ÉGI KAPUK NYÍLNAK

 
Ma újfent előbb jöttek a tapasztalások, mint a Rituálé: amikor lehívtam az „észközöket”, már csak mosolyogtam, mert most ők adták a visszacsatolást...
Kezdődött egyik tanítványom „álmával”, ami nem álom volt, hanem egy „hangüzenet”: "Állj bele a tóba is és a folyóba is." majd később: "Az Égi kapu nyitva van."
Aztán folytatódott egy másik, Olaszországban élő tanítvány élménybeszámolójával, aki a Scalaban műsorra tűzött Kék szakállú herceg vára betanításában vesz részt és elmesélte, hogy „kék tudattal” micsoda összefüggéseket látott meg ebben a történetben és hogy ezt át tudta adni a nem magyar ajkú énekeseknek! Elküldte nekem a darabot bevezető REGÖLÉST – amit aztán nekem adott igaz borzongást. Idézem:
 
„Haj regő rejtem
hová, hová rejtsem
Hol volt, hol nem: KINT-E VAGY BENT?
Régi rege, haj mit jelent,
urak, asszonyságok?
Im szólal az ÉNEK,
TI néztek, ÉN nézlek.
Szemünk pillás függönye FENT:
Hol a színpad: KINT-E VAGY BENT,
Urak, asszonyságok?
Keserves és boldog
nevezetes dolgok,
az világ kint haddal tele,
de NEM ABBA HALUNK BELE,
urak, asszonyságok.
Nézzük egymást, nézzük,
Regénket regéljük,
ki tudhatja, honnan hozzuk?
Hallgatjuk és csodálkozzuk,
urak, asszonyságok:
Zene szól, a LÁNG ÉG,
kezdődjön a játék”
 
Nagy betűvel kiemeltem, ami MOST jelentőséggel bíró – ugyanakkor (ha már tegnap a JELEK-ről beszéltem), vajon véletlen, hogy ÉPP MOST kaptam e regölőt? Mások álmával együtt?
Ugyanis egy másik, mára virradó álomban, megjelent a HARSONAszó és a 666.
Na, erre a biblián szocializálódott kapásból rávágná, hogy "jáájjj-jááájjjj... itt a sátán eljövetele!!!! és telerittyentené a gatyáját - de mi már, KÉK TUDATTAL rendelkezők, TUDJUK, hogy pontosan az ELLENKEZŐJÉRŐL VAN SZÓ: a „harsona” nem más, mint a megszólaló MAG DALA.
A 666 pedig a 3 x 6, azaz a 6 a SZELLEMBEN, a LÉLEKBEN és az ANYAGBAN. Mi a 6? Két 3 összekapcsolódása, Két "háromszög", azaz két EGY-ÉN, két TELJES-s-ÉG EGY-MÁS-ba fonódása.
Ezért a 6 a SZER-ELEM SZÁMA, mely az "összekovácsoló" energia.
Miről beszélünk már hetek óta? Arról, hogy ITT REZEG A TÉRBEN „EMANUEL” energiája. Hogy mindig megjelenik a kártyákban vagy a szerelem, vagy a Szerelmes férfi alakjában...Mert mit hozott ő?
A "SZER" ELEM rezgését. Mihez? A HEGYMENEThez, amiben most vagyunk...
Mi a HEGYMENET? Az ÖRÖMLÉT-ben LÉTEZÉS, a MAG megtisztulása. Ahhoz és azért, hogy fent a tetőn az EGY és a MÁS TISZTÁN, a MAG-os SZER-ELEMben EGYMÁSRA találjon.
Horváth Krisztina verseiben miről olvashatunk? Pont erről...
Tehát mi a 666? A SZER ELEM aktiválódása MINDHÁROM SÍKON.
Miről szólt a Regőlés? A SZÍNPADRÓL. És MAG-unkról. Ur-akról és asszonyságokról... mely utóbbit ugye már értjük a maga teljességében?.....
 
Miről szóltak már korábban a jóslatok? Arról, hogy egy NAGY VÁLTÁS majd akkor érkezik, mikor a HOLD a NAPPAL EGYBE ÉR.
Mi van ma? ÜRES HOLD. „Üres Hold”-kor mi van? Amikor a NAP a HOLDDAL EGYÜTT ÁLL.
Van ma "történés"? ÉGI szinten?
Van ám....
Az „észközeim” "véletlenül" épp a HOLD lapját küldték, valamint az ÉGI VÁLTOZÁS-t, ami már napok óta állandóan megjelenik.
A cigánykártya BETEG és FÉLTÉKENYSÉG lapjai egyértelműen jelzik a KAPUNYITÁST, amit BENT tudunk MÉG és MOST megélni.
Hol vannak a történések? BENT-E, KINT-E?
Bent IS és Kint IS - de először mindig BENT....
Nem véletlen volt a tegnapi vihar: kellett a RÁLÁTÁS és a MEGITSZTULÁS a mai KAPUN át érkező hullámok BEFOGADÁSÁHOZ!
Még egy versike tegnapról Monori Zsuzsannától, mert pontosan ide illik, a BENT után a KINT-hez:
"Virradat
Jön, minek jönnie kell
az áradat,
visz és hoz,
s a pirkadat nem lankad,
elragad.
Új úton jársz immár,
mögötted az áradat,
előtted a virradat…"
 
Napunk kísérő angyala újra GÁBRIEL és újra a TÁPLÁLÁS üzenetével érkezett..
Szerintem nem is kíván magyarázatot, miért....
(Kép forrása: internet)