Reggeli Rituálé 2021-09-16-án

MOTTÓ: 16
 
Valami van a levegőben! 16-a van és „véletelenül” épp 8.16-kor ülök a gép elé... A számok beszélnek, mint tudjuk, tehát véletlenek nincsenek. Amúgy az „észközeim” is a változásról szólnak, egy fordulatról, mivel az asztrokockáim a KOS jelét, a PLÚTÓT és a 6-os házat küldték. Kos = kezdés, PLÚTÓ = mag-fordulat,
6-os ház = sorsszerűség.
 
A „Teremburán” pedig HOLD-PLÚTÓ együttállás van, ami még kb 12 óráig érezteti hatását. A Plútó azonban a Nappal is fényszögbe lép, tehát mondhatni, „bejelez” minden téren! A mélységekben és a magasságokban egyaránt.
A többi „észközöm” taglalásába most nem megyek bele, de a lényeg: mindegyik a változásról szól, az „ELÉG VOLT!!”-ról és a döntésről.
 
Az „Elég volt!” érzet szerintem már sokakban feltolult, jómagam is nagyon várok már egy égszakadást, mely ébredésre késztet.
Elég volt az emberi nemtörődömségből, ami megkeseríti mások életét. Feloldhatatlan konfliktusok forrása ez a mentalitás, mert a nemtörődöm tényleg nem törődik azzal, hogy a másik embernek szenvedést okoz. Nálam ez a kutyák viselkedésében nyilvánul meg, másnál a bömböltetett rádió, a berregtetett motor, vagy a hangos, lármás viselkedés az, ami kivágja a biztosítékot és ellehetetleníti a mindennapok nyugodt életet.
 
A videoban is elmondtam: ez a világ, a Föld jelenlegi eszmei-működési rendszere a katyvaszról szól. Csodásan meg van ideologizálva a „lélekfejlődés” elméletével – ami egyébként meg NEM IGAZ!!! Vajon micsoda lélekfejlődést hoz pl Europa népeinek a rázúduló primitív horda minősége? Építőt? Lélekemelőt? Kötve hiszem.. Mondhatjuk, hogy "visszanyal a fagyi" - de ez előrevisz??
Ez a szemet-szemért rendszere...De ez is meg van ideologizálva. Vagy: nézzük a vegyes iskolai osztályokat: a primitív neveletlen gyerekeket összeengedve az intelligensekkel micsoda eredményt fog szülni?? Semmi esetre sem olyat, hogy a primitív lelkületű pillangóvá fog változni... Egyébként meg ennek alapján miért nem teszik egy csoportba az óvodást az egyetemistával?? Hisz ugyanaz! Miért nem kap lehetőséget az óvodás az egyetemi szint elsajátítására?? Itt miért van „szegregáció”??
Egyszerűen nem gondolkodunk!
Attól, hogy egy hauzgságot sokan és sokszor elmondanak, attól még nem válik igazzá!!!
És a katyvasz akkor is katyvasz marad és akkor se visz senkit előre, még ha minden ideologia is az ellenkezőjét állítja. A TAPASZTALAT meg egyébként is megcáfolja, de aki ezt szóvá teszi, azt meg lerántják a sárba...
 
Az emberiség ezért NEM „FEJLŐDIK”, ezért megy folyamatosan körbe-körbe, ezért nincs változás a LÉLEKMINŐSÉGBEN, mert a katyvaszban SENKI NEM FOG EMELKEDNI. Mindig az alcsony, a sűrű energia, az „alsó hang” fogja LEHÚZNI a MAGOS-at, a MAGASAT. Ez végtelenül egyszerű és végtelenül nyilvánvaló – csak vannak akik oly szépen elhazudják a TÉNYEKET, selyempapírba csomagolva maszlagként, hogy a végére már azt se hisszük el, ami az orrunk előtt látható és nyilvánvaló! Ez az a szint, hogy „ne hagyjuk már magunkat a tényekkel megtéveszteni”. Mint pl az asztrologiában a jegyrendszer. Nyilvánvaló, hogy elcsúsztatott, hogy az EREDETI MÁSOLATA, tehát köze nincs a valósághoz – mégis nyomja minden asztrológus, tényként beálíltva a HAMISAT!!
Ez a katyvasz, ez a „kevert” rendszer, amit „tanulásnak” hazudnak nem tanulás, hanem kínlódás.
A kínlódás pedig senkit nem visz előre. Persze ez is egy jól felépített ideológia, mely ott van minden spirituális tanban, megetetve az ELMÉT, azért, hogy meglegyen a táptalaja a kritika nélküli ALÁZATNAK, az ELFOGADÁSNAK és a BELETÖRŐDÉSNEK.
Így lehet MEGTÖRNI a tiszta szándékot, a LÁTÁST, a lelkeket.
A kényszer hatása alatt megélni csalódásokat, frusztrációkat, elvesztve az ŐSBIZALMAT a másik ember iránt, az ÉRZÉKELÉS képességét, nem beszélve a LÁTÁS képességéről.
Harcokat generálni, amiben a lélek teljességgel kifordul magából és egyenes útjára lép a tudatvesztésnek.
A tudatvesztést pedig tudatosan tartják fent az eszmék, hisz ennek a táptalaja nem más, mint a FÉLELEM és amíg a félelem az úr a lelkek felett – addig nincs tudatemelkedés.
„Marhajól” ki van ez találva, kérem...
 
De tényleg „ELÉG VOLT!”
És tényleg várja már az ember azt az ÉG-zengést, azt az ÉG-ést, ami fel-ÉG-eti ezt a minősíthetetlen minőséget, mert a „szépszónak” itt már nincs hatása.
MAG-unknak kell azonban minderre rájönnünk, hogy VALÓ-jában mi zajlik körülöttünk, hogy mi a világ VALÓ működése, meglátva a mázat, a HAMIS minőséget – mert ha sikerül meglátnunk, akkor már felismerjük, hogy mi miért nem jó, tehát elkezdjük AKARNI a VÁLTOZÁST, ami meghozza, lehozza a változást generáló erőket. Lehozza az EG-et a Földre... És majd lészen ÉG-zengés és FÖLD-INDUL-ás...
 
Visszatérve a 8-ra és a 16-ra: a számok mágiájában a 8 az ÁTFORDULÁS száma. A 16 pedig a 7-ességnek a lezárása, a vége, a második szintjén IS. Ami után CEZURA következik. Ahonnan nincs visszaút. Mert MÁS VILÁG következik...
Hát legyen!!
 
Napunk kísérő angyala ma ARIEL, az ERŐ és a MERSZ angyala, aki arra bíztat, hogy „terjesszük szét szárnyainkat”, mert ITT AZ IDŐ a kiemelkedésre!
(Kép: cigánykártya "Elég volt" lapja - tökéletes szimbolikában mutatva, hogy a múlt ÉG-het, a jövő MAG-ja pedig ott a kézben...
a NŐ-vekedés pedig = ANA)