MIHÁLY NAPJÁN

 
Ma megint EGY-be érnek a jelek: 29, Mihály és az észközök üzenetei...
Maga a MIHÁLY név és a mögé „rajzolt” vetítés, a névhez kapcsolt KÉP-ZELET már önmagában tökéletesen megmutatja, micsoda átpolarizálásban élünk..
Nem akarok belemenni a héber, ó-és újszövetségi minősítésekbe, mert ezek már a „kidobandó” kategoriába tartoznak.
Eleve bicskanyitogató a „harcos angyal” címke.
Mi az, hogy „HARCOS” (!!!) angyal?! Amikor HARC CSAK ITT van a dualitás kifeszítettségében?? És CSAK a nyughatatlan Y-nak köszönhetően, mely a „kitört” lábát nem hajlandó másképp visszaszerezni, csakis LE-uralással?
Mert az UR-alás is alapjában egy TELJESEN MÁS tartalmat bír, mint ahogy ma értelmezzük. Ráadásul az Y-hoz a LE-igekötő is hozzá- tartozik, hisz a „hajtsd uralmad alá a Földet és annak minden lakóját” – mondhatni önmagáért beszélő, hisz a HYM-eknek szólt.. Ezt nevezzük már évezredek óta A-SZÍR-s-ÁG-nak.. mely a TAGADÁS, a "NEM", a megosztottság, a SZÉT-zilálás minősége...
 
Napjainkra az Y már „testfüggetlenné” vált (és itt most emelkedjünk felül az anyag síkján), nagyon jól látható és tapasztalható, mennyi női testben működik már. A feminizmus harci törekvéseiben pl tökéletes megnyilvánul.
Egyúttal az is látható, mennyi női lelkületű férfi van már köztünk, szinte ellenpontozásként, vagy az egyensúly megtartása érdekében – és itt most NEM a nemiségben megnyilvánuló torzulásokra gondolok, hanem a LELKÜLET MINŐSÉGÉRE!
 
A mai világban tettenérhető keveredés tényleg már a teljes káosz szintje. Ennek megértése a Kék vér könyvek nélkül megintcsak lehetetlen, hisz ezekben vagyon leírva, mi az IGAZSÁG és mi a KÁPRÁZAT. Miként működik a FÉNY MEGTÉVESZTŐ HATÁSA, az „olyan mint ha” – és mi a FÉNY MÖGÖTTI szemnek LÁTHATATLAN, de jól érzékelhető VALÓSÁG!
Újra és újra kapom, tehát el-elolvasom a fényt dicsőítő verseket. Fogom a fejemet. Ledöbbent újra és újra, hogy a legjobb szándék mellett is emberek mennyire nincsenek tisztában azzal, MIT DICSŐÍTENEK!!! Vagy nagyon nem látnak – vagy nagyon is tudják, mit tesznek. De egyik SE JÓ!
A Kék vérből tudjuk és ha magunkba nézünk, érezzük is, hogy a VALÓSÁG NEM A FÉNY – hanem az EGY-TUDAT. Aminek RÉSZE csupán a fény, mely a HÁTTERÉBEN lévő "SÖTÉT KÉK"-S-ÉG-ből táplálkozik....

De mi ez az „EGY”? Amiről ráadásul oly sokat papolnak mostanság?
Az EGY a HASÍTATLANSÁG.
A testi létben, a nő és férf kettéosztottságban, a HIÁNY-ÉRZET teremti meg a VÁGY OKot arra, hogy VISSZATALÁLJUNK az EGY-be. Legalább ÉRZET szintjén.. A VONZALMAT, melynek alapja a KI-EGÉSZ-ÜLÉS. Magyar nyelv mágiája: KI és EGÉSZ... Tehát egész akkor leszek EG-ÉSZen, ha KI-lépek az ÉG felé és ÉSZ-lelem, azaz TUDOM, hogy én „KI” vagyok!!
Értjük?
Érezzük?
 
A Földön a mágneses pólusok „+” és „-” mivolta a hasított állapot tükre.
Azért vonzzák egymást, mert EGY-gyé kell-ENE válniuk. Visszatalálni abba az állapotba, ami az EREDET, az eredendő EGY-S-ÉG minősége és aminek REZGÉSE, hangoltsága a SZER ELEM rezgése. A jelen világ hasított, duális minősége NEM TERMÉSZETES, még akkor sem, ha már évezredek óta ebben élünk és már megszoktuk, mint keretet. A keret azonban már töredezik, a harmonia helyreállításának ideje eljött, ezért vissza is fognak állni az EREDETI PÓLUSOK, ahol az AZONOS-ÁG szintje a meghatározó.
Egyébként pedig, ha belegondolunk, igazából MINDIG az azonos vonzza az azonost, mert csak az azonsak tudnak egymással IO-L kijönni és EGY-MÁS-t erősíteni.
Minden az orrunk előtt van – mégis a látszat a győztes...Pedig a LÁTSZATON TÚL a TISZTA VALÓSÁG!

A földi síkon felkapott lmbtq gyakorlatilag az eredendő EGY-et akarja reprezentálni, csak természetesen olyan alsó hangon, oly mértékben kiforgatva, megcsúfolva, hogy természetes hatásként váltja ki a teljes elutasítást. De Miért ez az egész?
Azért, hogy ha majd odakerül a lélek, hogy felismerje MAG-ÁT, akkor NE akarjon eggyé válni tiszta önvalójával, hanem vágyjon vissza az osztottságba és újraszületéssel továbbra is tartsa fent az Y működését.
Csakhogy, aminek VÉGE, annak VÉGE.

Maga ez az lmbtq trend mutatja ezt a legjobban, pont az „egységesítési törekvései” révén. Tökéletesen jelzi, hogy eljött az idő EGGYÉ válni – csak persze nem úgy, ahogy ők azt gondolják.
„A krumplileves az legyen krumplileves”. Pont.
A rétestisztát is lehet még túlnyújtani az asztal szélénél, de előbb-utóbb le fog szakadni....
Jelenleg PONTOSAN EBBEN a fázisban VAGYUNK...
Nyújtják a világi hatalmak, nyújta a még magát uralkodónak tartó orioni minőség, mondhatni a végletekig, de akkor is ITT a VÉGE. Elértük a szakadsápontot...a ZÁRÁST.

Már februárban megérkezett a JELE annak, hogy a zsilipeket leengedték.
Megszűnt az UTÁNPÓTLÁS.
A NAP-ra programozott Y erejéből már csak annyira futja, amennyi maradt MÉG belőle.
Ritkul a „holoháló”, ritkul az erőtér – minden LÁTSZAT ELLENÉRE, ami a FÉNY JÁTÉKÁBAN még látható, elindult egy MÁS-SÍK.. a Nibiru és EMANUEL jóvoltából..

De hogyan jön mindehhez MIHÁLY?

Hát úgy, hogy az Ő alakja a legjobb példa a HÍMESÍTÉS játszmájában!
Egy angyalnak ELEVE NINCS NEME!!!
Minden angyalnak ERŐTERE VAN.
Mi az erőtér? Hullám. Rezgés. Amit mi magunk is akkor érzékelünk, ha ÖSSZEREZGÜNK vele.
Ha hullám és rezgés, akkor annak van HANGJA és VAN SZÍNE. Mihályhoz a KÉK, a SÖTÉT KÉK szín van hozzárendelve.
A Kék könyvek tudatában megkérdezem:
ÉRTJÜK ás ÉREZZÜK a hatalmas csúsztatást? A kiforgatást?
A FÉNY, a KÁPRÁZAT megtévesztő, tudatmosó működését?

Mert mi a KÉK szín? A NYUGALOM színe.
A „Sötét kék” HOL van?
A FÉNYEN TÚL. A nyugalom, a belső béke mit ad a léleknek? ERŐT.
Miben rejlik a valódi erő, Jézus szerint? A SZELÍDSÉG-ben.
(9.29-kor 29-én..).
Akkor miért TÜZES angyal MIHÁLY???? És mitől "HARCOS"???

No, ennek a kiforgatásnak, ennek a sunyi és aljas átpolarizálásnak JÁR LE AZ IDEJE.
Ma MINDEN észköz EGY irányba mutat: mégpedig "AZ EGY” irányába.
Mi az EGY? Az Egy-S-ÉG (ízleljük a gyököket), tehát az ÉG-gel való egységtudat.
Az EGY a MÁGUSI minőség, a bennünk pulzáló MAG-erő, a MAG pedig mindig EGY.
Így ér KÖRBE az EGY...
A MAG mi az EMBER-ben? Mint tudjuk az az életerő, az a MA-G, az a mágneses teremtő erő, ÉLETRE KELTŐ, mely az életet áramoltatja, működteti, formába önti...
Az életet áramoltató, működtető erő pedig VALÓ-jában milyen minőségű?
IGEN, I-GÉN, IS-TEN-i, azaz MA-MA-i.
Épp most, 9.33-kor ismét TELJÉBE kerültünk a témának
A kék szín a 9-es hez tartozó, a 33 Jézus száma: tehát JELEK tucatjai igazolják vissza azt, hogy MA újra érkezett egy „ÚJ HULLÁM”, a lezárás-kezdés spirális vonalán, mégpedig az, hogy immár elindul a KÜLVILÁGBAN IS a BETELJESÜLÉS.
A káprázat leple sorra elkezd lehullani....
Megrázza magát a FÖLD....
Mikor? Nem tudhatjuk.
De a karmesteri pálca már a levegőben van a TISZTA KEZDÉS felütéséhez....
MIHÁLY-jal az ÉLÉN....