Reggeli Rituálé 2021-09-10-én

MOTTÓ: LÁLAH
 
Mire alliterál ez a szó? Azon túl, hogy a „Halál” visszafelé leírva?
Szinte spontán kicsúszik, hogy „alah”. És igen. Nem járunk messze az igazságtól, mert természetesen, megint minden a MAG-nyelvén válik érthetővé. Az, hogy a hangok módosulnak, természetes folyamat, hisz a szavak terjedése az áthallásokkal mai napig működő...
Tehát LÁLAH. Írjuk alá, hogy
LÉLEK.
Mint tudjuk, a H és a K ugyanaz a MÁSSAL-hangzó, csak az egyik a zöngés, a másik pedig a zöngétlen forma.
Feltűnik valami?
Ha kiejtjük a hangokat, észlelhetjük, hogy az É magasabb,
mint az Á.
Az É-t fent képezzük, az Á-t torokból.
Tehát? Látjuk a két szó lényegi összekapcsolódását?

Mint tudjuk a legmagasabb hang az I. Mint „MAG”-án hangzó. Nem is véletlen, hogy minden lényegi szavunk I-vel kezdődő, mint az Isten és az Igazság, mint a két legfontosabb. (Ide értve az IGE alapot, ami maga a lét, a mozgás, amiből az igazság is formálódott, a fenti É/E Á/A mintára...)
MAG-(y)ar nyelv MAG-iája. Minden benne van!! A „MIND ÉN” is, nyelvtől, nemtől függetlenül...
Értjük? Érezzük?
De miért ma e tag-LAL-ás? (lsd ha-LAL)
Azért, mert mára a „HALÁL” témája érkezett, több szinten is. Mivel a halál a LÉLEKKEL, ezáltal az ÉLETTEL együtt jár, ezért az ÉLET is megjelenik mellette. Összegezve tehát: egy FORDULAT VAN.
De mi az ÉL-et? LÉ-TE. A LÉ az áramlás, a „folyás”. A LÉ-L-EK vajon „szilárd”? Egyértelmű, hogy nem.
A lélek is „folyós”. A lélek nem egyenlő a testtel. A lélek maga az ENERGIA, mely ÉL-TETI a TESTET.
Tehát lehet halál?
Persze, hogy lehet, de CSAK A TEST számára. A TEST a FÖLD része. Ezért MARAD ITT a halál után. Ezért maradnak a csontok, ezért marad minden, ami anyagi, a Föld részeként benne a földben.
A lélek, mivel LÉ, mivel ENERGIA, azonban tovább ÉL, mert HAL-HAT-atlan!
LÉLEK – „felső rezgés”, HALÁL – „alsó rezgés”.
Érezzük a lényeget? (Na, a LÉ-NY-EG szó is „mekkora”?! MINDENNEK, egyben MIND ÉN-nek, sőt az „EGY”-nek is, a „veleje”, a „magja” a „LÉNYEG (-e)”. Mi a lényeg? LÉNY-ÉG. A LÉ-N-ÉG. A LÉ, ami ÉL, az N pedig = nő, ami változik, terjed, mint a hullám. ÉG és GÉ, az ÉG és a FÖLD összehangoltsága.... Magyar nyelv mágiája....Minden benne van..).
Ugye érezzük?

Már csak a hangokból is levezethető, hogy ÉLET és HALÁL milyen kapcsolatban vannak egymással.
A HALÁL egy FORMAI átalakulás – viszont az ÉLET örökké ÉL-Ő, mert LÉ, mert ENERGIA, mert ÁRAMLÓ...."É" magas, "AÁ" alsó...
Amikor a hét elején húztam 1-1 kártyát a hét napjaira, a mai napra a HALÁL lapja jött ki.
Ma, ahogy kidobtam a kockáimat, a SKORPIÓ jele érkezett.
A Skorpió az évkörön a „halál” csillagzata.
Melléje a 6-os ház társult, ami a karmikus rendrakás háza.
Mi a halál? Karmikus rendrakás.
Harmadikként a FELSZÁLLÓ holdcsomópont érkezett, tehát, a lezárás a KIEMELKEDÉS feltétele.
Mint látható, ELŐRE IS, meg MA IS megjelent a HALÁL.
A többi kártyalapom a TISZTÁNLÁTÁST és a HARMONIA üzenetét hozta most, de az angyalkártya megint csak a Halálhoz kapcsolódó, hisz AZRAEL érkezett, akiről tudjuk, hogy a HALÁL ANGYALA”.
Aki „üzenetet hoz a Mennyekből”...
Tehát: HALÁL és KIEMELKEDÉS.
Lezárás, REND, és TUDATOSODÁS.
Ez a mai „kör”.

Nagyon érdekes, hogy a „kékvér penzumom” a következő helyen jelölte ki az olvasnivalót (I-es kötet 237-ik oldal):
„A SZÍVnek, az AGYnak megvan a saját frekvenciája, ahogy a stresszes avagy nyugalmi állapotokban az eltérések nagyon jól ki is mutathatóak. A KAKOFÓNIA, A DISSZONÁNS ÖSSZHANGZAT, SEJTSZINTEN ROMBOL IGEN HATÉKONYAN. MEGBONTJA A „PRÁNA” JELLEGŰ ENERGIÁT, A SEJT ENERGETIKAI SZERKEZETÉT. (Az energiának is természetesen sokféle tartománya van, az egészen „folyóstól” az éteri finomságúig.) A nádik, vagyis energia vezetékek a legsűrűbb pránikus energiamozgást csatornázzák test szerte, a kínai orvoslásban ezt chi-nek nevezik. Márpedig TUDJUK, HOGY MINDEN BETEGSÉGNEK EGY ENERGETIKAI SZÉTESÉS AZ ALAPJA, ez alapján a szétesés, disszonancia sérült alakzatai adnak egy-egy tünetet. Igazából, csak egyfajta betegség van, ez pedig a szétesett rendszer, és a sérülés vagy ENERGETIKAI „LYUK” mintázata különbözik csak. Az, hogy a hálóroncsolódás kinél hol keletkezik, azt a „hajlam” dönti el, ami persze egyáltalán nem egy ránk törő esetleges valami, véletlen meg szerencsétlenség, hanem pontosan a MI SZELLEMI ENERGETIKAI ÁLLAPOTUNK KIKRISTÁLYOSODÁSA A SŰRŰBB ENERGIARÉSzben. A szellemi hézag, rés, lyuk, roncsolás jele továbbítódik a testi szintre.”

Mit üzen ez a rész mára, a HALÁLhoz kapcsolódóan?
Nekem egyértelmű visszaigazolást, hogy teljesen jól látom az OLTÁSOK működési mechanizmusát.
Amit mindig mondtam és most is mondok: az oltásokban REZGÉS, HULLÁM van KÓDOLVA. Ami interferál, összerezeg a SAJÁT „LYUKAINKKAL”. Mely lyukakat mi hoztunk létre magunknak.
A külső DISZHARMONIA, mint „ALSÓ HANG” ráépül, működésbe hozza mindazt, ami MÁR VAN – csak mi nem láttuk eddig. Tehát ki lesz tenmagának „gyilkosa”? Mindenki SAJÁT MAGA.
Van kiút?
Persze, hogy van – ezt mutatják a Tisztánlátás, a Harmonia és a Felszálló Holdcsomópont. Sőt, Azrael is, aki ÜZENETET HOZ – csak nekünk kell BEFOGNI TUDNI a JELEKET!
Hogyan tudunk égi üzenetet befogni?
HA HARMONIÁBA KERÜLÜNK MAG-unkkal! HA CSEND-ben vagyunk. Mert csendben halljuk „A” „HANG”-ot.
Mi a harmonia? A BELSŐ BÉKE, a KI-ÉGy-ÉN-SÚLY-ozott állapot. Ami nem más, mint a REND TUDATA.
A HÁRMASSÁG a legstabilabb állapot, mert tulajdonképp EGY.
Ha az y-ot „rendesen írjuk”, akkor I. Tehát az Egy = ÉG-I.
Az EGY állapot nem más, mint a TELJESSÉG állapota, az összerezgés az ÉG-gel. Tenmagunk FELSŐBB ÉN-jével.
(10.01-et mutat épp az óra – tehát megint „egyben” vagyunk..
)
Hogyan tudjuk magunkban a harmoniát, a rendet megteremteni?
Ténylegesen a FELÜL-EMELKEDÉSSEL.
Lerázzuk magunkról a külvilág FÉLELEMKELTŐ híreit.
Tudatosak vagyunk arra, hogy HALADUNK A BETELJESEDÉS FELÉ. Hogy minden REND-ben halad a maga útján.

Lám: a hét elején is megmutatkozott, mi lesz ma.
És ma megmutatta magát, újra...NINCS TÉVEDÉS...
Tegnap olvastam a facén egy cikket (már amennyire hitelt lehet neki adni), amiben egy „katona” leírta hosszú évek munkájának a konklúzióját, miszerint a „Stargate” és a „Looking glass” projekteket ki lehet immár dobni az ablakon, mely az „új világrend” terveit szolgálta, mert a világ urainak is egyértelművé vált, hogy közeledik „valami”, amit senki és semmi nem kerülhet el, még ők sem, és ez a „valami” felülírja bizony az ő világuralmi terveiket is.... Amivel (állítólag) felhagytak...
Felnevettem, ahogy ezt olvastam, mert én már hónapok óta erről beszélek, nekem nem kellettek hosszú évek kutatásai (előre, feleslegesen), elég volt ÉRZÉKELNI az érkező jeleket a jelenben- azaz akkor, amikor be-JEL-entkeztek.
Amikor JELEK jönnek, soha nem érik az embert felkészületlenül. Lehet „meglepő”, de mindig együtt járnak a jelek a VÁLTOZÁS felismerésével, annak megélésével. A változás megéléséhez pedig mindig kapunk időt. Semmi nem „szakad a nyakunkba”.
Ahogy egyénileg egyetlen betegség, vagy baleset sem.
A betegségért, a betekeredésért, a baleset bekövetkeztéért is alaposan „meg kell dolgozni”. Ugyanígy közösségi szinten is.
A JELEKET mindig az EGY-ÉN veszi és érzékeli. Át tudja adni másoknak is, akik FIGYEL-mesek lesznek és szintén veszik az adást, és elkezdenek MAG-ukon, MAG-ukból eredőleg MAG-ukban dolgozni. Így alakul ki a MÁS-s-ÁG, akik „Másik ÁG-ra lépve” ki tudják vonni magukat a földi manipulációkból.

Tehát, ha jön a JEL, hogy a RÉGI EL-HAL (ÉL-HAL), akkor lássuk-tudjuk-érezzük-érzékeljük, hogy FORDULÓPONT-hoz érkeztünk, és csakis RAJTUNK múlik, hogy „felülünk-e az ÚJ HULLÁMRA”, az ÚJ LÉ-T rezgésére, vagy EL-HAL-unk a régivel...
Értjük?
Érezzük?
ÉL-jük?
Legyünk ma JELEN a JEL-eknek, Azrael MENNYEI ÜZENETEINEK!
Kinek mi lesz ez? Nem tudhatom. De hogy lesz valami fordulat, az BIZONY-s-ÁG....