Reggeli Rituálé 2021-09-06-án

 
MOTTÓ: VALAMI KÉSZÜL....
 
Igen... megint készül valami, mert minden jel, minden észköz a JÖVŐRŐL üzen. Valami születőben van... Valaminek eljött az IDEJE....
A tegnapi Rituálé kommentjei között olvastam egy úriember türelmetlen sorait, aki kifakadt azon, hogy mennyire NEM TÖRTÉNIK semmi. KINT. Az előrejelzésekkel ellentétben.
Egyrészt megértem, ugyanakkor a hozzáállása mégis tipikus.
Megértem, az „elég volt!” hangulatot, azt, hogy elfogyott a türelem a várakozásban, ugyanakkor tipikus abból a szempontból, hogy mennyire tettenérhető a BEFELÉ FIGYELÉS hiánya..
Márpedig a KULCS nem kint van, hanem bent.
 
A „jövő JÖVŐ” NEM ELKERÜLHETŐ. Ez egyszer biztos. A „sorskerék” forog a színpad képei előtt, tehát BELE FOG ÉRNI abba a stációba, ami a „soron következő”. De hogy MI HOGYAN VISZONYULUNK, mi hogyan ÉLJÜK MEG e változást, nos arra nincs regula, se szabály. Csak DÖNTÉS és SZABAD AKARAT.
 
Mit ír a mai Kék vér penzum (II-ik kötet 272-ik oldal – mily beszédes szám!!):
 
„A KÉK BOLYGÓ, melyet a KÉK LÉNYEK fognak átalakítani, egy olyan Föld, ahol képesek leszünk úgy berendezni a 3D sűrűségű világot, mely formailag is, tehát társadalmilag, technikailag (ha anyagiasult formájában erre egyáltalán szükségünk lesz) a Galaktikus Szent Háromság EGY-SZER-ű harmoniáját tükrözi (erre most rátüsszentettem!!!).
Ehhez legelső és legfontosabb lépés a felborult ELME-SZÍV ARÁNY HELYREÁLLÍTÁSA.”
(magyarul, a kékülés....)
 
Nos, ez a részlet tökéletesen visszaadja azt, amiről eddig beszéltem: alapvetően NEKÜNK KELL felrezegni tudatban, hangoltságban, azaz SZÍVÜNKBEN a „jövő JÖVŐHÖZ”, másrészt visszaadja azt is, hogy TÉNYLEG MEGÉRKEZIK EZ a JÖVŐ!! De aki türelmetlenül ELVÁRJA a külvilág „azonnali” változását – még mindig az ELMÉJÉVEL van jelen és pont a türelmetlensége tömíti el benne az ÉRZÉKELÉS FINOMHANGOLÁSÁT. Vagy inkább hangoltságát.
 
Nagyon jellemző, hogy akik a videoimat meghallgatták és rácuppantak az előrejelzésekre, mennyire bele is ragadtak (ráadásul felületesen), az IDŐBELISÉGBEN. Közben teljesen mellékvágányra helyezve mindazt, ami ELŐTTE elhangzott: a BELSŐ MUNKA lényegiségét! Márpedig belső munka nélkül NEM LESZ FOLYTATÁS a „KÉK” bolygón!! És ezt kellene végre MÉLYSÉGÉBEN fel-FOGNI! A Kék bolygóhoz KÉK tudat kell, a két tudat pedig nem más, mint a SZÍVBÉLI ÉRZÉKELÉS és a vele összekapcsolódó „világosság”. Megértés. LÁTÁSMÓD, gondolkodás, VISZONYULÁS. TISZTA-s-ÁG és IGAZ-s-ÁG.
 
A földi kihívásokból a változáshoz mindenki annyit kap, amennyi NEKI FONTOS.
Elmondtam már tavaly: „kézcsók” a covidnak, mert nélküle emberek ezreinek nem jutott volna az eszébe a BEFELÉ FIGYELÉS! Ki miként élte meg, ki mit hozott ki magának belőle – egyéni tudatszint függvénye. Akik belehaltak, NEM VÉLETLENÜL „tették”. Ostoba és végtelenül anyagba merevedett gondolkodási szint jelölője, amikor „áldozatokról” beszélnek (9.06, 9.06-án....9+6=15=6.... tehát, beszélnek a számok IS, nem is kicsit... aki még nem érti, hallgassa meg a Skorpió Akadémiát...)
Ahogyan nincsenek véletlenek, úgy nincsenek áldozatok sem.
Ahogy nincs szerencsétlenség úgy nincs szerencse sem.
Ok van és OK-TÁV, a távolság döntései pedig meghozzák az OKOZATOT. Minden okozat egy újabb OK lesz egy következő úthoz... Ez ennyire EGY-SZER-ű. Mert ÉG-SZER-ű....
A KÉK BOLYGÓ működéséhez tehát „KÉK TUDAT” passzol
(9.09...= 18 – ami a Tarotban a HOLD száma, és a Kék bolygó „vezére” már nem a Nap lesz, hanem épp a HOLD! 18=9, ami a KÉK tudat színe...tehát folyamatosan ITT VANNAK a jelek az érzékeléshez és értéshez...)
 
A KÉK tudat kialakításához, megéléséhez születtek meg a kék könyvek. Nem véletlenül és nem véletlenül akkor, amikor... De erről már sok szó esett.
A Kék könyvek az ÁTALAKULÁS elengedhetetlen feltételei.
Hogy ÉREZVE ÉRTSÜK, mi is az a TÖRT ÉN ELEM....
 
Most, az eukarisztikus találkozó, nagyon jó „memento mori” megintcsak a KÉK TUDAT szintjére való FEL-jutáshoz. Nézzük: mi is az az eukarisztia? Az UTOLSÓ VACSORA. Mi történt az utolsó vacsorán?
A TEST ÉS VÉRÁLDOZAT bemutatása. Mi az oltári szentség? „Krisztus teste” – amit mutogatnak és amit magukhoz vesznek „áldozáskor(!!)” a misén a katolikusok. „Milyen” krisztus teste? Még akkor is, ha egy fehér kerek ostya formájában adják át? Ugyanakkor mind a mai napig a KERESZTTEL jelképeznek? A „TÖRT ÉN”!! Soha nem engedik feledni, ha a kereszet látod: EZ VÁR RÁD, ha JÉZUS ÚTJÁT KÖVETED!!! Ez a „kereszt-ÉN-s-ég”....”Én a kereszten”...
Értjük? Érezzük a szimbolikákat?
A kereszt a „kötelező” szenvedés, az „oltáron való véráldozat” EMLÉKEZTETŐJE, hogy MÁS BŰNEIÉRT ADJUK ODA MAGUNKAT!!! Egy kereszténynek „ez a dóga!!”
Értjük? Érezzük?
Nos, a VILÁGOS (és nem fényes) LÁTÁSHOZ és GONDOLKODÁSHOZ kellett a Kék vér könyveknek „lejönniük”, hogy KINYISSÁK A SZEMÜNKET A LÁTÁSRA!
Kék tudattal bizony egészen MÁS színezetet és értelmet kap az eukarisztia és a vele járó felhajtás, pompa. Anyag... anyag... pénz..pénz...Amiben „csak” a lényeg vész el, a LÉ(T) IGAZ-s-Ága..
Kék tudattal TUDJUK és értjük, érezve a teljes mélységekig és magasságokig, hogy mi és milyen az IGAZ JÉZUSI ÜZENET :
(E)M-ANU-ÉL!
Tudjuk, hogy NINCS SOHA KÜLSŐ MEGVÁLTÁS, hogy a test-és véráldozat CSAK BIZONYOS, az EGY-S-ÉG-ből kiválasztottak érdekeit szolgálja, tenmaguk felelősségének örök eltagadása érdekében.
Tehát jól figyeljünk. És értsünk. Legyünk jelen megint (és mindig) a JELEK-nek a jelenben, mert VALAMI KÉSZÜLŐDIK.
Erre pedig most egyértelmű JELEK érkeztek.
 
A „Teremburán” a PLÚTÓ kapja a főszerepet, aki MAG-A a MEG-újító (9.21....21=Univerzum, a Világ lapja a Tarotban. És pont ez érkezett ma..). Kapcsolatban áll a két „teremtő” minőséggel: a VÉNUSSZAL is és a MARS-al is. Mindketten a SZŰZ csillagképben haladnak. Tehát? A REND SZER-ében, az OK-OKOZAT viszonylatában bizony TÉNY-LÉG-esen egy „szűzi”, TISZTA MEG-újító MAG-újítás indul útjára...
Érezzük?
Értjük?
Napunk kísérőangyala RAGUEL arkangyal, aki a „HARMONIKUS KAPCSOLATOK”-ról üzen...
Ugye értjük, hogy miért?....(9.44...)