Reggeli Rituálé 2021-09-02-án

 
MOTTÓ: IRÁNYVÁLTÁS Illetve: „a megoldás bennünk van”.
 
Ha tegnap "hazataláltunk", akkor az "irányváltás" MAG-ától értetődő lesz mindenkinek....
 
Ma ismét különleges napnak nézünk elébe. Persze azoknak lesz különleges, akik „fent vannak a szeren” és MEGÉRZIK, mi a „felsőbb üzenet”. Mindig elmondom, újra és újra: mindenki azokból a TUDATI INFORMÁCIÓKBÓL részesül, ahol saját maga rezeg.
 
Az egész tér tele van hullámokkal, ergo, rezgésekkel. Ahol én vagyok kalibrálva, azzal fogok ÖSSZEREZEGNI. Ez az EGY-S-ÉG alapvető KÓDJA és LÉNYEGE. Egységes vagyok MAGAMMAL, de egységes vagyok mindazokkal, akikkel és amivel EGY HÚRON pendülök. Csodás magyar nyelvünkben minden LÉNY-S-ÉG-i tudás benne van!
Azt is elmondom újra és újra: CSAK AZ AZONOS vonzza az AZONOSAT. Csak az azonosak tudnak EGYEK lenni – a katyvasz csakis a HASÍTÁS, a megosztás céljait szolgálja. És akik elhiszik, hogy a keveredés jó, azok bizony a FÉNY KÁPRÁZATÁNAK a csapdájában ülnek. Nyakik. Nem is nyakig: a fejük búbjáig, mert vakok és süketek mindarra, ami nem a Fényhez tartozó.
 
Ha már Fény: tegnap volt megint egy olyan élményem, ami természetesen a másodperc tört része alatt villant át rajtam, egyben megadva az időtlenség teljes érzetét is, és ezalatt a röpke idő alatt tökéletesen átcikázott rajtam a LÁTÁS.
ÁTLÁTTAM a FÉNY-tartomány "TÖRT RÉSZ" mivoltát.
Azt, hogy TÉNY-LÉG-esen mennyire leszűkített szegmense a MINDENNEK. Azt, hogy ez valóban egy ZÁRT RENDSZER (9.02-t mutat az óra, 9.02-án ...)
És azt is, hogy még csak NEM IS TÜKÖR.
Semminek SEM a tükre – hanem a „nagy egésznek”, a LÉNYÉGISÉGNEK egy szó szerint LESZŰKÍTETT, APRÓ KIS RÉSZLETBEN való működése. Jelezve, hogy az ANYAG MENNYIRE NEM LÉNYEGES.
A FÉNY VALÓBAN CSAK KÁPRÁZAT!!!
Az emberi szem pedig, az emberi testhez tartozóan CSAK EZT képes látni, mert maga a TEST is CSAK a fény tartományához tartozó állapot. Átmeneti. Ahogy a Fényhez tartozó IDŐ és TÉR is egy „káprázat”, mert csak ide kötött – egyébként pedig NINCS.
Döbbenetes élmény volt – már csak azért is, mert egész más valamiről beszélni, érezve tudni és tudva érezni - de egészen más mindezt SEJT-ELEMIG MEGÉLNI!! Úgy, hogy az embernek egyszerre LÁT minden porcikája! Minden sejtje érzékel!
Ezt az élményt átadni képtelenség. Lehetetlenség.
El tudom mondani, el tudom magyarázni, le tudom vezetni és még érhetővé is tudom akár tenni – de mindenkinek akkor lesz IGAZ-án a sajátja, ha maga is átélte. Vagy: EMLÉKSZIK!!
Mert az is egyértelmű volt e látás tömörítettségében, hogy nem véletlen a be-és kilépés, nem véletlen a felejtés, ha valaki kilép innen. Látható volt, miként épül fel körönként a FÉNY tartománya és miként van BEPROGRAMOZVA....
Számomra igazából ebben a besűrített pillanatban ÉRTEK össze a Kék vér könyvek tanításai – bennem - és egyben a JÖVŐVEL.
Mi lesz a szerepe ebben a jövőben a HOLD-nak, miért kerül majd újra a HOLD előtérbe vagy inkább a NAP „MELLÉ” – kilépve a háttérbe szorított minőségéből....Mi a NAP szerepe... stb.. stb..
 
Ezek a beavató élmények nem véletlenek.
Minden élmény természetesen egyénre szabott, saját tudatához igazított – de összhangban kell lennie a kozmikus hullámokkal is.
Ez utóbbiak pedig, mint tudjuk, szakaszosan érkeznek és mindig más-más tartalommal, töltettel.
Ezekre a hullámokra felkészülni nem lehet – csak MEGÉREZNI, a JELEN LÉT-ben.
Tavaly ilyenkor még senki se látta, tudta, hogy márciusban majd MEGMUTATJA MAGÁT A NIBIRU, „betolva a Térbe” az „eljött az idő” üzenetét, összekötve egy hatalmas SZERETET erengival.
Ekkor jött az üzenet, hogy „MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL”. És ezt sokan meg is tapasztalták.
De ki a „jóravaló”?
Az, akiben működik a SZÍV-TUDAT. Aki érzi, tudja, hogy ez mit jelent.. Aki nem érzi – nem is fogja megérteni, mert ezt elmagyarázni lehetetlenség. Az biztos, hogy összefüggésben van a legtisztább TARTÁS-sal, IGAZ-S-ÁG-tudattal.
E hullám meghozta a „jóslatokat” (9.22), és engemet is „kiküldött a térbe”, hogy mindezt elmondjam..
Aztán jött augusztus 12-15. Közte 13-a, a SZÍRIUSZ helikális felkelése, ráadásul pénteken... Ez a 4 nap teljes analógiáját hozta el a HÚSVÉTI ünnepkörnek. Indult a „ZÖLD” csütörtökkel, mely napon egy végtelenül erős SZER-ELEM energiahullám érkezett.
Aztán folytatódott 13-al, mely meghozott egy HATALMAS FORDULATOT. 14-e, a számok rendje szerint is, „átevezett”, összekötött a "FELTÁMADÁS" szintjén NAGYBOLDOGASSZONNYAL, hiszen eljött "M-ANU-EL". Azaz „EMANUEL”. (Magyar nyelv mágiája....)
Nos, ez az eljövetel MINDENT FELÜLÍRT. És átírt...
Azt nem, hogy ennek a korszaknak VÉGE. Azt sem, hogy ez a jelen orioni minőség LECSENG – az összes hozadékával együtt.
De elhozta az „idő kitolása által”, hogy SOKKAL TÖBBEN TUDNAK ÁTLÉNYEGÜLNI. Lehetőség érkezett... Sokaknak... Ami felülírja az időbeliséget...
 
Augusztus végén ennek a minőségnek a rezgésében érkezett egy újabb hullám, melynek hozadékaként azt látom, hogy olyanok kezdenek GONDOLKODÁST és NÉZŐPONTOT váltani, akikről nem is gondoltam volna. ÉBREDNEK! És ez a lényeg!
Az érkező hullámok „összetétele” mindig MÁS. Mindig MÁS-OK-at szólít meg, MÁS OKOT hoz, újabb esélyt adva a KÁPRÁZATBÓL VALÓ FELÜLEMELKEDÉSRE.
 
A mai nap megint egy ilyen nap. Minden „ész-közöm” a FELSŐBB BEFOLYÁSRA UTAL, a felsőbb AKARAT DÖNTÉSÉRE a JÖVŐT illetően, ami a „Fény játszóterét” illeti.
Ez a döntés érzet szintjén MEGINT BENNÜNK fog megjelenni. MAG-unkban fog ÉLETRE KELNI. BENT fogjuk érzékelni.
A saját hatóterünkben természetesen megjelenik KINT IS.
Mert ahogyan másképp állunk a dolgokhoz, feladatokhoz, kapcsolatokhoz, úgy változik a mi megélésünk. Teljesen MÁS szintjét éljük a jelenünknek. De ez elmagyarázni megint nagyon nehéz...
 
A KÜLVILÁGBAN a „TÖRÉS”, a „HALÁL”, a LEZÁRÁS be fog következni. Én már nem kérdezek – de választ sem kapok semmi kérdésre, mert NEM RELEVÁNS. Ugyanakkor mindig visszakanyarodik hozzám valahogy, mint egy visszacsatolás, másoknak, maguk számára húzott kártyázásaik által.
Egyik ismerősömnek például KIESTEK a lapok a paklijából, ahogy egyik tervére rákérdezett. Nem kevesebb, mint 5 lap esett ki. És ez az 5 lap tökéletesen levetítte mindazt, mondhatni UGYANAZT, amit már tavaly is látni lehetett. BENNE VAN A „HALÁL”, a TÖRÉS – majd utána a HARMONIA helyreállítása.
A kártyák mindig HATÁST JELEZNEK. A történés maga kisakkozható – de az mindig változhat. Mert nem az esemény a lényeg – hanem az általa kiváltott HATÁS. Mert az fog HATNI...
Tehát?
Legyünk ÉBEREK, legyünk továbbra is jelen a jeleknek – mert minden MEGOLDÁS MAG-unkból fakadó!
 
Napunk kísérőangyala CHAMUEL, aki a „Szeretet” angyala és aki ma a PÁLYAMÓDOSÍTÁS üzenetével érkezett. Kinek miben és milyen szinten? Azt mindenki MAG-ában fogja meglátni és megélni....(9.39)