Reggeli Rituálé 2021-09-12-én

 
MOTTÓ: MINDEN RENDBEN VAN
 
Tudom, hogy sokakban dolgozik a KÉT-S-Ég, hogy most „mivaaaaan” - ahogy bennem is. Volt-van egy BELSŐ érzékelés, jövőbe látás, aminek híre-hamva sincsen. Mutatnak valamit az „ész-közök”, mutatnak valamit a „Terembura” konstellációi – és TELJESEN MÁS zajlik a kézzelfogható világban.
Joggal tehetjük fel a kérdést: ez mi?? Most mi van?? Most mi a valós és mi a látszólagos?
Többen élték meg az elmúlt hetekben, hogy minden másképp lett a „való” világban, mint amit pl az ingája jelzett. Vajon miért?
A saját látás nem passzol? Ennyien érzékelnének falsul?
Vagy KÉT-s-ÉG-ben történnek a dolgok? Melyikben vagyunk igazán? Melyik ÉG a mi egünk? Van a „mi” világunk és van a „Kül”-világ? Tudathasadtak vagyunk tán? (hmm... 10.27-kor feltéve a kérdést...)
 
Megmondom őszintén, nem tudok most, a jelen pillanatban erre választ adni.
Csak azt látom – mert természetesen engem is érint a helyzet -, hogy az „észközök” üzeneteiben semmi nem változott. Az irány változatlan, a cél ugyanaz. A „jövő JÖVŐ” jön és mi haladunk feléje. A földi új világrend minden törekvése ellenére sem fog megvalósulni. A nem látható fordulat újra és újra megjelenik, tehát „benne van a képletben”. Viszont az érzékelés finomítása, a jelenlét a JELEK-nek, változatlanul kulcskérdés. Tehát: még mindig nekünk kell készülni, BENT. Ez az elsődleges kihívás. Azt hisszük, már készen vagyunk - pedig dehogy...
Amit nehezen élünk meg, az a jelenlegi VÁKUM-hatás.
Sokat olvashattunk erről Golenya Ágnes könyveiben, de ugye egészen más valamiről olvasni, valamit elképzelni - és egészen más MEGÉLNI.
 
A vákumban minden mozdulatlan. Ez a MÁR és MÉG átmenetének a fázisa, amikor a régi szövetszálak szétmállanak, de az újak még nem kapcsolódtak össze. Még lebegősek, még keresik a „másik fonalat”, amivel szövedéket alkothatnak – ezért érezzük mi is ezt az „ellebegést”, mintha nem lenne kapaszkodónk.
Pedig van.
Ezt üzeni ma SATANA.
Tegnap ott volt a "halál" minőségében - ma pedig a KAPU-ban, a "háta mögött tartva" a tiszta MAG-ot....
Satana az IDŐ és a TÉR kapuja. Mikor TÖRTÉNIK valami meg?
Mikor IDŐ és TÉR EGY-be ér. Mi érzékelhetünk ELŐRE - de a MEG-történés a 3D-ben, a láthatóvá válás, több faktor összeérését feltételezi.
HA érzékelünk, akkor tudjuk, hogy minden „sorsszerűen” halad a maga útján. Akkor meg, hol is a probléma?
Ahogy én szoktam mondani: „don’nt fos, be happy” ..
Az érzékelés világában semmi nem változott. REND van.
Csak MÉG nincs itt a TEVŐLEGES megnyilvánuláshoz alkalmas helyzet és idő. A feladat a vákumban az ERŐ megtartása, az EGY-ben lét. Nem könnyű, mert ha beszippant a kétség, mint a 11-es számban a látszatszerű kettősség, akkor hiába EGY minden, a MIND-ÉN nem tud EGY-ben lenni...
10.37 van – szinte tökéletes visszacsengést adva erre az állapotra...De egyben jelezve is, hogy az átfordulás feltétele a harmonia megtalálása. Akkor tudunk „FENT” egyben lenni, ha „LENT” is rendben vagyunk. A 7 a HIT száma is, mint az utolsó számjegy mutatja, a kicsengés szintjét..
A „Teremburán” szemben állásba kerülnek egymással a NEPTUN és a NAP. Mélység és Magasság.
A Nap a legfelső csillagkép, az Oroszlán lábánál halad, de már "lelépő" módozatban, hisz halad az „aratás” csillagképének az irányába. Vetés-aratás ÖSSZEÉRÉSE...
 
A Neptun a JÖVŐ érdekében történő BELSŐ tisztulásról üzen, minden egyes léleknek.
Ha egymással szemben áll e két bolygó, akkor a mai és a következő napok bizony olyan témákat hozhatnak fel a lelkünk mélyéről a felszínre, amikkel a jövő érdekében szembe kell néznünk. Amikben még meg kell tisztulnunk. Ami a továbblépésünk „feltétele”.
 
Sokszor nehéz TÉNYLEGESEN megélni azt, amiről mindig beszélni szoktam: a külvilág „színpad és kellék” – a VALÓDI ÉLET mindig BENT ZAJLIK. A valódi átalakulás, vagy megnyilvánulás mindig MAG-unknak szóló. Hogyan tudunk úgy BELEFOLYNI a külső létformába úgy, hogy közben KÍVÜL maradjunk belőle BENT MAG-unkban? Ugyanakkor tudva, hogy a belső világunk mindig összerezeg a külvilág adott szegmensével is?
Ha ezeket a megéléseket és kérdéseket elmével akarjuk megérteni, felfogni és „rendbe állítani” – meghasadunk. Képtelenség.
Viszont ha elengedjük az agyalást, a miértek megfejtésének kényszerét, egyszercsak minden EGY lesz bennünk, szétárad bennünk a béke öröme, a LÁTÁSSAL összekapcsolódó ÉRTÉS, mint MEG-ÉRTÉS.
És tudjuk, hogy valóban REND a LELKE MIND-ÉN-nek!
 
Napunk kísérő angyala ma ÚJRA JEREMIEL, aki a tegnapi üzenete után, miszerint „Vége a nehészségeknek” azt közvetíti, hogy „Minden úgy van jól, ahogy van”.
METATRON is mellé állt ma, ő a belül MEGÚJULÓ LELKEK támogatójaként érkezett, akik még „gyerekcipőben” járnak, azaz tiszták és nyíltak és IO-HISZ-eműek. Nekik ad erőt és bátorságot, hogy ne a látszatnak higgyenek, hanem saját MAG-uknak!