogia is szemléletesen bemutatja az emberi karaktereken keresztül: milyen is, mikor a „tört én” tudatú, SZÍV-TELEN ember hatalomhoz jut. Hideg és bosszúszomjas. Ami érdekes és ami ebben a regényben is tapintható: nem lehet szívvel meggyőzni. Mégpedig azért nem, mert a "szív-telen" nem érti a szív szavát. Nem érti, mert nem érzi. Mintha nem is lenne benne ez a kód.
„Kék tudattal” tudjuk már, hogy e kód hiánya az az „Y”, mely mindig is önjáró akart lenni. Tökéletesen végig követhető, visszanézve akár az atlantiszi időkig, hogy az „önjáróvá váló Y” csak a bajt teremti.
Megoszt. És nem összekovácsol. FESZÜLTSÉGET KELT - mert NEM TELJES. Ha pedig nem teljes, akkor NEM TISZTA. Ha nem tiszta, akkor a "nem tiszta módszerek" sem fogják zavarni.
Értjük?
Érezzük?
Hiába akar „elméletileg” jót, letisztultságot, az ő letisztultsága a „sterilitás”, a sterilitásba viszont nem fér bele a szív színgazdag és árnyalt világa.

Az Y nem feltétlen CSAK FÉRFIHEZ köthető – bár alapvetően bennük kódolt. Az idők folyamán ez már a TUDAT MINŐSÉGÉBEN képeződik le és a tudat minősége mindig meghatározza a fizikai DNS megjelenését is. Ebből fakadóan van már annyi „józan”, hideg lelkületű nő is, akiknek az élet áramoltatásához, „istennői” minőségükhöz már semmi közük nincs.
Az „Y” istenképe, a hymségi technokrata leuralás, mely csak a hideg ráció formájában létező, tökéletesen megjelenik Michelangelo teremtés festményében a Sixtusi kápolna mennyezetén.
Van ugyebár egy férfi, Ádám és van az AGYFORMÁJÚ lepelbe burkolózott hym-istenség, aki ÉRINT-éssel életet ad "teremtményének".
HYM a HYM-nek.. HYM a HYM-mel.... Csodálkozunk, hogy a Vatikánban egy nő sincs???
A hym-hym páros aztán minden "őstörténetben" megjelenik: Káin és Ábel, Romulus és Remus, Castor és Pollux, de még Hunor és Magor történetében is. Valahogy soha nem esik szó egy ANA-ról, egy esetleges lány TEST-VÉR-ről meg már nem is beszélve....
A hym-hym felállásban csakis VADÁSZNI, üldözni lehet a lányokat – de az ő eredetük mindig REJTEKI marad.... Tehát?
Pontosan a rejteki mivolt által jelenik meg az a TITKOS HÁTTÉR, amit nem lehet elmismásolni! Mert a HÁTTÉRBEN van  pont az a TÉNY, hogy létezik egy MÁS-Ik, egy MÁS-SÍKÚ LÉNY-s-ÉG, akire mindig VÁGYIK az Y. Miért? Mert MAG-jában tudja, mondhatni ösztönszerűen, hogy CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A NŐN KERESZTÜL TUD SZÍVESSÉ VÁLNI, mégpedig a SZERELEM által.
Hány férfi mondja, mikor megtalálta MAG-DALÁ-ját, hogy vele egyesülve "HAZA TALÁLT"?

Egy Y tudatú nő nem egy másik nőn, hanem TEN-MAG-ának felismerésén keresztül tud "megVÁLTódni", azaz MAG-ára ismerni..
Ezt ÉLJÜK MOST.

Az Y térhódításának következménye  – és itt megintcsak sokezer évere visszanyúlva -, hogy a papnőket, akiknek ELEVE és ELEMI dolguk volt a SZELLEMI IRÁNYMUTATÁS - hisz bennük kódolt az ÉRZÉKELÉS általi TUDÁS -, megfertőzte a dualitásban a tört-én HARCi szellemisége, majd e harc következményeként felváltotta őket az Y-minőségű papi vezetés. Így lett teljessé a férfi uralom.
Ez nálunk, MAG nép(ek)nél is leképeződött a TÁLTOSOK révén, akik elvileg „fehér pálosok” voltak, tehát a BOLDOGASSZONY TUDAT ŐRZŐI. De szereptévesztésbe kerültek ők is..
A mai "utódaikról" nem is beszélve..
Számomra ékes példája ennek a szereptévesztésnek Máté Imre volt, aki felélesztette bár a rábaközi táltos hagyományokat, mégisem lépte meg azt, ami dolga lett volna: ÁTADNI A "TÁLTOSSÁGOT" EGY ASSZONYNAK!!! Ehelyett Ő táplálkozott az őt körbeveő NŐK EREJÉBŐL és ENERGETIKÁJÁBÓL. Hiába a Yotengrit „tiszta magja” – az egész úgy ahogy van, MÉGSEM TISZTA. Kezdve az Y-tengrit elnevezéssel...Lehet most e kijelentésem miatt nekem esni - de lehetNE talán GONDOLKODNI és ELMÉLYÜLNI, SZÍVBŐL megérteni és minden egon túllépve megÉREZNI a LÉNY-EGET...
Egyébként ez a „Máté Imrei út” megtalálható ma MINDEN spirituális férfi vezetőnél. Tetszik-nem tetszik, ők is az őket körbevevő NŐK ENERGETIKÁJÁBÓL táplálkoznak. Ki így, ki úgy.
A legnagyobb baj, hogy egyikük sem tudja a "rudat elengedni"...Ugye értjük?...
NEM TUDNAK ÁTFORDULNI. Nem tudják az Y-t letenni és képtelenek a vezetést egy NŐNEK ÁTADNI.(Természetesen NEM AKÁRKINEK, mint pl ilaraféle önjelölt "őszentfelségeknek" vagy akár önjelölt csillaglényeknek... Női téren is van rengeteg megtévesztő "alsó hang"...De ez már a következő lépés, az ő tisztításuk)

A férfiak beszélhetnek ÉBRESZTŐ szinten a nők számára - de amikor már ők akarnak a női minőségről és abban az életadásról, a szülésről MAGYAR-ÁZNI, anikor SOHA NEM ADTAK ÉLETET, soha nem VISELTEK MÁSIK ÉLETET TEN-MAGUKBAN, nem élték át a JÁSZOL MAG-s-ÁG-át, NINCS KÉPÜK SZÍV-szinten arról, mi is a NŐ-S-ÉG, mi a SZENT HÁRMASSÁG: a Befogadás-Táplálás-Elengedés ritmusa és RÍTUSA - akkor ott már nagyon nincsenek a helyükön.
Ez már "trónbitorlás".
Amíg ezek a spirituális vezetők, akikre a nők mint istenekre tekintenek és maguktól átadják nekik tenMAGerejüket, fel nem ismerik, hogy HELYET KELLENE CSERÉLNI – addig SEM ŐK nem tisztulnak meg, sem az őket istenítő nők. Továbbra is tartják a FEJE TETEJÉN ÁLLÓ régi REND-SZERT, ahelyett, hogy FELADATUKNAK ELEGET TÉVE, segítenék a SZER RENDJÉT visszaállítani.
Nagy különbség....

Szóval ilyeneken jártak és járnak a gondolataim egy jó regény kapcsán – de elmondható, hogy megint nem véletlenül.
IDŐ és TÉR újfent EGY-beérnek, hisz a Rituálé és a „Termebura” üzenetei ma nem mások, mint a MAG-ÉRTÉS MEGÉRTÉSE. Megérteni saját MAG-S-ÁG-unkat. Hol is van bennünk a MAG-ERŐnk?
De leginkább azt megérteni, hogy MI AZ A MA-G-ERŐ "ISTEN-IGAZ-ából"!!

MAG-ja minden emberi lénynek van, lelki szinten, mely NEM-től független.
Ugyanakkor MAG-ot, ÉLETKÉPES CSÍ-t CSAK A NŐ hordoz magában, melyet KI-KEL-tet, KI-KEL-ET-re HOZ, ha BEENGEDTE MAG-JÁBA azt az ÉRT-ÉK-et, mely be-ÉK-elődve egy NŐ-vekedést indít útjára....Azért, mert az ISTEN KÉP-mása nem a férfi a Földön, hanem a NŐ!
BOLDOG-ASSZONY!

A jövő JÖVŐ folyamatosan áramlik befelé és mind tudjuk, az Y rideg-hideg TÖRT-ÉN minőségének nincs utánpótlása (ezért is enged meg magának mindent, hisz nincs vesztenivalója) – de MAG-unknak is tudnunk kell ELENGEDNI, kilépni e rendszerből, mégpedig SZÍVBŐL és SZÍVVEL, a TELJESSÉG újraélése által.
TEN-MAG-unkban.

Napunk kísérő angyala ma MIHÁLY (olvassuk újra a 09.29-i Mihály-nap jelentést), akinek mai üzenete: EMLÉKEZZ IGAZ ÖNVALÓDRA. Azaz MAG-s-ÁG-odra....
Arra, hogy milyen ÉRTÉKnek és MÉRTÉKnek akarunk MAG-felelni.
Vagy csak MEG-felelni?..


(A kép forrása: depositphotos/internet.
Kéretik NEM MEGIJEDNI - és kéretik a szimnbolumokat EREDETÉBEN, tisztán értelmezni!)