Reggeli Rituálé 2021-09-13-án

 
MOTTÓ: GATYA FELKÖTÉS...
....Nem kicsit, nagyon....
 
Szép a világ? Ragyog a nap? Béke, csend és nyugalom?
Kérdés: meddig....
Most épp 8.28-at mutat az óra. Mondhatni, csak nem ordít az üzenete, hisz a 8 az átfordulás, a kapu, SATANA, a sorsszerűség száma, a 2 pedig jelképezi az EGYÜTT-est, az együttműködést, de asztrológiai szinten a kapu innenső oldalát is.
A 8-as már napkezdésnek is beköszöntött: 8.08-kor néztem először a telefonra, mely 80%-os töltöttséget mutatott. Már ekkor fennakadtam a jeleken... de ez még csak a kezdet volt...
A napi kékvér-penzumom a II és a III-as köteteket jelölte ki, mindkét kötetben a NIMRÓDI ÁTFORDULÁS állt a középpontban. És az a mondat zárásként, hogy SZÉT kell esnie a réginek az ÚJ létrejöttéhez..
Ahogy most ránézek a számítógép órájáraa, ahogy leírom a „szétesés” szót, épp 16 fokot jelez és 8.33-at mutat...
Jelek..jelek..jelek...Hisz a szétesés = 16...
 
A III-as kötetbe most beírtam a fenti mondathoz, amit a 16-os számnál elmondok a Skorpió Akadémián: azért a Szétesés, azért a Torony lapja és száma, mert a TELJES FORDULAT-ról szól.
Ez a „második hetesség” vége.
Talán ez az a „második halál”, ami Ágnes könyvében is szóba kerül. A KI-menetel. De miért is? Mert a 16=7. Ennek a világnak, a FÉNY dimenziójának a „teljessége” a 7.
Az első hetesség a 10-en belül élhető meg.
A 10 után már egy következő, egy második szint indul, amelyen újra eljutunk a 7-ességhez, de már mint 16.
Mi jön a 16 után? A 17. Ami 8. Tehát MÁR MEGINT KAPU.
Megint egy ÁTFORDULÁS. Itt MÁR eljutottunk a MÁSODIK szintű átforduláshoz, ahogy a 8-asnak is formailag két köre van.
Értjük? Érezzük az összefüggéseket?
A 17 a Tarotban a CSILLAG lapja. A „legszebb” lap. Miért? Mert az 1 ÉN elérte a 7-es ÉG-et, a lelkiség csúcsát, a „végállomást”, az "unio mysticát". BETÖLTŐDÖTT a Fény dimenziójával. „Útra kész”. Vágyait megélte, tudja, hogy mi a „teremtés”, mert tudja, hogy mi a VAN-S-ÁG. DE!! De csak a LÁTHATÓ SZINTEN. Hisz a 7 mellett van két láthatatlan tartomány is....Ahogy a Fiastyúk rendszerében, ahova a mi naprendszerünk tartzoik, 7 „tündér” látható szemmel, de mégis
9-en vannak...
Mi jön a 17 után? A 18. Ez a HOLD száma. Ki a HOLD? Azon túl, hogy a Föld kísérője? A „SÖTÉT” világ VILÁGOSSÁGA.
Az ÉRZÉKELÉS szimboluma, a vizek mozgatója, az IDŐMINŐSÉG mutatója.
Őhozzá NEM a FÉNY tartozik – hanem a VILÁG-os-ÁG. (Rátüsszentés...) Miért? Mert 18=9. A 9 pedig a BETELJESÜLT TELJESSÉG, a VILÁG-osság állapota. A KÉK SEMLEGESSÉG.
Akkor ezután mit jelent a 19? A FÉNY TELJES ÚTJÁNAK a LEZÁRÁSÁT. Mondhatni a KILÉPÉST ebből a tartományból.
Ez a VÉG-állomás. Miért? Mert 19=10=1. Innentől ÁTFORDULÁS VAN. Egy MÁS-OK. Egy új KEZDÉS. Hol és hova? A 20-as világába, ami a TAROT-ban is a FELTÁMADÁS, a HOLD MAGASABB OKTÁVJA.
Azaz? Feltámadás egy MÁS-SÍK-on, egy MÁS VILÁGBAN.
De mindez elsősorban TEN-MAG-unkon BELÜL!!
 
Ha a 20 a HOLD magasabb oktávja, akkor mit jelent?
A fizikai síkon túli dimenziók ÉRZÉKELÉSÉT és ÉLÉSÉT.
A „Határon túliságot”.
Értjük így már, hogy a 2020-as év miért szólt a (covid, a „KORONA(!!)” vírus segedelmével) a BEFELÉ FORDULÁSRÓL?
Hogy mit indított el bennünk? Nem mást, mint tenmagunk ÁT-LÉNY-ÉG-ülését. Hol? MAG-unkban...
Volt, aki ráérzett, aki megtette, volt aki nem.... De kaptunk időt? Nem is keveset... És még mindig...
Viszont már közeledünk a ponthoz... ahogy a jelek egyre inkább sűrűsödnek és mutatják magukat...
 
A mai észközeimben ÚJRA SATANA jelent meg, ráadásul „otthonában”, a BAK jelével együtt. Hozzá az 1-es házzal, ami mit üzen? ÁTFORDULÁS MAG-unkban. MAG-unkból.
BENT, magunkban KELL RÁÉREZNI a folyamatokra, hogy mi miért történik.
Mit takar a BAK jele? A SORSFELADATOT. A SORSUTAT.
Mit jelképez SATANA? Az IDŐT és a TERET.
A házak pedig mit? A HELYET.
Ha országra vetítjük, akkor mindig magát az ORSZÁGOT. De a FÖLDET IS - mert ami „kicsiben” igaz – az igaz nagyban is. Ami ránk érvényes, az érvényes a tágabb TÉR-re is.
Tehát? Satana, Bak éa 8-asok garmada: teljes EGY-be-ÉR-és.
 
Aztán ne felejtsem még az „észközök” terén kártyákat se: a Tisztánlátás, a Szeretők és a Mértékletesség lapjai érkeztek, valamint a KERESZT a Lenormand kártyákból. Mi a Kereszt? Ugyancsak a SORSSZERŰSÉG, azoknak a kihívásoknak, feladatoknak a „halmaza”, amit NEM KERÜLHETÜNK EL, amit (még) meg kell oldani! (most pedig a hideg ráz, és könny szökött a szemembe, ahogy „élesváltással” lekapcsolódott a kinti zaj a fülemből és teljes erővel besípolt....)
Tehát, JELEK.
Nem kicsit, nagyon.
Ki érzi? És ki nem? Ahány tudatszint, annyi megélés és annyi látásmód. De akik KÖR-be TARTOZNAK, ők érzik. És élik....
 
Ja, a „Teremburát" se felejtsem: ma PONTOS szembenállása van a NAP-nak és a NEPTUN-nak. Mondhatni az EGO, a FÉNY – és az „unio Mystica”, a MINDEN EGY, néznek egymással „farkasszemet”. Plusz egy nagy háromszöget alkotnak a HOLDDAL.
Két „vizes” bolygó „hűti” a „tüzet”. De nem is akármilye minőséggel: a HOLD a TEJÚTON halad, a SKORPIÓ és a KÍGYÓTARTÓ előtt, a Neptun pedig a Vízöntő JÖVŐBE ömlő vizénél, a HALAK visszaúszó fejénél, a PEGAZUS feje alatt.
Ergo: a lélek MÉLYE a "feltámadás" és megtisztulás helye a JÖVŐ MINŐSÉGÉHEZ mérten.
A SKORPIÓ mint tudjuk a „halál” csillagképe.
A Kígyó-tartó ki? A KÍ-GYÓ-GYÚL-ás, a kitekeredés, a kiemelkedés lehetőségét pulzálja.
Növekvő HOLD van, tehát „húzza” fel a vizeket, dagály készül...a Tejút tudatában, a Kígyótartó erejével, a "halál" átfordulásában....
 
Minden esélyünk megvan hát a „magunkból kifordulásra”, a lélek gyógyulására, arra, hogy Nemeréből Nimróddá, oroszlánból párduccá alakuljunk...Azaz: LÁSSUNK, ÉRZÉKELJÜNK, és értsünk!
9.00-t mutat az óra, és közben 18 fok lett....
Ja, és 13-a van....,
Tehát: most mindenkinek szembejön az a SORSFELADATA, amivel a következőkben "dóga van", ami az ÁTFORDULÁS feltétele...
Kinek mi? Ha valaki "jelen van", meg fogja érezni...
 
NapunK kísérő angyala pedig RAZIEL, az ÉRZÉKELÉS angyala.
A belső út, a szellemi megértés segítője...
Ha hívjuk, rendelkezésünkre áll...