Reggeli Rituálé 2021-09-08-án

 
MOTTÓ: A SZŰZ
 
Ma ÚJHOLD VAN - és NEM tegnap volt!
Megint hangsúlyozom: mert az „Üres Holdat” notóriusan, sőt, szerintem szándékosan, keverik az Újholddal. ami teljességgel mást jelképez, más az energiatartalma és más az üzenete!

A mai Újhold a SZŰZ csillagképben halad, 3 másik bolygóval együtt: a Merkúrral, a Marssal és a Vénusszal.
Mindegyik más-más részét mozgatja meg a SZŰZ szellemiségének, de úgy, hogy küzben megkapjuk általuk a TELJESSÉGET. A komplett TISZTA üzenetet. A SZŰZ teljes minőségét!
A Mars a Szűz elrugaszkodó lábánál áll.
A HOLD az ANGYALI csillagok előterében halad.
A Merkúr a Szűz „testénél”.
A Vénusz pedig a KALÁSZ-nál.
Nézzük hát:
Ki és „mi” a SZŰZ?

A napkörön az ARATÁS IDEJÉT jelöli, MOST, mióta a KOS a kezdés helye. Ami már megint csak nem igaz, mert a jegy és a tény alaposan elcsúszott egymástól és a jelenlegi tavaszpont már régen nem a Kos csillagképben áll, hanem a HALAK VISSZAÚSZÓ FEJÉNÉL.
Tehát az, hogy a SZŰZ-höz van rendelve az "ARATÁS" eléggé nagy csúsztatás....De legyen, induljunk ki a mostani tanításból.
Ennek alapján a SZŰZ mutatja meg, hogy ki mint vetett, úgy arat.
A MÁ-ban. A MOST-ban.

A NEVÉBEN azonban egészen másról szól a SZŰZ: ő a TISZTA MAG ŐRZŐJE. Nála van az EREDET tisztasága.. A FÖLD SZŰZ LÁNYA, lányainak jelölője...
A MARS, mint a CSÍ-RA, a FÉNY-re érkező MAG-ERŐ szimbolikája, az ELRUGASZKODÁS, a „kitörés”, a „haladás” helyén, az ÚJ MAG ÉLETRE KELÉSÉRŐL üzen. Arról, hogy az új élet már KELŐBEN van, és minden HALAD A MAG-a REND-je szerint!:
Értjük? Érezzük?

A HOLD a SZŰZ mögött (felett) látható ANGYALI csillagok támogató, finom és titokzatos jeleit pulzálja be a terünkbe.
Ezeket a jeleket csak a JELENLÉT-ben lehet érzékelni és fogni.
Ha már angyali minőség, akkor napunk angyala, URIEL, azaz UR-ANA. Üzenete: "tudod a dolgod".
Nekem, a reggeli „kékvér penzumom” a II-ik kötetből a Nimródi átalakulásnál nyílt ki, ahol URANA-ról van szó (164-ik oldal), aki ŐRZI a B-alos vagy P-alos erőtér TISZTA MAG-ját. Azon UR-I-áS-ok „emlékezetét”, akik itt a FÖLDÖN a „nimródi” vonalon, a Föld leányaival a TISZTA SZŰZI kapcsolódást élték meg, szembe menve az orioni hasítás programjával.
Nem véletlenül lett hát UR, azaz EGY-ből (az óriások „egy-szem”-űek voltak, azaz LÁTÓK. És nem „küklopszok”), mint ŐRZŐ, LÁTÓ, anyából egy „erőszaktevő uránusz”, aki Gaianak kéretlenül nemzi a gyermekeket, mondhatni „szörnyeket”. A folytonos erőszaktól majd szaturnusz vágja le uranosz nemző szervét, hogy Gaiát megszabadítsa.... Ez a „hellén” mítosz. Látjuk, miként torzították el tudatosan az UR-I-ások TISZTAságát?

A másik verzió szerint Urana maga az UR-DUG, az ördög, aki a háttérben tevékenykedik és váratlanul zúdítja a bajt az emberek nyakába és pulzálja a folyamatos kísértést, hogy érezzük a kiszolgáltatottságot...és főleg a KÉNYSZERT.
Hát no comment... Hányás-hasmenés...
De ugye értjük és érezzük is az ALJASSÁGOT a polarizálásban?

Tehát UR-ANA, mint ANGYALI támogató erő, aki arra emlékeztet, hogy „tudod a dolgod”!
De honnan tudjuk, „mi a dolgunk”?
MAG-unkból és "magunktól". Hát nem?

A Mars mint a MAG, az Egy-ÉN-ben élő MAGERŐ, az egyén "Mozgató rugója". Ő tudja kihozni belőlünk a SEJT-ELEM révén a bennünk kódolt MAG-tudást. A dolgunkra mindig RÁÉREZNI tudunk, és így fogjuk TÉNY-legesen is tudni, hogy mi a teendőnk, a feladatunk.

A Vénusz a SZŰZ KALÁSZ csillagánál egyértelműen a TERMÉKENYSÉGET szimbolizálja.
A SZŰZ nem más, mint a TISZTA ÉRINTETLEN, TERMÉKENY MAG.
Melyben ott a TISZTA ÉLET FORRÁSA, ami „angyali minőségű”.

A MERKÚR, mint a GYERMEK, a GONDOLATISÁG szimboluma a SZŰZ „testénél” halad. Tehát megint csak mit üzen? Egyrészt ugyanarról, mint amiről fentebb szó volt, a GYERMEKről, a MEGÚJULÓ ÉLETRŐL, valamint a TISZTA GONDOLATISÁGRÓL!
A látásmódról.
Megvannak már a tapasztalataink ahhoz, hogy ÁT-ÉRTÉK-eljünk és változtassunk. Például LÁSSUK MEG azt, az eukarisztikus napok keretében, hogy MIT KÉPVISEL TÉNYLEGESEN az egyház??? Hogy számára a JÉZUSI minőség továbbra is, és még mindig, a FELSZEGEZETT SZENVEDŐ alak!! Mi ez, ha nem a félelemkeltés, a fenyegetés?? Hogy EMLÉKEZZ: EZ VÁR RÁD, ha JÉZUS ÚTJÁT JÁROD!!! Köze nincs a keresztnek semmiféle szeretethez, annál inkább az ÁLDOZATISÁGHOZ.
Félelem = áldozat = elmeprogram = manipuláció = bárányság....
Beeeeeterelünk a karámba....Ahol majd "étekül" szolgálhatsz, mint "krisztus teste"..
Ugye értjük és érezzük?

Ugy érjük és érezzük, hogy mire megy ki még MOST IS a „játék”? Hogy „Mária országában”, egy ANYÁNAK még mindig a FIA MEGFESZÍTÉSÉT MUTOGATJÁK....
De ENNEK VÉGE.
Akármennyire is mutogatják és akármennyire is ezrek tudatát ferdítik, ködösítik, a FÉL-ELEM uralmánka az ideje LEJÁRT.
Szó szerint LE-ÁLDOZOTT!
Lehet még mindig ezrekét manipulálni – de vajon TÉGED, TEN-MAGODAT lehet-e manipulálni?
Mindig EGY számít: az EGY.
Az EGY-ÉN.
Az ÉG-ÉN. A bennem ÉLŐ MAG.
Mit üzen Uriel?
TUDOD A DOLGOD.
Tudod?
És ha tudod, ÉLED is?
(11.44.....)
(Kép forrása: internet)